Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2019, 68443Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingplan Patrijs-Vogelsberg te Maarheeze

Logo Cranendonck

Vanaf 12 december 2019 kunt u zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Patrijs-Vogelsberg te Maarheeze’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706. BPMHZ5021-ONT1). Ook ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Patrijs-Vogelsberg te Maarheeze’ gaat over het realiseren van 2 energieneutrale levensloopbestendige woningen aan de Patrijs en de realisatie van een energieneutrale twee onder 1 kap woning aan de Vogelsberg 12 te Maarheeze.

Zienswijze

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).