Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 915Interne regelingen

Maandbrief VBD oktober 2018

16 oktober 2018

Nr. BS2018024440

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2018.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

oktober 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,06100

15,71616

24,36982

40,08598

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,06100

15,71616

24,36982

40,08598

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,06100

15,71616

12,18491

27,90107

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,06100

15,71616

12,18491

27,90107

€ 290,08

4. ongehuwd

2,06100

12,88725

12,18491

25,07216

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,06100

15,71616

12,18491

27,90107

€ 393,68

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61790

20,84443

13,19621

34,04064

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61790

20,84443

13,19621

34,04064

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61790

20,84443

6,59811

27,44254

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61790

20,84443

6,59811

27,44254

€ 290,08

4. ongehuwd

1,61790

17,09243

6,59811

23,69054

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61790

20,84443

6,59811

27,44254

€ 393,68

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,90000

9,50820

31,40820

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,90000

9,50820

31,40820

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,90000

4,75410

26,65410

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,75410

26,65410

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,95800

4,75410

22,71210

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,75410

26,65410

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

28,05325

32,96091

61,01416

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

28,05325

32,96091

61,01416

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

28,05325

16,48045

44,53370

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

28,05325

16,48045

44,53370

€ 290,08

4. ongehuwd

1,16990

23,00367

16,48045

39,48412

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

28,05325

16,48045

44,53370

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58860

37,17575

50,28863

87,46438

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58860

37,17575

50,28863

87,46438

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58860

37,17575

25,14432

62,32007

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58860

37,17575

25,14432

62,32007

€ 290,08

4. ongehuwd

1,58860

30,48412

25,14432

55,62844

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58860

37,17575

25,14432

62,32007

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52650

10,26780

7,74080

18,00860

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52650

10,26780

7,74080

18,00860

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52650

10,26780

3,87040

14,13820

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

3,87040

14,13820

€ 290,08

4. ongehuwd

1,52650

8,41960

3,87040

12,29000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

3,87040

14,13820

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52650

10,26780

20,64213

30,90993

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52650

10,26780

20,64213

30,90993

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52650

10,26780

10,32107

20,58887

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

10,32107

20,58887

€ 290,08

4. ongehuwd

1,52650

8,41960

10,32107

18,74067

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

10,32107

20,58887

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

774,90270

2,73290

23,23818

25,97108

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

774,90270

2,73290

23,23818

25,97108

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

774,90270

2,73290

11,61909

14,35199

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

774,90270

2,73290

11,61909

14,35199

€ 290,08

4. ongehuwd

774,90270

2,24098

11,61909

13,86007

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

774,90270

2,73290

11,61909

14,35199

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,03590

42,98647

37,92001

80,90648

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,03590

42,98647

37,92001

80,90648

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,03590

42,98647

18,96001

61,94648

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,03590

42,98647

18,96001

61,94648

€ 290,08

4. ongehuwd

8,03590

35,24891

18,96001

54,20892

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,03590

42,98647

18,96001

61,94648

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,06100

16,03493

27,15217

43,18710

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,06100

16,03493

27,15217

43,18710

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,06100

16,03493

13,57609

29,61102

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,06100

16,03493

13,57609

29,61102

€ 290,08

4. ongehuwd

2,06100

13,14865

13,57609

26,72474

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,06100

16,03493

13,57609

29,61102

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

26,98020

42,28020

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

26,98020

42,28020

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

13,49010

28,79010

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,49010

28,79010

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

13,49010

26,03610

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,49010

28,79010

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

62,07400

31,52058

93,59458

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,60000

20,37984

33,97984

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,60000

20,37984

33,97984

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,60000

10,18992

23,78992

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

10,18992

23,78992

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,15200

10,18992

21,34192

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

10,18992

23,78992

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

323,24860

8,29560

16,89411

25,18971

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

323,24860

8,29560

16,89411

25,18971

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

323,24860

8,29560

8,44706

16,74266

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

323,24860

8,29560

8,44706

16,74266

€ 176,12

4. ongehuwd

323,24860

6,80239

8,44706

15,24945

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

323,24860

8,29560

8,44706

16,74266

€ 362,60

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,21600

33,50972

47,90329

81,41301

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,21600

33,50972

47,90329

81,41301

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,21600

33,50972

23,95164

57,46136

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,21600

33,50972

23,95164

57,46136

€ 290,08

4. ongehuwd

4,21600

27,47797

23,95164

51,42961

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,21600

33,50972

23,95164

57,46136

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

4,67400

18,96258

23,63658

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

8,16426

24,46426

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

8,16426

24,46426

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

4,08213

20,38213

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

4,08213

20,38213

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

4,08213

17,44813

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

4,08213

20,38213

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,51060

36,11381

8,49350

44,60731

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,51060

36,11381

8,49350

44,60731

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,51060

36,11381

4,24675

40,36056

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

4,24675

40,36056

€ 176,12

4. ongehuwd

9,51060

29,61332

4,24675

33,86007

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

4,24675

40,36056

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,51060

36,11381

39,28245

75,39626

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,51060

36,11381

39,28245

75,39626

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,51060

36,11381

19,64122

55,75503

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

19,64122

55,75503

€ 176,12

4. ongehuwd

9,51060

29,61332

19,64122

49,25454

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

19,64122

55,75503

€ 362,60

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,51060

37,71161

12,88981

50,60142

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,51060

37,71161

12,88981

50,60142

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,51060

37,71161

6,44490

44,15651

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,51060

37,71161

6,44490

44,15651

€ 176,12

4. ongehuwd

9,51060

30,92352

6,44490

37,36842

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,51060

37,71161

6,44490

44,15651

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,27160

0,09364

16,39534

16,48898

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,27160

0,09364

16,39534

16,48898

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,27160

0,09364

8,19767

8,29131

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,27160

0,09364

8,19767

8,29131

€ 176,12

4. ongehuwd

4,27160

0,07679

8,19767

8,27446

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,27160

0,09364

8,19767

8,29131

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

2,10000

8,76018

10,86018

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

2,10000

8,76018

10,86018

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

2,10000

4,38009

6,48009

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

4,38009

6,48009

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

1,72200

4,38009

6,10209

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

4,38009

6,48009

€ 362,60

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,66200

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,66200

0,00000

35,10000

35,10000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

22,99436

37,41488

60,40924

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

22,99436

37,41488

60,40924

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

22,99436

18,70744

41,70180

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

18,70744

41,70180

€ 290,08

4. ongehuwd

1,16990

18,85537

18,70744

37,56281

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

18,70744

41,70180

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,40000

10,80144

26,20144

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,40000

10,80144

26,20144

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,40000

5,40072

20,80072

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

5,40072

20,80072

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,62800

5,40072

18,02872

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

5,40072

20,80072

€ 362,60

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

22,99436

29,74004

52,73440

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

22,99436

29,74004

52,73440

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

22,99436

14,87002

37,86438

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

14,87002

37,86438

€ 290,08

4. ongehuwd

1,16990

18,85537

14,87002

33,72539

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

14,87002

37,86438

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,06100

15,18486

28,75014

43,93500

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,06100

15,18486

28,75014

43,93500

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,06100

15,18486

14,37507

29,55993

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,06100

15,18486

14,37507

29,55993

€ 290,08

4. ongehuwd

2,06100

12,45159

14,37507

26,82666

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,06100

15,18486

14,37507

29,55993

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,12370

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,12370

0,00000

31,20000

31,20000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

4. ongehuwd

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89180

2,01615

7,95726

9,97341

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89180

2,01615

7,95726

9,97341

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89180

2,01615

3,97863

5,99478

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89180

2,01615

3,97863

5,99478

€ 176,12

4. ongehuwd

0,89180

1,65324

3,97863

5,63187

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89180

2,01615

3,97863

5,99478

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

16,56535

7,27368

23,83903

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

16,56535

7,27368

23,83903

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

16,56535

3,63684

20,20219

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

16,56535

3,63684

20,20219

€ 290,08

4. ongehuwd

1,16990

13,58358

3,63684

17,22042

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

16,56535

3,63684

20,20219

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,56750

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,56750

0,00000

21,06000

21,06000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

4. ongehuwd

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,34260

5,20914

9,02694

14,23608

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,34260

5,20914

9,02694

14,23608

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,34260

5,20914

4,51347

9,72261

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,34260

5,20914

4,51347

9,72261

€ 176,12

4. ongehuwd

10,34260

4,27149

4,51347

8,78496

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,34260

5,20914

4,51347

9,72261

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

oktober 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,06100

15,71616

24,36982

40,08598

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,06100

15,71616

