Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 8369Ruimtelijke plannenVaststelling Voorbereidingsbesluit Sluiskade/Werfkade, Hoogezand

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het gebied Sluiskade/Werfkade in Hoogezand.

 

Inhoud

Voor het gebied Sluiskade/Werfkade is momenteel geen bestemmingsplan van kracht, omdat deze per 1 juli 2013 van rechtswege is komen te vervallen. Daarmee is een zogenaamde ‘witte vlek’ ontstaan. Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. De bedoeling is om met dit bestemmingsplan de ‘witte vlek’ te herstellen en het spanningsveld tussen bedrijvigheid en leefbaarheid duurzaam op te lossen. In tussentijd wordt met dit voorbereidingsbesluit voorkomen dat zich in de periode tot het van kracht worden van een nieuw bestemmingsplan ontwikkelingen plaatsvinden die met het oog op het nieuwe bestemmingsplan niet gewenst zijn. Het voorbereidingsbesluit is op 1 februari 2019 in werking getreden en heeft de werkingsduur van een jaar.

 

Het besluit inzien

Het voorbereidingsbesluit is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.vbhgzsluiswerfkade-va01.

 

Rechtsmogelijkheden

Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.ekst kennisgeving (opmaakprofiel standaard of Alinea)