Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2019, 66456Ongewenstverklaring vreemdelingen

Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 27 november 2019, onder nummer 2854159640, is de vreemdeling Bodie Richard Monsalve Cano, geboren op 1 oktober 1985, van Colombiaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.