Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020

18 december 2019

2019-0000202068

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 9:6a van de Algemene douanewet, artikel 6:4 van het Algemeen douanebesluit, artikel 10:5 van de Algemene douaneregeling, de artikelen 27a, 84c en 102a van de Wet op de accijns, de artikelen 13a, 15a en 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 37d en 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 13 van de Wet belasting zware motorrijtuigen, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 222 van de Provinciewet, de artikelen XXIII en XXIV van de Wet uitwerking Autobrief II, en artikel XXI van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt in artikel 40, eerste lid, ‘€ 5.278’ vervangen door ‘€ 5.514’.

ARTIKEL II

De Algemene douanewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9:1, eerste en tweede lid, artikel 9:2, eerste, tweede en derde lid, artikel 9:3, eerste en tweede lid, en artikel 9:4, eerste en tweede lid, wordt ‘€ 321’ vervangen door ‘€ 335’.

B

In artikel 9:5 wordt ‘€ 321’ en ‘€ 160’ vervangen door ‘€ 335’, onderscheidenlijk ‘€ 167’.

ARTIKEL III

In het Algemeen douanebesluit wordt in de artikelen 6:2 en 6:3 ‘€ 321’ vervangen door ‘€ 335’.

ARTIKEL IV

In de Algemene douaneregeling wordt in artikel 10:1, eerste en tweede lid, artikel 10:2, artikel 10:3 en artikel 10:4 ‘€ 160’ vervangen door ‘€ 167’.

ARTIKEL V

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, worden ‘€ 877,24’ en ‘€ 787,73’ vervangen door ‘€ 891,28’, onderscheidenlijk ‘€ 800,33’.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 495,69’ vervangen door ‘€ 503,62’.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 37,17’ vervangen door ‘€ 37,76’.

4. In het eerste lid, onderdeel d, wordt ‘€ 344,13’ vervangen door ‘€ 349,64’.

B

In artikel 71e, tweede lid, wordt ‘€ 145,53’ vervangen door ‘€ 147,86’.

C

In artikel 71g, tweede lid, wordt ‘€ 85,02’ vervangen door ‘€ 86,38’.

D

In artikel 102a, eerste lid, wordt ‘€ 5.278’ vervangen door ‘€ 5.514’.

ARTIKEL VI

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door:

Bij een CO2-uitstoot vanaf

tot

bedraagt de belasting voor een personenauto het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

0 gram/km

68

€ 366

€ 2

68 gram/km

91

€ 502

€ 59

91 gram/km

133

€ 1.859

€ 129

133 gram/km

150

€ 7.277

€ 212

150 gram/km

€ 10.881

€ 424

2. In het eerste lid, laatste volzin, wordt ‘€ 88,43’ vervangen door ‘€ 89,85’.

3. In het tweede lid wordt de tabel vervangen door:

Bij een CO2-uitstoot vanaf

tot

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

0 gram/km

30

€ 0

€ 27

30 gram/km

50

€ 810

€ 111

50 gram/km

-

€ 3.030

€ 267

4. In het tweede lid, laatste volzin, wordt ‘€ 88,43’ vervangen door ‘€ 89,85.

B

In artikel 13a, zesde lid, en artikel 15a, elfde lid, wordt ‘€ 527’ vervangen door ‘€ 550’.

ARTIKEL VII

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de in kolommen A tot en met C van onderstaande tabel aangeduide bepalingen worden de in kolom D opgenomen bedragen vervangen door de in kolom E opgenomen bedragen.

