Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2019, 71437Vergunningen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal B.V.

Aan Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal B.V., gevestigd te Roosendaal, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire en tandheelkundige diagnostiek bij gezelschapsdieren met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal, gelegen aan de Gastelseweg 45 te Roosendaal.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051891-06

Datum: 11 december 2019

Evidensia Nederland B.V.

Aan Evidensia Nederland B.V., gevestigd te Vianen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire en tandheelkundige diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Caressa Utrecht centrum, gelegen aan de

Balijelaan 17-19 te Utrecht.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051817-05

Datum: 11 december 2019

DENTAL Universe B.V.

Aan DENTAL Universe B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van DENTAL Universe B.V., gelegen aan Westeinde 47A te ‘s-Gravenhage.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051563-06

Datum: 11 december 2019

Pure Esthetics B.V.

Aan Pure Esthetics B.V., te Rijswijk, is een vergunning verleend voor het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen voor tandheelkundige diagnostiek, op de locatie van Pure Esthetics B.V., gelegen aan het Plein 38 te Wateringen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052039-05

Datum: 11 december 2019

AAP, Opvang voor Uitheemse Dieren, stichting

Aan AAP, Opvang voor Uitheemse Dieren, stichting te Almere, is een vergunning verleend voor het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen voor veterinaire diagnostiek, op de locatie van stichting AAP, gelegen aan het Kemphaanpad 1 te Almere.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052163-05

Datum: 11 december 2019

Nouryon Chemicals B.V.

De op 4 februari 2010, onder kenmerk 2009/02691-05, aan AKZO Nobel Chemicals B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning, laatstelijk gewijzigd op 17 april 2019, onder kenmerk ANVS-PP-2019/0049105-07, aan de aanvrager AKZO Nobel Chemicals B.V., met hoofdvestiging aan de Velperweg 76 te Arnhem met nevenvestiging aan de Zutphenseweg 10 te Deventer, is gewijzigd als gevolg van een naamswijziging van AkzoNobel Chemicals B.V. in Nouryon Chemicals B.V.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051270-04

Datum: 11 december 2019

Tandartsenpraktijk De Overwelving

Aan IJsselvlucht B.V. en Benitachel B.V., gevestigd te Zutphen, handelend in maatschapsverband onder de naam Tandartsenpraktijk De Overwelving, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van Tandartsenpraktijk De Overwelving, gelegen aan de Overwelving 6 te Zutphen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052151-04

Datum: 11 december 2019

Stichting Katholieke Universiteit

De op 13 april 2016 aan Stichting Katholieke Universiteit,gevestigd te Nijmegen, verleende vergunning met nummer 2015/1265-06, laatstelijk gewijzigd op 20 april 2018, met nummer 2018/0060-06, is gewijzigd voor het aantal en de plaats van de lineaire versnellers.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051752-05

Datum: 13 december 2019

Tandartspraktijk Grijpma

Aan J. Grijpma, handelend onder de naam Tandartspraktijk Grijpma, gevestigd te Denenkamp, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van Tandartspraktijk Grijpma, gelegen aan de Brandlichterweg 46 te Denenkamp.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051573-04

Datum: 11 december 2019

Stichting VU, Stichting VUmc en B.V. Cyclotron VU

In plaats van de aan Stichting VU, Stichting VUmc en B.V., Cyclotron VU, gevestigd aan De Boelelaan 1117 te Amsterdam, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0051282-07 is een herstelvergunning verleend zodat de correcte tenaamstelling, welke abusievelijk niet correct is opgenomen in de vergunning met kenmerk ANVS-PP-2019/0051282-07, weer correct is opgenomen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051282-08

Datum: 11 december 2019

Stichting Diakonessenhuis

De op 12 juni 2003 aan Stichting Diakonessenhuis, gevestigd te Utrecht, verleende vergunning met nummer 2003/152, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 9 augustus 2017, met nummer 2017/0678-05, wordt gewijzigd in verband met het toevoegen van de rechtvaardigingscategorie medisch-wetenschappelijk onderzoek aan de diagnostische toepassingen en uitbreiding van het aantal toestellen als gevolg van de gewijzigde regelgeving (voorheen meldingplichtige toestellen) binnen de locaties van Stichting Diakonessenhuis, gelegen aan de Bosboomstraat 1 te Utrecht, gelegen aan de Prof. Lorentzlaan 76 te Zeist, gelegen aan de Bergweg 2 te Doorn en gelegen aan de Beneluxlaan 928 te Utrecht.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051620

Datum: 13 december 2019

Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum B.V.

