Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2019, 8872OverigWet ruimtelijke ordening, bekendmaking vaststelling partiële wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014, inzake de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard

Logo Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 15 januari 2019 de partiële wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening Ruimte 2014 inzake de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard vastgesteld. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, zijn daarbij wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

Inhoud

De partiële wijziging heeft betrekking op de aanpassing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de Krimpenerwaard.

 

Waar kunt u de stukken inzien?

De partiële wijziging volgens de Wro-standaard kunt u inzien via de plannenviewer op de website van de provincie: www.zuid-holland.nl/vrm of op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Een printbare versie van de documenten (PDF) kunt u inzien en downloaden op de genoemde webpagina van de provincie.

 

Beroep

Tegen de inhoud van de partiële wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 kan geen beroep worden aangetekend.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. M. Dootjes

Tel: 070 – 441 6962; mail vrm@pzh.nl of via www.zuid-holland.nl/vrm.