Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 9563Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2019, kenmerk 1481904-187076-ESTT, houdende de toekenning van vergoedingen aan de voorzitters en leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie voor werkzaamheden die zij verrichten in de periode januari 2019 tot en met juni 2019

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitters en de leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie worden de hierna genoemde vergoedingen toegekend voor hun werkzaamheden in de periode januari tot en met juni 2019:

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. mr. A. Kors, een vaste beloning conform 6,45 uur per week in schaal 018 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BRRA) 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. mr. C.A. Grezel, een vaste beloning conform 3,51 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. mr. M.J. de Groot, een vaste beloning conform 3,76 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. mr. H. Mollema-de Jong, een vaste beloning conform 5,57 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. mr. M.J. Diemer, een vaste beloning conform 7,12 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. mr. C.W.M. Verberne, een vaste beloning conform 4,01 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. mr. W.R. Kastelein, een vaste beloning conform 5,04 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. mr. dr. W. Kieboom, een vaste beloning conform 5,51 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. mr. W.B.M. Tomesen, een vaste beloning conform 3,98 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. mr. F. van der Hoek, een vaste beloning conform 6,54 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. mr. P.N. Regteren Altena, een vaste beloning conform 4,92 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. mr. P.J.M. van Wersch, een vaste beloning conform 8,86 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. mr. A.T. Bol, een vaste beloning conform 4,02 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. mr. Ch.L. van den Puttelaar, een vaste beloning conform 7,81 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. H.C. Tjeerdsma, een vaste beloning conform 4,15 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. H.A. Komen, een vaste beloning conform 3,53 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. W. te Water, een vaste beloning conform 2,72 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. M.P.W. Toemen, een vaste beloning conform 3,19 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. T.W. Broersma, een vaste beloning conform 4,00 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. F.W. Rozendaal, een vaste beloning conform 4,71 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. L. Barendregt, een vaste beloning conform 3,97 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. dr. R.A. Verweij, een vaste beloning conform 3,39 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. T.C.M. van Nordennen, een vaste beloning conform 3,12 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. G.J. de Klerk, een vaste beloning conform 3,50 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. M.Ch. Doorakkers, een vaste beloning conform 3,26 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. P. Blommendaal, een vaste beloning conform 3,49 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. J.H.M. Peerden, een vaste beloning conform 3,55 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. R. Dijkstra, een vaste beloning conform 3,08 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. prof. mr. dr. A.R. Mackor, een vaste beloning conform 3,12 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. dr. A.N. Raat, een vaste beloning conform 3,18 uur per week, in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. dr. D.G. van Tol, een vaste beloning conform 2,52 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. dr. H.A.M. Weyers een vaste beloning conform 5,25 uur per week in schaal 017 BBRA, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. C.J. Kessler, een vaste beloning conform 2,75 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. dr. L. Kater MBA, een vaste beloning conform 3,54 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. dr. D.P. Touwen, een vaste beloning conform 4,62 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. dr. L. van der Scheer een vaste beloning conform 2,99 uur per week in schaal 017 BBRA, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. M.J. Burger MSc. een vaste beloning conform 3,87 uur per week in schaal 017 BBRA, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. dr. H.J. Olsman, een vaste beloning conform 3,63 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. T. van Iersel, een vaste beloning conform 3,60 uur per week, in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. K. ten Cate, een vaste beloning conform 5,31 uur per week, in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw. drs. M.C.E. Smits, een vaste beloning conform 2,70 uur per week, in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. H.C. van den Ende een vaste beloning conform 3,85 uur per week in schaal 017 BBRA, bijlage B, anciënniteit 10.

Artikel 2

Aan het lid van de regionale toetsingscommissies euthanasie worden de hierna genoemde vergoedingen toegekend voor hun werkzaamheden in de periode juli tot en met oktober 2018:

 • correctie wegens ontslag: het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie, dhr. drs. G. van Dijk, een vaste beloning conform 4,37 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10.

Artikel 3

Aan de voorzitters en het lid van de regionale toetsingscommissies euthanasie wordt de hierna genoemde vergoeding toegekend voor hun werkzaamheden in de periode juli tot en met december 2018:

 • correctie wegens ontslag: de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie, dhr. mr. A.R.O. Mooy MBA, een vaste beloning conform 7,95 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • correctie wegens ontslag: de voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie, dhr. prof. mr. J.K.M. Gevers, een vaste beloning conform 5,62 uur per week in schaal 018 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • correctie wegens ontslag: het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie, dhr. drs. L.P. van Bavel, een vaste beloning conform 3,54 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10.

Artikel 4

Aan het lid van de regionale toetsingscommissies euthanasie wordt de hierna genoemde vergoeding toegekend voor haar werkzaamheden in de periode oktober tot en met december 2018:

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  mw drs. K. ten Cate, een vaste beloning conform 3,48 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10.

Artikel 5

Aan de leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie wordt de hierna genoemde vergoeding toegekend voor hun werkzaamheden in de periode januari tot en met februari 2019:

 • het arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. drs. M. te Paske, een vaste beloning conform 3,61 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10;

 • het ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie,

  dhr. dr. R.H. Houtepen, een vaste beloning conform 3,01 uur per week in schaal 017 BBRA 1984, bijlage B, anciënniteit 10.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge