Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2019, 67113VergunningenOntwerp-Omgevingsvergunning ‘Emmen, Het Waal (14 woningen)

Logo Emmen

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van 14 woningen met bijbehorende bouwwerken. De te bouwen woningen zijn gelegen op de percelen aan Het Waal te Emmen. De aanvraag is geregistreerd onder Zaak-147518-2019 en heeft als planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.Zaak2019147518-V501’.

De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen bouw en strijdigheid met het bestemmingsplan. Met deze vergunning wordt de aanvraag vergund voor de bouw van 14 woningen op het perceel waar voor heel een  basisschool heeft gestaan.

Procedure

Het ontwerpbesluit  met bijbehorende stukken liggen vanaf  10 december 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage tijdens kantooruren op afspraak bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. U kunt op afspraak het ontwerpbesluit inzien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl , Emmen, Het Waal (14 woningen) met het planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.Zaak2019147518-V501’.

Tegen het voornemen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning kan een ieder gedurende een termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

Nadere informatie

Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 140591.

 

Emmen, burgemeester en wethouders van Emmen,