Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2019, 69062Besluiten van algemene strekking

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 13, derde lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet;

maakt bekend dat de bedragen, zoals opgenomen in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, op grond van artikel 13, eerste en tweede lid, van dit besluit in de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 als volgt luiden:

Bedragen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag

Bedrag geldend voor 2019

Bedrag geldend voor 2020

Artikel 2

€ 3.680

€ 3.800

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 6.624

€ 6.840

Artikel 3, tweede lid, onderdeel a

€ 16.928

€ 17.480

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 3.680

€ 3.800

Artikel 3, tweede lid, onderdeel b

€ 8.648

€ 8.930

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

€ 766.800

€ 810.000

Artikel 4, tweede lid, onderdeel a

€ 3.834.000

€ 4.050.000

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

€ 383.400

€ 405.000

Artikel 4, tweede lid, onderdeel b

€ 1.917.000

€ 2.025.000

Artikel 4, eerste lid, onderdeel c

€ 255.600

€ 270.000

Artikel 4, tweede lid, onderdeel c

€ 1.022.400

€ 1.080.000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel a

€ 255.600

€ 270.000

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a

€ 1.278.000

€ 1.350.000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b

€ 255.600

€ 270.000

Artikel 5, tweede lid, onderdeel b

€ 766.800

€ 810.000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel c

€ 127.800

€ 135.000

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c

€ 383.400

€ 405.000

Artikel 6, eerste lid, onderdeel a

€ 127.800

€ 135.000

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a

€ 63.900

€ 67.500

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b

€ 63.900

€ 67.500

Artikel 6, tweede lid, onderdeel b

€ 31.950

€ 33.750

Artikel 6, eerste lid, onderdeel c

€ 31.950

€ 33.750

Artikel 6, tweede lid, onderdeel c

€ 31.950

€ 33.750

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

€ 13.984

€ 14.440

Artikel 7, tweede lid, onderdeel a

€ 27.232

€ 28.120

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

€ 6.624

€ 6.840

Artikel 7, tweede lid, onderdeel b

€ 14.352

€ 14.820

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c

€ 53.728

€ 55.480

Artikel 7, tweede lid, onderdeel c

€ 90.528

€ 93.480

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

€ 677.340

€ 715.500

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

€ 38.340

€ 40.500

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

€ 242.820

€ 256.500

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

€ 178.920

€ 189.000

Artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 613.440

€ 648.000

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 319.500

€ 337.500

Artikel 8, tweede lid, onderdeel c

€ 191.700

€ 202.500

Artikel 9, eerste lid

€ 13.248

€ 13.680

Bedragen als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag

Bedrag zoals opgenomen in Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2019

Bedrag geïndexeerd voor 2020

Artikel 9, tweede lid

€ 15.661

€ 16.087

Artikel 9, vierde lid, onderdeel a

€ 264

€ 271

Artikel 9, vierde lid, onderdeel b

€ 21.186

€ 21.762

Artikel 9, vierde lid, onderdeel c

€ 10.593

€ 10.881

Artikel 9, vierde lid, onderdeel d

€ 10.593

€ 10.881

Artikel 9, vierde lid, onderdeel e

€ 5.296

€ 5.440

Artikel 10, eerste lid

€ 529

€ 534

Artikel 10, tweede lid

€ 529

€ 534

Artikel 10, derde lid

€ 1.589

€ 1.632

Artikel 10, vierde lid

€ 5.296

€ 5.440

Toelichting

De in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet opgenomen bedragen worden op grond van artikel 13, eerste lid, van dit besluit jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast met het verschil tussen de in dit besluit genoemde bedragen en het bedrag van de in de bijlage bij dit besluit vermelde uren of fulltime equivalents maal het in dat jaar geldende tarief voor integrale loonkosten op schaal 13, zoals opgenomen in de Handleiding overheidstarieven 2020.

Enkele bedragen worden op grond van artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De bedragen voor 2020 zijn berekend met de module consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de berekening is uitgegaan van de ontwikkeling van het CPI van oktober 2018 tot en met oktober 2019. Deze bedroeg 2,72%.

Op grond van artikel 13, derde lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet doet de ANVS mededeling van de nieuwe bedragen voor 1 januari.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter