Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2019, 67152Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15970N

Bifasto PL

difenoconazool, fluxapyroxad

Gewasbescherming

BASF Nederland B.V.

31-12-2020

15971N

Dagonis PL

difenoconazool, fluxapyroxad

Gewasbescherming

BASF Nederland B.V.

31-12-2020

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen gewijzigd:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

15186N

BETANAL Tandem

ethofumesaat, fenmedifam

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

15839N

Ozonit 40

peroctaanzuur, waterstofperoxide, perazijnzuur

Biocide

Ecolab B.V.

12987N

Samson Extra 6% OD

nicosulfuron

Gewasbescherming

ISK Biosciences Europe N.V.

11995N

SAMSON 4SC

nicosulfuron

Gewasbescherming

ISK Biosciences Europe N.V.

13976N

Cirran

MCPA, 2,4-D

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

14127N

Preventol OI-L

bifenyl-2-ol, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on

Biocide

Lanxess Deutschland GmbH

12723N

FANDANGO

fluoxastrobin, prothioconazool

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

7737N

U 46 MCPA

MCPA

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

8660N

Butisan S

metazachloor

Gewasbescherming

BASF Nederland B.V.

13299N

Agroxone MCPA

MCPA

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

6215N

Jepolinex Pro

MCPA, dicamba

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

15863N

DUPLOSAN

mecoprop-P

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

15840N

Turbo Oxysan

waterstofperoxide, perazijnzuur, peroctaanzuur

Biocide

Ecolab B.V.

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de toelatingen van onderstaande middelen verlengd onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

14707N

PRIMUS PERFECT

clopyralid, florasulam

Gewasbescherming

Dow AgroSciences B.V.

30-4-2021

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

13205N

Ficam W

bendiocarb

Biocide

Bayer CropScience S.A.-N.V.

1-7-2020

12915N

Lentagran WP

pyridaat

Gewasbescherming

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

1-3-2020

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden de toelatingen van onderstaande middelen met ingang van de vermelde expiratiedatum ingetrokken:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15324N

Algweg

didecyldimethylammoniumchloride

Biocide

D+F Coatings B.V.

31-1-2020

14063N

Alcohol dilutus

ethanol

Biocide

Brenntag Nederland B.V.

1-1-2020

NL-0013936-0000

BLACK PEARL PASTA PASTE AF RACAN PASTE AF FLASH PASTE OVERDOSE PASTA MAGIK PASTE

alfachloralose

Biocide

LODI S.A.S.

2-12-2019

NL-0013360-0000

BLACK PEARL GRAIN FLASH GRAIN TOMORIN GRAAN MAGIK Grain OVERDOSE GRAIN

alfachloralose

Biocide

LODI S.A.S.

2-12-2019

NL-0012445-0000

Prevexor Alp Paste

alfachloralose

Biocide

LODI S.A.S.

2-12-2019

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden de volgende vrijstellingen voor proeven afgegeven:

middel

middelType

aanvrager

Biox M

gewasbeschermingsmiddel

Certis Europe B.V.

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats: – College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede. Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb www.ctgb.nl. Kies op de homepage “Snel naar” en daarna ‘’Toelatingendatabank”.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.