Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2019, 66323Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan De Mölle 10-12 in Rietmolen

Logo Berkelland

Voor het De Mölle 10-12 in Rietmolen geldt het bestemmingsplan “Rietmolen, Dorp 2011”. In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor 2 woningen.

De gemeente is van plan om dit te veranderen. Door een herziening van het geldende bestemmingsplan wordt het mogelijk om 4 i.p.v. 2 nieuwe woningen te realiseren. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Rietmolen, Dorp 2011, herziening 2019-1 (De Mölle 10-12)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPRML20190009-0010.

Zienswijze

Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.W. Janssen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0545 – 250 250.

U kunt later alleen beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan als u op tijd zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.