24,36982

40,08598

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,06100

15,71616

12,18491

27,90107

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,06100

15,71616

12,18491

27,90107

€ 455,84

4. ongehuwd

2,06100

12,88725

12,18491

25,07216

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,06100

15,71616

12,18491

27,90107

€ 652,68

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61790

20,84443

13,19621

34,04064

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61790

20,84443

13,19621

34,04064

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61790

20,84443

6,59811

27,44254

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61790

20,84443

6,59811

27,44254

€ 455,84

4. ongehuwd

1,61790

17,09243

6,59811

23,69054

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61790

20,84443

6,59811

27,44254

€ 652,68

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,90000

9,50820

31,40820

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,90000

9,50820

31,40820

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,90000

4,75410

26,65410

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,75410

26,65410

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,95800

4,75410

22,71210

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,90000

4,75410

26,65410

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

28,05325

32,96091

61,01416

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

28,05325

32,96091

61,01416

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

28,05325

16,48045

44,53370

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

28,05325

16,48045

44,53370

€ 455,84

4. ongehuwd

1,16990

23,00367

16,48045

39,48412

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

28,05325

16,48045

44,53370

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58860

37,17575

50,28863

87,46438

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58860

37,17575

50,28863

87,46438

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58860

37,17575

25,14432

62,32007

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58860

37,17575

25,14432

62,32007

€ 455,84

4. ongehuwd

1,58860

30,48412

25,14432

55,62844

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58860

37,17575

25,14432

62,32007

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52650

10,26780

7,74080

18,00860

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52650

10,26780

7,74080

18,00860

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52650

10,26780

3,87040

14,13820

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

3,87040

14,13820

€ 455,84

4. ongehuwd

1,52650

8,41960

3,87040

12,29000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

3,87040

14,13820

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52650

10,26780

20,64213

30,90993

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52650

10,26780

20,64213

30,90993

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52650

10,26780

10,32107

20,58887

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

10,32107

20,58887

€ 455,84

4. ongehuwd

1,52650

8,41960

10,32107

18,74067

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52650

10,26780

10,32107

20,58887

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

774,90270

2,73290

23,23818

25,97108

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

774,90270

2,73290

23,23818

25,97108

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

774,90270

2,73290

11,61909

14,35199

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

774,90270

2,73290

11,61909

14,35199

€ 455,84

4. ongehuwd

774,90270

2,24098

11,61909

13,86007

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

774,90270

2,73290

11,61909

14,35199

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

8,03590

42,98647

37,92001

80,90648

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

8,03590

42,98647

37,92001

80,90648

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

8,03590

42,98647

18,96001

61,94648

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

8,03590

42,98647

18,96001

61,94648

€ 455,84

4. ongehuwd

8,03590

35,24891

18,96001

54,20892

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

8,03590

42,98647

18,96001

61,94648

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,06100

16,03493

27,15217

43,18710

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,06100

16,03493

27,15217

43,18710

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,06100

16,03493

13,57609

29,61102

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,06100

16,03493

13,57609

29,61102

€ 455,84

4. ongehuwd

2,06100

13,14865

13,57609

26,72474

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,06100

16,03493

13,57609

29,61102

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

26,98020

42,28020

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

26,98020

42,28020

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

13,49010

28,79010

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,49010

28,79010

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

13,49010

26,03610

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

13,49010

28,79010

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

75,70000

63,04116

138,74116

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

62,07400

31,52058

93,59458

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

75,70000

31,52058

107,22058

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,60000

20,37984

33,97984

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,60000

20,37984

33,97984

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,60000

10,18992

23,78992

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

10,18992

23,78992

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,15200

10,18992

21,34192

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,60000

10,18992

23,78992

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

323,24860

8,29560

16,89411

25,18971

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

323,24860

8,29560

16,89411

25,18971

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

323,24860

8,29560

8,44706

16,74266

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

323,24860

8,29560

8,44706

16,74266

€ 279,72

4. ongehuwd

323,24860

6,80239

8,44706

15,24945

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

323,24860

8,29560

8,44706

16,74266

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,21600

33,50972

47,90329

81,41301

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,21600

33,50972

47,90329

81,41301

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,21600

33,50972

23,95164

57,46136

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,21600

33,50972

23,95164

57,46136

€ 455,84

4. ongehuwd

4,21600

27,47797

23,95164

51,42961

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,21600

33,50972

23,95164

57,46136

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,70000

37,92516

43,62516

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

4,67400

