Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 76Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Zuid 2017

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Zuid 2018, voorbereid. Het bestemmingsplan betreft een actualisering van het oude bestemmingsplan Zuid uit 2007. Er vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats. 

Het plangebied is globaal gelegen tussen Het Haagje, de Alteveerstraat, de Hoogeveens Vaart en de Wolfsbosstraat

 

Inzage

De stukken liggen van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage en of www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op planid . NL.IMRO.0118.2017BP9005001-ON02)

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpplan bij het college van B&W indienen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mark Hoogvliet of Lysbeth Schockman van de afdeling Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.