Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 1137Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Laar-Achterstraat, fase 2 Nistelrode

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Laar-Achterstraat, fase 2 Nistelrode’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPLaarAchterstNist-ow01.

Inhoud

Deze uitbreidingslocatie ligt aan de zuidzijde van Nistelrode - direct achter de lintbebouwing aan de Lindestraat, Laar en Achterstraat. Hier wordt een nieuw woongebied gerealiseerd. De eerste fase van dit nieuwe woongebied is grotendeels gerealiseerd. Voorliggend bestemmingsplan faciliteert de ontwikkeling van fase 2, te weten 6 rijwoningen, 8 twee-onder-een-kappers en 6 vrijstaande woningen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 9 januari 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 8 januari 2020