A

Artikel

B

Lid

C

D

Voor indexatie

E

Na indexatie

23

1e

1e bedrag

€ 16,87

€ 17,14

23

1e

2e bedrag

€ 22,88

€ 23,25

23

1e

3e bedrag

€ 29,08

€ 29,55

23

1e

4e bedrag

€ 37,96

€ 38,57

23

1e

5e bedrag

€ 50,49

€ 51,30

23

1e

6e bedrag

€ 13,58

€ 13,80

23

1e

7e bedrag

€ 372,72

€ 378,68

23

1e

8e bedrag

€ 9,43

€ 9,58

23

2e, onderdeel a

1e bedrag

€ 66,13

€ 67,19

23

2e, onderdeel a

2e bedrag

€ 78,29

€ 79,54

23

2e, onderdeel a

3e bedrag

€ 90,42

€ 91,87

23

2e, onderdeel a

4e bedrag

€ 102,79

€ 104,43

23

2e, onderdeel a

5e bedrag

€ 120,28

€ 122,20

23

2e, onderdeel a

6e bedrag

€ 13,03

€ 13,24

23

2e, onderdeel b

1e bedrag

€ 77,60

€ 78,84

23

2e, onderdeel b

2e bedrag

€ 93,01

€ 94,50

23

2e, onderdeel b

3e bedrag

€ 108,44

€ 110,18

23

2e, onderdeel b

4e bedrag

€ 123,84

€ 125,82

23

2e, onderdeel b

5e bedrag

€ 135,27

€ 137,43

23

2e, onderdeel b

6e bedrag

€ 14,33

€ 14,56

23

3e

1e bedrag

€ 14,97

€ 15,21

23

3e

2e bedrag

€ 14,97

€ 15,21

24a

1e

1e bedrag

€ 10,31

€ 10,47

24a

1e

2e bedrag

€ 17,65

€ 17,93

24a

1e

3e bedrag

€ 5,17

€ 5,25

24a

1e

4e bedrag

€ 43,54

€ 44,24

24a

1e

5e bedrag

€ 5,54

€ 5,63

24a

1e

6e bedrag

€ 99,33

€ 100,92

24a

1e

7e bedrag

€ 5,97

€ 6,07

24a

1e

8e bedrag

€ 138,79

€ 141,01

24a

1e

9e bedrag

€ 1,38

€ 1,40

24b

1e

1e bedrag

€ 35,30

€ 35,86

24b

1e

2e bedrag

€ 43,16

€ 43,85

24b

1e

3e bedrag

€ 5,53

€ 5,62

24b

1e

4e bedrag

€ 70,91

€ 72,04

24b

1e

5e bedrag

€ 5,94

€ 6,04

24b

1e

6e bedrag

€ 130,71

€ 132,80

24b

1e

7e bedrag

€ 6,40

€ 6,50

24b

1e

8e bedrag

€ 173,02

€ 175,79

24b

1e

9e bedrag

€ 1,46

€ 1,48

25

   

€ 24,52

€ 24,91

25b

 

1e bedrag

€ 58,74

€ 59,68

25b

 

2e bedrag

€ 5,88

€ 5,97

37c

1e

1e bedrag

€ 276,70

€ 281,13

37c

1e

2e bedrag

€ 276,70

€ 281,13

84a

2e

 

€ 125,00

€ 127,00

B

In artikel 25a wordt de tabel vervangen door:

Bij een toegestane maximum massa in kilogrammen van

Over een tijdvak van drie maanden

 

Zonder koppelinrichting

Met koppelinrichting

 

Zonder luchtvering

Met luchtvering

Zonder luchtvering

Met luchtvering

 

Met aantal assen

Met aantal assen

 

2

3

4 of meer

2

3

4 of meer

2

3 of meer

2

3 of meer

Minder dan 15.000

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

15.000 tot 23.000

€ 95,54

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

23.000 tot 25.000

€ 118,39

€ 118,39

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

25.000 tot 27.000

€ 118,39

€ 118,39

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 106,30

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

27.000 tot 29.000

€ 125,12

€ 125,12

€ 125,12

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

€ 106,30

€ 79,38

€ 79,38

€ 79,38

29.000 tot 31.000

€ 184,31

€ 184,31

€ 184,31

€ 125,12

€ 125,12

€ 125,12

€ 115,66

€ 113,00

€ 79,38

€ 79,38

31.000 tot 33.000

€ 184,31

€ 184,31

€ 184,31

€ 125,12

€ 125,12

€ 125,12

€ 160,11

€ 113,00

€ 115,66

€ 79,38

33.000 tot 36.000

€ 184,31

€ 184,31

€ 184,31

€ 125,12

€ 125,12

€ 125,12

€ 240,84

€ 156,04

€ 160,11

€ 113,00

36.000 tot 38.000

€ 184,31

€ 184,31

€ 184,31

€ 125,12

€ 125,12

€ 125,12

€ 240,84

€ 156,04

€ 160,11

€ 113,00

38.000 tot 40.000

€ 184,31

€ 184,31

€ 184,31

€ 125,12

€ 125,12

€ 125,12

€ 240,84

€ 213,95

€ 176,24

€ 156,04

40.000 en meer

€ 184,31

€ 184,31

€ 184,31

€ 125,12

€ 125,12

€ 125,12

€ 316,17

€ 316,17

€ 240,84

€ 213,95

C

In artikel 25c wordt de tabel vervangen door:

bij een eigen massa in kilogrammen van

over een tijdvak van drie maanden

vermeerderd met

per 100 kg eigen massa boven

1.000 of minder

€ 27,70

   

1.100 tot en met 2.600

€ 31,25

€ 3,57

1.100 kg

2.700 en meer

€ 87,63

€ 1,15

2.700 kg

D

In artikel 37d, tweede lid, wordt ‘€ 527’ vervangen door ‘€ 550’.

ARTIKEL VIII

In de Wet belasting zware motorrijtuigen wordt in artikel 13, eerste lid, ‘€ 5.278’ vervangen door ‘€ 5.514’.

ARTIKEL IX

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

In de kolommen A tot en met C van onderstaande tabel aangeduide bepalingen worden de in kolom E opgenomen bedragen vervangen door de in kolom F opgenomen bedragen.

A

Artikel

B

Lid

C

onderdeel

D

E

Voor indexatie

F

Na indexatie

18

     

€ 0,343

€ 0,348

28

1e

a

 

€ 32,12

€ 32,63

28

1e

b

 

€ 32,12

€ 32,63

28

1e

d

 

€ 32,12

€ 32,63

43

     

€ 14,81

€ 15,05

59

1e

a

1e bedrag

€ 0,32782

€ 0,33307

59

1e

a

2e bedrag

€ 0,06343

€ 0,06444

59

1e

a

3e bedrag

€ 0,02311

€ 0,02348

59

1e

a

4e bedrag

€ 0,01241

€ 0,01261

59

1e

b

 

€ 0,16452

€ 0,16715

59

1e

c

1e bedrag

€ 0,09616

€ 0,09770

59

1e

c

2e bedrag

€ 0,05003

€ 0,05083

59

1e

c

3e bedrag

€ 0,01332

€ 0,01353

59

1e

c

4e bedrag

€ 0,00109

€ 0,00111

59

1e

c

5e bedrag

€ 0,00054

€ 0,00055

59

3e

   

€ 0,32782

€ 0,33307

60

1e

 

1e bedrag

€ 0,05264

€ 0,05348

60

1e

 

2e bedrag

€ 0,02394

€ 0,02432

60

1e

 

3e bedrag

€ 0,02311

€ 0,02348

60

1e

 

4e bedrag

€ 0,01241

€ 0,01261

ARTIKEL X

In de Provinciewet wordt in artikel 222, tweede lid, ‘113,2’ vervangen door ‘115,00’.

ARTIKEL XI

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel V, onderdeel A, opgenomen verhogingen van de accijns.

ARTIKEL XII

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften, neergelegd in artikel 40 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968), artikel 9:6a van de Algemene douanewet (Adw), artikel 6:4 van het Algemeen douanebesluit (Adb), artikel 27a van de Wet op de accijns, artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM 1992), artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB 1994), artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en artikel 222 van de Provinciewet, in samenhang, waar van toepassing, met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).

Ingevolge deze bepalingen worden de bedragen, genoemd in diverse artikelen van de Wet op de accijns, de Wet BPM 1992, de Wet MRB 1994, de Wbm en de Provinciewet jaarlijks bij het begin van het kalenderjaar aangepast door deze te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 Wet IB 2001. Voor 2020 is deze tabelcorrectiefactor bepaald op 1,016. Gelet op de daartoe in artikel 10.1 IB 2001 opgenomen mogelijkheid, is op de uit de vermenigvuldiging verkregen bedragen de nodig geachte afronding toegepast.

Tevens strekt deze regeling tot aanpassing van een aantal boetebedragen in de indirecte belastingen en in de Algemene douanewet. Deze boetebedragen worden met ingang van 1 januari 2015 telkens na een periode van vijf jaar geïndexeerd. Voor de bepaling van de nieuwe boetebedragen wordt als tabelcorrectiefactor genomen het product van deze factoren van de laatste vijf jaren. Voor de aanpassing van de boetebedragen met ingang van 1 januari 2020 is de factor bepaald op 1,0447.

Tevens geeft deze regeling uitvoering aan de in artikel XXIII van de Wet uitwerking Autobrief II (WUA II) opgenomen verlaging van 2,8% van de bedragen genoemd in kolom IV van de tabellen in artikel 9, eerste en tweede lid, Wet BPM 1992. Deze verlaging wordt ingevolge artikel XXIV WUA II toegepast nadat de bedoelde bedragen zijn geïndexeerd.

Wet op de omzetbelasting 1968

Artikel I van deze regeling strekt tot aanpassing van het boetebedrag zoals bepaald in artikel 40, eerste lid, van de Wet OB 1968. Het genoemde bedrag wordt ingevolge artikel 40, derde lid, van de Wet OB 1968 in samenhang met artikel 67cb van de AWR elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van het betreffende jaar, gewijzigd. De vorige wijziging vond voor deze bepaling plaats per 1 januari 2015.

Algemene douanewet

Artikel II van deze regeling strekt tot aanpassing van een aantal boetebedragen in de Adw. De genoemde bedragen worden ingevolge artikel 9:6a van de Adw elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van een jaar, gewijzigd. De vorige wijziging vond plaats per 1 januari 2015.

Algemeen douanebesluit

Aanpassing van de bedragen van de bestuurlijke boeten in het Adb vindt plaats op basis van artikel 6:4 van het Adb. De bedragen van de bestuurlijke boete in het Adb worden als gevolg van die bepaling overeenkomstig artikel 9:6a Adw aangepast. In die laatstgenoemde bepaling is voorgeschreven dat de bedragen van de bestuurlijke boeten elke vijf jaar worden aangepast aan de hand van de samengestelde inflatiecorrectie van de laatste vijf kalenderjaren. De vorige wijziging vond plaats per 1 januari 2015. Een soortgelijke wijziging vindt plaats voor de bedragen van de bestuurlijke boeten in de Adw en de Adr.

Algemene douaneregeling

Aanpassing van de bedragen van de bestuurlijke boeten in de Algemene douaneregeling (Adr) vindt plaats op basis van artikel 10:5 Adr. De bedragen van de bestuurlijke boete in Adr worden als gevolg van die bepaling overeenkomstig artikel 9:6a Adw aangepast. In die laatstgenoemde bepaling is voorgeschreven dat de bedragen van de bestuurlijke boeten elke vijf jaar worden aangepast aan de hand van de samengestelde inflatiecorrectie van de laatste vijf kalenderjaren. De vorige wijziging vond plaats per 1 januari 2015. Een soortgelijke wijziging vindt plaats voor de bedragen van de bestuurlijke boeten in de Adw.

Wet op de accijns

Artikel V van deze regeling strekt tot aanpassing van diverse in de Wet op de accijns opgenomen tarieven.

