Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 11821Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’

Logo Waddinxveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen hebben op 18 februari 2020 besloten het ontwerpbestemmingsplan Tweede Bloksweg 2 en 2bis ter inzage te leggen.

Aan de Tweede Bloksweg 2bis een dierenspeciaalzaak gevestigd. Het is de bedoeling om de twee voormalige bedrijfswoningen op nummer 2 en 2bis te bestemmen als burgerwoning. De woningen hebben namelijk geen functionele binding meer met de aanwezige detailhandel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ opgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage vanaf 26 februari 2020 tot en met 8 april 2020.

Het plan en de bijlagen zijn te raadplegen via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0627.BPtweedebloksweg2-0301. U kunt de stukken die ter inzage liggen inzien via de computer in de hal van het gemeentehuis, Beukenhof 1.

Zienswijze indienen

Op het ontwerpbestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 8 april 2020 worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Vermeld dat u een zienswijze indient op het ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis'. U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer A. Fenger via telefoonnummer 14 0182. Een brief heeft onze voorkeur.