Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2019, 70370VergunningenAanwijzingsbesluit toezichthouder Wet op de Kansspelen, gemeente Zoetermeer

Logo Zoetermeer

De burgemeester van Zoetermeer,

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 34 lid 2 van de Wet op de Kansspelen,

B E S L U I T:

De heer X. Bontje,

werkzaam als toezichthouder binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving binnen de gemeente Zoetermeer met ingang 16 december 2019 aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 van de Wet op de Kansspelen.