Intrekking diverse besluiten

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek

Besluit van 23 December 2019, nr. 2019-26178

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging, of omdat er bijvoorbeeld sprake is van een interne werkinstructie, tijdsverloop of jurisprudentie.

1. In te trekken beleidsbesluiten

Nr.

Besluit van:

Nummer

Omschrijving

Reden intrekking

1.

26-03-2013

BLKB/2013/400M

Besluit kleine ondernemersregeling

Belang verloren in verband met wetswijziging.

2.

30-03-2006

CPP2005/2741M

Waardering van VUT en aanverwante verplichtingen

Belang verloren in verband met wetswijziging.

3.

04-12-2012

BLKB2012/1642M

Art. 10d, Concernratio

Belang verloren in verband met wetswijziging.

4.

26-6-2003

CPP2003/1406M

Knip in opbouw pensioenrecht

Belang verloren. Betreft overgangsproblematiek pensioenregimewijziging medio 1999.

5.

4-12-2000

CPP2000/2660M

Sale-lease-back van immateriële activa

Belang verloren; heeft voor de praktijk geen toegevoegde waarde meer.

2. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2019

De Minister van Financiën, Namens deze, J. de Blieck hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken

Naar boven