Bij deze regeling worden de in artikel 27 van de Wet op de accijns genoemde tarieven van gelode lichte olie, ongelode lichte olie, halfzware olie, gasolie, zware stookolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas aangepast. Daarnaast worden enkele teruggaafbedragen aangepast (artikelen 71e en 71g van de Wet op de accijns).

Op grond van artikel 84c van de Wet op de accijns wordt in artikel XI van deze regeling bepaald dat de in artikel 84a van de Wet op de accijns bedoelde heffing over de voorraden minerale oliën geen toepassing vindt bij de aanpassing van de bedragen, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdelen a, b, c en d, van de Wet op de accijns (ingevolge artikel V, onderdeel A, van deze regeling).

Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992

Artikel VI strekt tot aanpassing van een aantal in de Wet BPM 1992 opgenomen tarieven.

Bij deze regeling zijn de volgende verwerkingen doorgevoerd.

De bedragen genoemd in de vierde kolom van de tabel die is opgenomen in artikel 9, eerste lid en tweede lid, Wet BPM 1992, zijn aangepast: Deze bedragen zijn eerst geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor voor 2020 (1,016) en vervolgens verlaagd met 2,80% ingevolge artikel XXIII WUA II. Tot slot zijn de bedragen in de derde kolom, met uitzondering van het eerste bedrag, dienovereenkomstig aangepast.

Het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin is geïndexeerd met tabelcorrectiefactor voor 2020 (1,016).

Artikel VI strekt tevens tot aanpassing van de boetebedragen.

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Artikel VII strekt tot indexering van diverse in de Wet MRB 1994 opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven geïndexeerd voor de personenauto en de bestelauto van een particulier (artikelen 23 en 24 MRB 1994), de bestelauto ingericht voor invalidenvervoer en de bestelauto van een ondernemer (artikelen 24a en 24b Wet MRB 1994), het motorrijwiel (artikel 25 MRB 1994), de vrachtauto (artikel 25a Wet MRB 1994), de ‘rijdende winkel’ (artikel 25b Wet MRB 1994) en de autobus (artikel 25c Wet MRB 1994). Daarnaast wordt het teruggaafbedrag in het kader van een vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark geïndexeerd (artikel 37c MRB 1994). Ten slotte wordt het overgangstarief voor oldtimers geïndexeerd (artikel 84a Wet MRB 1994).

Wet belasting zware motorrijtuigen

Artikel VIII van deze regeling strekt tot aanpassing van het boetebedrag zoals bepaald in artikel 13, eerste lid, van de Wet belasting zware motorrijtuigen. Het genoemde bedrag wordt ingevolge artikel 13, tweede lid, van de Wet belasting zware motorrijtuigen in samenhang met artikel 67cb van de AWR elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van het betreffende jaar, gewijzigd. De vorige wijziging vond voor deze bepaling plaats per 1 januari 2015.

Wet belastingen op milieugrondslag

Artikel IX strekt tot aanpassing van de diverse in de Wbm opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven van de belasting op leidingwater (genoemd in artikel 18 Wbm), de afvalstoffenbelasting (genoemd in artikel 28), de kolenbelasting (genoemd in artikel 43 Wbm), de energiebelasting (genoemd in artikel 59 Wbm), en het verlaagde tarief van de energiebelasting voor aardgas voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten (genoemd in artikel 60 Wbm) aangepast.

De hiervoor bedoelde bedragen in de Wbm worden ingang van 1 januari 2020 tevens aangepast ingevolge artikel X van het Belastingplan 2018 en artikel XXI van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord alvorens die bedragen worden geïndexeerd.

Provinciewet

In artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet is bepaald dat het maximale aantal opcenten, genoemd in artikel 222, tweede lid, van die wet, jaarlijks zal worden aangepast met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 Wet IB 2001. Artikel X van deze regeling strekt daartoe.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

Naar boven