Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2019, 69333Vergunningen

Wijziging tenaamstelling vergunningen van Tele2 Mobiel B.V. in T-Mobile Netherlands B.V., Agentschap Telecom

10 december 2019

AT-EZK/7937079

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Met het besluit van 10 december 2019 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de tenaamstelling gewijzigd van de vergunningen van Tele2 Mobiel B.V. in T-Mobile Netherlands B.V. Het betreft twee vergunningen in de 800 MHz-band en vijf vergunningen in de 2,6 GHz-band met dossiernummers: 6781522, 6781524, 6781547, 6781548, 6781549, 6781550 en 6781551.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, Afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom