Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2019, 8077OverigKENNISGEVING VOORBEREIDING STRUCTUURVISIE WONEN MIDDEN-LIMBURG 2018 tot en met 2021, gemeente Maasgouw

Logo Maasgouw

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 voor te bereiden. Ten aanzien van dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd, kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 wordt de ontwikkelingsrichting van de zeven gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen vastgelegd. In de visie wordt onder andere beleid opgenomen voor het terugdringen van de planvoorraad voor woningen zodat deze wordt afgestemd op de toekomstige woningbehoefte.

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2019 een ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de visie. In de volgende huis-aan-huisbladen/elektronische bekendmakingen wordt aangekondigd wanneer dat is, hoe de structuurvisie kan worden geraadpleegd en hoe men kan reageren:

 

  • de gemeentepagina in ’t Waekblaad (gemeente Echt- Susteren)

  • VIAlimburg editie Leudal

  • VIAlimburg editie Roermond, Beesel, Roerdalen, Echt

  • VIAlimburg editie Maasgouw

  • de Bekendmakingen (www.nederweert.nl)

  • VIAlimburg editie Weert/Nederweert

  • de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl), alle gemeenten

  • het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl), Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Weert

Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert, 6 februari 2019