Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 10503Interne regelingen

Maandbrief VBD februari 2020

13 februari 2020

nr. BS/2020001722

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

februari

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96150

31,13357

27,61673

58,75030

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96150

31,13357

27,61673

58,75030

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96150

31,13357

13,80837

44,94194

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96150

31,13357

13,80837

44,94194

€ 294,98

4. ongehuwd

1,96150

25,52953

13,80837

39,33790

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96150

31,13357

13,80837

44,94194

€ 400,33

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,62950

19,47782

13,04698

32,52480

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,62950

19,47782

13,04698

32,52480

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,62950

19,47782

6,52349

26,00131

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,62950

19,47782

6,52349

26,00131

€ 294,98

4. ongehuwd

1,62950

15,97181

6,52349

22,49530

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,62950

19,47782

6,52349

26,00131

€ 400,33

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 368,73

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,23853

23,79061

52,14061

75,93122

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,23853

23,79061

52,14061

75,93122

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,23853

23,79061

26,07030

49,86091

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,23853

23,79061

26,07030

49,86091

€ 294,98

4. ongehuwd

2,23853

19,50830

26,07030

45,57860

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,23853

23,79061

26,07030

49,86091

€ 400,33

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

33,00600

35,27319

68,27919

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

33,00600

35,27319

68,27919

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

33,00600

17,63660

50,64260

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

33,00600

17,63660

50,64260

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09980

27,06492

17,63660

44,70152

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

33,00600

17,63660

50,64260

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49560

43,61895

52,65071

96,26966

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49560

43,61895

52,65071

96,26966

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49560

43,61895

26,32535

69,94430

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49560

43,61895

26,32535

69,94430

€ 294,98

4. ongehuwd

1,49560

35,76754

26,32535

62,09289

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49560

43,61895

26,32535

69,94430

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44960

21,14528

4,72467

25,86995

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44960

21,14528

4,72467

25,86995

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44960

21,14528

2,36233

23,50761

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

2,36233

23,50761

€ 294,98

4. ongehuwd

1,44960

17,33913

2,36233

19,70146

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

2,36233

23,50761

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44960

21,14528

22,67840

43,82368

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44960

21,14528

22,67840

43,82368

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44960

21,14528

11,33920

32,48448

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

11,33920

32,48448

€ 294,98

4. ongehuwd

1,44960

17,33913

11,33920

28,67833

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

11,33920

32,48448

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

876,03200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

876,03200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,65790

51,92886

40,29153

92,22039

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,65790

51,92886

40,29153

92,22039

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,65790

51,92886

20,14577

72,07463

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,65790

51,92886

20,14577

72,07463

€ 294,98

4. ongehuwd

7,65790

42,58166

20,14577

62,72743

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,65790

51,92886

20,14577

72,07463

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96150

22,61840

28,69271

51,31111

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96150

22,61840

28,69271

51,31111

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96150

22,61840

14,34635

36,96475

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96150

22,61840

14,34635

36,96475

€ 294,98

4. ongehuwd

1,96150

18,54709

14,34635

32,89344

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96150

22,61840

14,34635

36,96475

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

337,49500

6,70617

18,31078

25,01695

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

337,49500

6,70617

18,31078

25,01695

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

337,49500

6,70617

9,15539

15,86156

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

337,49500

6,70617

9,15539

15,86156

€ 179,10

4. ongehuwd

337,49500

5,49906

9,15539

14,65445

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

337,49500

6,70617

9,15539

15,86156

€ 368,73

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,80260

49,14006

52,34816

101,48822

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,80260

49,14006

52,34816

101,48822

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,80260

49,14006

26,17408

75,31414

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,80260

49,14006

26,17408

75,31414

€ 294,98

4. ongehuwd

3,80260

40,29485

26,17408

66,46893

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,80260

49,14006

26,17408

75,31414

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 368,73

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78100

48,27875

52,04584

100,32459

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78100

48,27875

52,04584

100,32459

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78100

48,27875

26,02292

74,30167

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78100

48,27875

26,02292

74,30167

€ 179,10

