Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 66996VergunningenGemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit Westerhoofd (AI 847) te Amsterdam.

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het verlengen van de tijdelijke instandhoudingstermijn van 5 jaar met 10 jaar voor het strijdig gebruiken van het Westerhoofd voor het afmeren van riviercruises op de locatie Westerhoofd met kadastraal perceelnummer AI 847 te Amsterdam, met een instandhoudingstermijn van 29 februari 2020 tot en met 28 februari 2030.

 

Aanvrager:  Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Zaaknummer:  9104441

OLO-nummer: 4572835

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, bij de afspraken balie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, locatie Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam. 

 

De locatie van de ontwerpbeschikking wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1901PBGST-OW01.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

 

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.