Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2019, 70783Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan “49e wijziging bestemmingsplan Buitengebied 2009, Rijssensestraat 107”.

Logo Wierden

 

Aan de Rijssensestraat 107 te Wierden ligt een boerenerf, bestaande uit een karakteristieke boerderij en enkele schuren. Initiatiefnemer is voornemens het voormalig agrarische erf om te bouwen naar een woonerf. Zo wordt de voormalige boerderij omgebouwd tot twee woningen en wordt het erf landschappelijk ingepast. Tevens worden enkele schuren gesloopt om het geheel beter in te kunnen passen. Doordat de gewenste ontwikkeling niet mogelijk is binnen het vigerende bestemmingsplan, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

 

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan staat vanaf 24-12-2019 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.WB2019000001-ON01 . Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 2 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:

Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen.

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Wiezer en op de website van de gemeente.

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).