Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PuttenStaatscourant 2020, 11628Instelling gemeenschappelijke regelingenBekendmaking opheffing gemeenschappelijke regeling ‘Meervoudige Centrumregeling Noord-Veluwe’

Logo Putten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten maken bekend dat alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ‘Meervoudige Centrumregeling Noord-Veluwe’, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet,

Oldebroek en Putten, op 26 november 2019 hebben besloten deze regeling op te heffen per 1 januari 2020 of de eerst mogelijke datum daarna.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;

 

gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders;

 

gelet op onder meer het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de ‘Meervoudige

Centrumregeling Noord-Veluwe';

 

besluiten:

 

de gemeenschappelijke regeling ‘Meervoudige Centrumregeling Noord-Veluwe’ op te heffen per 1 januari 2020 of de eerst mogelijke datum daarna.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, 26 november 2019.

de secretaris

de burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo, 26 november 2019.

de secretaris

de burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk, 26 november 2019.

de secretaris

de burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, 26 november 2019.

de secretaris

de burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet, 26 november 2019.

de secretaris

de burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, 26 november 2019.

de secretaris

de burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Putten, 26 november 2019.

de secretaris

de burgemeester