Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2019, 729OverigCentraal stembureau Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen i.v.m. provinciale statenverkiezingen van de provincie Limburg op 20 maart 2019.

Logo Maastricht

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg maakt ingevolge artikel G2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van de aanstaande provinciale statenverkiezingen de volgende aanduidingen van politieke groeperingen staan geregistreerd en als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

 

Nr. Aanduiding

Gemachtigde

Plaatsvervanger

6. Partij voor Leefbaarheid en Democratie

C.G.L. Bosman

L.S. Koelen

7. Lokaal-Limburg

A.C.A. Leppers

L.F. de Jong

8. Volkspartij Limburg

J.W.G.M. Timmermans

M.E.W. Sweelssen

 

Maastricht, 28 december 2018.

 

De voorzitter van het centraal stembureau,

Mevr. J.M. Penn-te Strake