Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2019, 7604OverigAanwijzingsbesluit Toezichthouder

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de wetten en verordeningen als genoemd in dit besluit;

Overwegende dat het belang is een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelingen bepaalde;

BESLUITEN:

tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht , en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in het besluit genoemde wetten, aan te wijzen:

de heer F. Lagerweij, geboren 30 oktober 1953 te Weesp als toezichthouder, belast met het toezicht van het bepaalde bij of krachtens:

Bijzondere wetten

Wet basisregistratie Personen

Leegstandwet

Huisvestingswet

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Terschelling

H.M. de Jong J.B. Wassink,

Secretaris/directeur burgemeester.