Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2019, 69373Ruimtelijke plannen



Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Karstraat 44 en Nieuwediep 2, Huissen

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt:

 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Karstraat 44 en Nieuwediep 2, Huissen

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een functieverandering aan de Karstraat 44 en Nieuwediep 2 Huissen. De functieverandering voorziet in de realisatie van vier twee-onder-een kapwoningen aan de Karstraat 44 en Nieuwediep 2 bij afbraak van glastuinbouw van 1,3 ha op dit perceel.

 

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1705.238-ON01 of via http://www.offcielebekendmakingen.nl;

 

Bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel.

Wilt u reageren

Een ieder die het niet eens is met (onderdelen van) het ontwerpbestemmingsplan kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Degene die een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kan contact opnemen met Tom Meulendijks team Ruimtelijk Beleid op telefoonnummer (026) 32 60 357.

Wanneer ligt dit ter inzage?

Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 19 december tot en met woensdag 30 januari 2020.

Heeft u vragen?

Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Bemmel, 18 december 2019