4. ongehuwd

0,78100

39,58857

26,02292

65,61149

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78100

48,27875

26,02292

74,30167

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05530

34,35442

9,43168

43,78610

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05530

34,35442

9,43168

43,78610

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05530

34,35442

4,71584

39,07026

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

4,71584

39,07026

€ 179,10

4. ongehuwd

10,05530

28,17062

4,71584

32,88646

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

4,71584

39,07026

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05530

34,35442

38,77469

73,12911

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05530

34,35442

38,77469

73,12911

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05530

34,35442

19,38734

53,74176

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

19,38734

53,74176

€ 179,10

4. ongehuwd

10,05530

28,17062

19,38734

47,55796

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

19,38734

53,74176

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05530

34,35442

12,57557

46,92999

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05530

34,35442

12,57557

46,92999

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05530

34,35442

6,28779

40,64221

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

6,28779

40,64221

€ 179,10

4. ongehuwd

10,05530

28,17062

6,28779

34,45841

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

6,28779

40,64221

€ 368,73

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28190

1,55959

16,63546

18,19505

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28190

1,55959

16,63546

18,19505

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28190

1,55959

8,31773

9,87732

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28190

1,55959

8,31773

9,87732

€ 179,10

4. ongehuwd

4,28190

1,27886

8,31773

9,59659

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28190

1,55959

8,31773

9,87732

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,77700

0,71384

35,35056

36,06440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,77700

0,71384

35,35056

36,06440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,77700

0,71384

17,67528

18,38912

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,77700

0,71384

17,67528

18,38912

€ 179,10

4. ongehuwd

4,77700

0,58535

17,67528

18,26063

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,77700

0,71384

17,67528

18,38912

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

29,43917

39,37540

68,81457

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

29,43917

39,37540

68,81457

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

29,43917

19,68770

49,12687

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

19,68770

49,12687

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09980

24,14012

19,68770

43,82782

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

19,68770

49,12687

€ 400,33

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,12620

33,84615

56,37600

90,22215

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,12620

33,84615

56,37600

90,22215

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,12620

33,84615

28,18800

62,03415

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,12620

33,84615

28,18800

62,03415

€ 294,98

4. ongehuwd

4,12620

27,75385

28,18800

55,94185

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,12620

33,84615

28,18800

62,03415

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

200,07900

24,91206

59,43316

84,34522

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

200,07900

24,91206

59,43316

84,34522

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

200,07900

24,91206

29,71658

54,62864

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

200,07900

24,91206

29,71658

54,62864

€ 294,98

4. ongehuwd

200,07900

20,42789

29,71658

50,14447

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

200,07900

24,91206

29,71658

54,62864

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

29,43917

31,29839

60,73756

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

29,43917

31,29839

60,73756

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

29,43917

15,64920

45,08837

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

15,64920

45,08837

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09980

24,14012

15,64920

39,78932

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

15,64920

45,08837

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96150

18,41091

29,55536

47,96627

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96150

18,41091

29,55536

47,96627

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96150

18,41091

14,77768

33,18859

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96150

18,41091

14,77768

33,18859

€ 294,98

4. ongehuwd

1,96150

15,09695

14,77768

29,87463

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96150

18,41091

14,77768

33,18859

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,55370

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,55370

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,84550

7,57895

8,39116

15,97011

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,84550

7,57895

8,39116

15,97011

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,84550

7,57895

4,19558

11,77453

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,84550

7,57895

4,19558

11,77453

€ 179,10

4. ongehuwd

0,84550

6,21474

4,19558

10,41032

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,84550

7,57895

4,19558

11,77453

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

24,77469

8,75918

33,53387

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

24,77469

8,75918

33,53387

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

24,77469

4,37959

29,15428

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

24,77469

4,37959

29,15428

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09980

20,31524

4,37959

24,69483

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

24,77469

4,37959

29,15428

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,05160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,05160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57400