18,96258

23,63658

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,70000

18,96258

24,66258

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

8,16426

24,46426

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

8,16426

24,46426

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

4,08213

20,38213

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

4,08213

20,38213

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

4,08213

17,44813

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

4,08213

20,38213

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,51060

36,11381

8,49350

44,60731

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,51060

36,11381

8,49350

44,60731

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,51060

36,11381

4,24675

40,36056

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

4,24675

40,36056

€ 279,72

4. ongehuwd

9,51060

29,61332

4,24675

33,86007

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

4,24675

40,36056

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,51060

36,11381

39,28245

75,39626

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,51060

36,11381

39,28245

75,39626

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,51060

36,11381

19,64122

55,75503

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

19,64122

55,75503

€ 279,72

4. ongehuwd

9,51060

29,61332

19,64122

49,25454

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,51060

36,11381

19,64122

55,75503

€ 507,64

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,51060

37,71161

12,88981

50,60142

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,51060

37,71161

12,88981

50,60142

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,51060

37,71161

6,44490

44,15651

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,51060

37,71161

6,44490

44,15651

€ 279,72

4. ongehuwd

9,51060

30,92352

6,44490

37,36842

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,51060

37,71161

6,44490

44,15651

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,27160

0,09364

16,39534

16,48898

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,27160

0,09364

16,39534

16,48898

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,27160

0,09364

8,19767

8,29131

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,27160

0,09364

8,19767

8,29131

€ 279,72

4. ongehuwd

4,27160

0,07679

8,19767

8,27446

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,27160

0,09364

8,19767

8,29131

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

2,10000

8,76018

10,86018

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

2,10000

8,76018

10,86018

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

2,10000

4,38009

6,48009

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

4,38009

6,48009

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

1,72200

4,38009

6,10209

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

2,10000

4,38009

6,48009

€ 507,64

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,66200

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,66200

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,66200

0,00000

17,55000

17,55000

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

22,99436

37,41488

60,40924

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

22,99436

37,41488

60,40924

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

22,99436

18,70744

41,70180

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

18,70744

41,70180

€ 455,84

4. ongehuwd

1,16990

18,85537

18,70744

37,56281

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

18,70744

41,70180

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,40000

10,80144

26,20144

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,40000

10,80144

26,20144

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,40000

5,40072

20,80072

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

5,40072

20,80072

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,62800

5,40072

18,02872

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,40000

5,40072

20,80072

€ 507,64

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

22,99436

29,74004

52,73440

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

22,99436

29,74004

52,73440

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

22,99436

14,87002

37,86438

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

14,87002

37,86438

€ 455,84

4. ongehuwd

1,16990

18,85537

14,87002

33,72539

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

22,99436

14,87002

37,86438

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,06100

15,18486

28,75014

43,93500

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,06100

15,18486

28,75014

43,93500

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,06100

15,18486

14,37507

29,55993

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,06100

15,18486

14,37507

29,55993

€ 455,84

4. ongehuwd

2,06100

12,45159

14,37507

26,82666

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,06100

15,18486

14,37507

29,55993

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,12370

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,12370

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 279,72

4. ongehuwd

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,12370

0,00000

15,60000

15,60000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89180

2,01615

7,95726

9,97341

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89180

2,01615

7,95726

9,97341

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89180

2,01615

3,97863

5,99478

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89180

2,01615

3,97863

5,99478

€ 279,72

4. ongehuwd

0,89180

1,65324

3,97863

5,63187

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89180

2,01615

3,97863

5,99478

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16990

16,56535

7,27368

23,83903

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16990

16,56535

7,27368

23,83903

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16990

16,56535

3,63684

20,20219

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16990

16,56535

3,63684

20,20219

€ 455,84

4. ongehuwd

1,16990

13,58358

3,63684

17,22042

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16990

16,56535

3,63684

20,20219

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,56750

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,56750

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 455,84

4. ongehuwd

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,56750

0,00000

10,53000

10,53000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,34260

5,20914

9,02694

14,23608

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,34260

5,20914

9,02694

14,23608

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,34260

5,20914

4,51347

9,72261

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,34260

5,20914

4,51347

9,72261

€ 279,72

4. ongehuwd

10,34260

4,27149

4,51347

8,78496

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,34260

5,20914

4,51347

9,72261

€ 507,64