Aan Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum B.V., gevestigd te Den Haag, is een vergunning verleend voor het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen voor medische diagnostiek, op de locatie van Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum B.V., gelegen aan de Toneellaan 2 te Zoetermeer.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050530-08

Datum: 13 december 2019

GeoConnect-Sensing B.V.

De op 3 april 2019, aan GeoConnect-Sensing B.V., gevestigd te Castricum, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2018/0048171-10, laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2019, met nummer ANVS-PP-2019/0049755-08, is gewijzigd in verband met de vermindering van het aantal ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van GeoConnect-Sensing B.V., gelegen aan de Meester Dekkerstraat 4 te Castricum, op wisselende plaatsen in geheel Nederland en op het Nederlands deel van het continentaal plat.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051345-05

Datum: 13 december 2019

Van Engelen Holding B.V. en Tritium Advies B.V.

Aan Van Engelen Holding B.V., gevestigd te Prinsenbeek, en Tritium Advies B.V., gevestigd te Buenen, is een vergunning verleend voor het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van analyse en onderzoek op de locatie van Tritium Advies B.V., gelegen aan de Collse Heide 48 te Nuenen, op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland en het Nederlands deel van het continentaal plat.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051348-07

Datum: 13 december 2019

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg B.V.

De op 3 maart 2017, aan Dierenkliniek de Rashof B.V., gevestigd te Berkel-Enschot, verleende vergunning met nummer 2017/0051-07, is gewijzigd in verband met de uitbreiding van de vergunning in verband met het toevoegen van twee toestellen en verleend aan AniCura Dierenziekenhuis Tilburg B.V., gelegen aan de Koningsoordlaan 2 te Berkel-Enschot.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050750-05

Datum: 13 december 2019

Tandartsenpraktijk Leempoel-Groenewegen

Aan S.A.P. Leempoel en F.C. Groenewegen, handelend in maatschapsverband onder de naam Tandartsenpraktijk Leempoel-Groenewegen, gevestigd te Oss, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van Tandartsenpraktijk Leempoel-Groenewegen, gelegen aan De Maasvallei 107 te Oss.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052153-04

Datum: 13 december 2019

Centrum voor Parodontologie en Implantologie B.V.

Aan Centrum voor Parodontologie en Implantologie B.V., statutair gevestigd te Terneuzen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van Centrum voor Parodontologie en Implantologie B.V., gelegen aan de Molenstraat 1 te Axel.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051721-07

Datum: 13 december 2019

Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal

De op 10 juli 2002, aan Stichting IJsselmeerziekenhuizen gevestigd te Lelystad, verleende vergunning met nummer 2002/34202, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 6 april 2016, met nummer 2016/0375-04, en verleend aan MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., is op grond van artikel 70, derde lid van de Kernenergiewet en het toestemmingsbesluit van 30 januari 2019, met kenmerk ANVS PP 2019/0048549 04, in samenhang met het toestemmingsbesluit van 30 januari 2019, met kenmerk ANVS PP 2019/0048548 04, gesplitst en in samenhang met het besluit van 13 december 2019, met kenmerk ANVS PP 2019/0052300-04, is de tenaamstelling gewijzigd van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. naar Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal gevestigd, te Harderwijk, voor de locatie te Lelystad, gelegen aan de Ziekenhuisweg 100 te Lelystad.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051779-04

Datum: 13 december 2019

Stichting Antonius Ziekenhuis

De op 10 juli 2002, aan Stichting IJsselmeerziekenhuizen, gevestigd te Lelystad, verleende vergunning met nummer 2002/34202, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 6 april 2016, met nummer 2016/0375-04 en verleend aan MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., is op grond van artikel 70, derde lid van de Kernenergiewet en het toestemmingsbesluit van 30 januari 2019, met kenmerk ANVS PP 2019/0048548 04, in samenhang met het toestemmingsbesluit van 30 januari 2019, met kenmerk ANVS PP 2019/0048549 04, gesplitst en in samenhang met het besluit van 13 december 2019, met kenmerk ANVS PP 2019/0051779-04, is de tenaamstelling gewijzigd van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. naar Stichting Antonius Ziekenhuis, gevestigd te Sneek, voor de locatie Emmeloord, gelegen aan de Urkerweg 1 te Emmeloord.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052300-04

Datum: 13 december 2019

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.