10,09051

9,44577

19,53628

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57400

10,09051

9,44577

19,53628

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57400

10,09051

4,72288

14,81339

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57400

10,09051

4,72288

14,81339

€ 179,10

4. ongehuwd

10,57400

8,27421

4,72288

12,99709

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57400

10,09051

4,72288

14,81339

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a

Maand:

februari

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96150

31,13357

27,61673

58,75030

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96150

31,13357

27,61673

58,75030

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96150

31,13357

13,80837

44,94194

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96150

31,13357

13,80837

44,94194

€ 463,54

4. ongehuwd

1,96150

25,52953

13,80837

39,33790

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96150

31,13357

13,80837

44,94194

€ 663,71

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,62950

19,47782

13,04698

32,52480

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,62950

19,47782

13,04698

32,52480

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,62950

19,47782

6,52349

26,00131

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,62950

19,47782

6,52349

26,00131

€ 463,54

4. ongehuwd

1,62950

15,97181

6,52349

22,49530

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,62950

19,47782

6,52349

26,00131

€ 663,71

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 516,22

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,23853

23,79061

52,14061

75,93122

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,23853

23,79061

52,14061

75,93122

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,23853

23,79061

26,07030

49,86091

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,23853

23,79061

26,07030

49,86091

€ 463,54

4. ongehuwd

2,23853

19,50830

26,07030

45,57860

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,23853

23,79061

26,07030

49,86091

€ 663,71

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

33,00600

35,27319

68,27919

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

33,00600

35,27319

68,27919

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

33,00600

17,63660

50,64260

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

33,00600

17,63660

50,64260

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09980

27,06492

17,63660

44,70152

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

33,00600

17,63660

50,64260

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49560

43,61895

52,65071

96,26966

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49560

43,61895

52,65071

96,26966

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49560

43,61895

26,32535

69,94430

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49560

43,61895

26,32535

69,94430

€ 463,54

4. ongehuwd

1,49560

35,76754

26,32535

62,09289

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49560

43,61895

26,32535

69,94430

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44960

21,14528

4,72467

25,86995

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44960

21,14528

4,72467

25,86995

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44960

21,14528

2,36233

23,50761

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

2,36233

23,50761

€ 463,54

4. ongehuwd

1,44960

17,33913

2,36233

19,70146

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

2,36233

23,50761

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44960

21,14528

22,67840

43,82368

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44960

21,14528

22,67840

43,82368

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44960

21,14528

11,33920

32,48448

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

11,33920

32,48448

€ 463,54

4. ongehuwd

1,44960

17,33913

11,33920

28,67833

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44960

21,14528

11,33920

32,48448

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

876,03200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

876,03200

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

876,03200

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,65790

51,92886

40,29153

92,22039

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,65790

51,92886

40,29153

92,22039

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,65790

51,92886

20,14577

72,07463

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,65790

51,92886

20,14577

72,07463

€ 463,54

4. ongehuwd

7,65790

42,58166

20,14577

62,72743

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,65790

51,92886

20,14577

72,07463

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96150

22,61840

28,69271

51,31111

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96150

22,61840

28,69271

51,31111

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96150

22,61840

14,34635

36,96475

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96150

22,61840

14,34635

36,96475

€ 463,54

4. ongehuwd

1,96150

18,54709

14,34635

32,89344

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96150

22,61840

14,34635

36,96475

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

337,49500

6,70617

18,31078

25,01695

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

337,49500

6,70617

18,31078

25,01695

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

337,49500

6,70617

9,15539

15,86156

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

337,49500

6,70617

9,15539

15,86156

€ 284,45

4. ongehuwd

337,49500

5,49906

9,15539

14,65445

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

337,49500

6,70617

9,15539

15,86156

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,80260

49,14006

52,34816

101,48822

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,80260

49,14006

52,34816

101,48822

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,80260

49,14006

26,17408

75,31414

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,80260

49,14006

26,17408

75,31414

€ 463,54

4. ongehuwd

3,80260

40,29485

26,17408

66,46893

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,80260

49,14006

26,17408

75,31414

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 516,22

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78100

48,27875

52,04584

100,32459

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78100

48,27875

52,04584

100,32459

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78100

48,27875

26,02292

74,30167

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78100

48,27875

26,02292

74,30167

€ 284,45

4. ongehuwd

0,78100

39,58857

26,02292

65,61149

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78100

48,27875

26,02292

74,30167

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05530

34,35442

9,43168

43,78610

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05530

34,35442

9,43168

43,78610

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05530

34,35442

4,71584

39,07026

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

4,71584

39,07026

€ 284,45

4. ongehuwd

10,05530

28,17062

4,71584

32,88646

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

4,71584

39,07026

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05530

34,35442

38,77469

73,12911

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05530

34,35442

38,77469

73,12911

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05530

34,35442

19,38734

53,74176

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

19,38734

53,74176

€ 284,45

4. ongehuwd

10,05530

28,17062

19,38734

47,55796

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

19,38734

53,74176

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,05530

34,35442

12,57557

46,92999

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,05530

34,35442

12,57557

46,92999

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,05530

34,35442

6,28779

40,64221

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

6,28779

40,64221

€ 284,45

4. ongehuwd

10,05530

28,17062

6,28779

34,45841

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,05530

34,35442

6,28779

40,64221

€ 516,22

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28190

1,55959

16,63546

18,19505

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28190

1,55959

16,63546

18,19505

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28190

1,55959

8,31773

9,87732

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28190

1,55959

8,31773

9,87732

€ 284,45

4. ongehuwd

4,28190

1,27886

8,31773

9,59659

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28190

1,55959

8,31773

9,87732

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,77700

0,71384

35,35056

36,06440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,77700

0,71384

35,35056

36,06440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,77700

0,71384

17,67528

18,38912

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,77700

0,71384

17,67528

18,38912

€ 284,45

4. ongehuwd

4,77700

0,58535

17,67528

18,26063

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,77700

0,71384

17,67528

18,38912

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

29,43917

39,37540

68,81457

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

29,43917

39,37540

68,81457

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

29,43917

19,68770

49,12687

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

19,68770

49,12687

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09980

24,14012

19,68770

43,82782

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

19,68770

49,12687

€ 663,71

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,12620

33,84615

56,37600

90,22215

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,12620

33,84615

56,37600

90,22215

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,12620

33,84615

28,18800

62,03415

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,12620

33,84615

28,18800

62,03415

€ 463,54

4. ongehuwd

4,12620

27,75385

28,18800

55,94185

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,12620

33,84615

28,18800

62,03415

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

200,07900

24,91206

59,43316

84,34522

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

200,07900

24,91206

59,43316

84,34522

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

200,07900

24,91206

29,71658

54,62864

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

200,07900

24,91206

29,71658

54,62864

€ 463,54

4. ongehuwd

200,07900

20,42789

29,71658

50,14447

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

200,07900

24,91206

29,71658

54,62864

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

29,43917

31,29839

60,73756

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

29,43917

31,29839

60,73756

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

29,43917

15,64920

45,08837

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

15,64920

45,08837

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09980

24,14012

15,64920

39,78932

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

29,43917

15,64920

45,08837

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96150

18,41091

29,55536

47,96627

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96150

18,41091

29,55536

47,96627

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96150

18,41091

14,77768

33,18859

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96150

18,41091

14,77768

33,18859

€ 463,54

4. ongehuwd

1,96150

15,09695

14,77768

29,87463

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96150

18,41091

14,77768

33,18859

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,55370

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,55370

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,55370

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,84550

7,57895

8,39116

15,97011

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,84550

7,57895

8,39116

15,97011

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,84550

7,57895

4,19558

11,77453

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,84550

7,57895

4,19558

11,77453

€ 284,45

4. ongehuwd

0,84550

6,21474

4,19558

10,41032

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,84550

7,57895

4,19558

11,77453

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09980

24,77469

8,75918

33,53387

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09980

24,77469

8,75918

33,53387

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09980

24,77469

4,37959

29,15428

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09980

24,77469

4,37959

29,15428

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09980

20,31524

4,37959

24,69483

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09980

24,77469

4,37959

29,15428

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,05160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,05160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,05160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57400

10,09051

9,44577

19,53628

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57400

10,09051

9,44577

19,53628

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57400

10,09051

4,72288

14,81339

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57400

10,09051

4,72288

14,81339

€ 284,45

4. ongehuwd

10,57400

8,27421

4,72288

12,99709

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57400

10,09051

4,72288

14,81339

€ 516,22