Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 66090Interne regelingen

Maandbrief VBD oktober 2019

3 oktober 2019,

nr. BS/2019018466

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

okt-19

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95000

26,26923

26,59230

52,86153

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95000

26,26923

26,59230

52,86153

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95000

26,26923

13,29615

39,56538

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95000

26,26923

13,29615

39,56538

€ 294,98

4. ongehuwd

1,95000

21,54077

13,29615

34,83692

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95000

26,26923

13,29615

39,56538

€ 400,33

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61670

20,61217

13,17085

33,78302

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61670

20,61217

13,17085

33,78302

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61670

20,61217

6,58542

27,19759

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61670

20,61217

6,58542

27,19759

€ 294,98

4. ongehuwd

1,61670

16,90198

6,58542

23,48740

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61670

20,61217

6,58542

27,19759

€ 400,33

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 368,73

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

35,09109

35,82616

70,91725

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

35,09109

35,82616

70,91725

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

35,09109

17,91308

53,00417

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

35,09109

17,91308

53,00417

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09340

28,77470

17,91308

46,68778

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

35,09109

17,91308

53,00417

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50950

42,29646

52,16588

94,46234

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50950

42,29646

52,16588

94,46234

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50950

42,29646

26,08294

68,37940

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50950

42,29646

26,08294

68,37940

€ 294,98

4. ongehuwd

1,50950

34,68309

26,08294

60,76603

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50950

42,29646

26,08294

68,37940

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44850

19,61974

4,66517

24,28491

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44850

19,61974

4,66517

24,28491

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44850

19,61974

2,33259

21,95233

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

2,33259

21,95233

€ 294,98

4. ongehuwd

1,44850

16,08819

2,33259

18,42078

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

2,33259

21,95233

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44850

19,61974

22,39282

42,01256

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44850

19,61974

22,39282

42,01256

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44850

19,61974

11,19641

30,81615

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

11,19641

30,81615

€ 294,98

4. ongehuwd

1,44850

16,08819

11,19641

27,28460

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

11,19641

30,81615

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

793,59000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

793,59000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,78810

50,18028

39,82781

90,00809

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,78810

50,18028

39,82781

90,00809

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,78810

50,18028

19,91390

70,09418

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,78810

50,18028

19,91390

70,09418

€ 294,98

4. ongehuwd

7,78810

41,14783

19,91390

61,06173

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,78810

50,18028

19,91390

70,09418

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95000

23,07385

28,79928

51,87313

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95000

23,07385

28,79928

51,87313

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95000

23,07385

14,39964

37,47349

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95000

23,07385

14,39964

37,47349

€ 294,98

4. ongehuwd

1,95000

18,92055

14,39964

33,32019

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95000

23,07385

14,39964

37,47349

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

334,64500

5,28769

18,06737

23,35506

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

334,64500

5,28769

18,06737

23,35506

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

334,64500

5,28769

9,03368

14,32137

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

334,64500

5,28769

9,03368

14,32137

€ 179,10

4. ongehuwd

334,64500

4,33591

9,03368

13,36959

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

334,64500

5,28769

9,03368

14,32137

€ 368,73

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,84300

47,57221

51,79785

99,37006

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,84300

47,57221

51,79785

99,37006

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,84300

47,57221

25,89892

73,47113

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,84300

47,57221

25,89892

73,47113

€ 294,98

4. ongehuwd

3,84300

39,00921

25,89892

64,90813

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,84300

47,57221

25,89892

73,47113

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 368,73

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 179,10

4. ongehuwd

0,78570

39,10911

26,49631

65,60542

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,92280

32,96529

8,29703

41,26232

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,92280

32,96529

8,29703

41,26232

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,92280

32,96529

4,14852

37,11381

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

4,14852

37,11381

€ 179,10

4. ongehuwd

9,92280

27,03154

4,14852

31,18006

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

4,14852

37,11381

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,92280

32,96529

38,37378

71,33907

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,92280

32,96529

38,37378

71,33907

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,92280

32,96529

19,18689

52,15218

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

19,18689

52,15218

€ 179,10

4. ongehuwd

9,92280

27,03154

19,18689

46,21843

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

19,18689

52,15218

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,92280

32,96529

12,44555

45,41084

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,92280

32,96529

12,44555

45,41084

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,92280

32,96529

6,22278

39,18807

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

6,22278

39,18807

€ 179,10

4. ongehuwd

9,92280

27,03154

6,22278

33,25432

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

6,22278

39,18807

€ 368,73

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,38570

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,38570

0,00000

16,38000

16,38000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,74750

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,74750

0,00000

35,10000

35,10000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

30,19682

39,60587

69,80269

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

30,19682

39,60587

69,80269

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

30,19682

19,80294

49,99976

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

19,80294

49,99976

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09340

24,76139

19,80294

44,56433

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

19,80294

49,99976

€ 400,33

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,10150

34,15750

56,50714

90,66464

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,10150

34,15750

56,50714

90,66464

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,10150

34,15750

28,25357

62,41107

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,10150

34,15750

28,25357

62,41107

€ 294,98

4. ongehuwd

4,10150

28,00915

28,25357

56,26272

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,10150

34,15750

28,25357

62,41107

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

198,60200

25,84103

59,87516

85,71619

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

198,60200

25,84103

59,87516

85,71619

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

198,60200

25,84103

29,93758

55,77861

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

198,60200

25,84103

29,93758

55,77861

€ 294,98

4. ongehuwd

198,60200

21,18964

29,93758

51,12722

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

198,60200

25,84103

29,93758

55,77861

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

30,19682

31,48159

61,67841

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

30,19682

31,48159

61,67841

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

30,19682

15,74080

45,93762

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

15,74080

45,93762

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09340

24,76139

15,74080

40,50219

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

15,74080

45,93762

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95000

20,18769

29,99885

50,18654

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95000

20,18769

29,99885

50,18654

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95000

20,18769

14,99942

35,18711

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95000

20,18769

14,99942

35,18711

€ 294,98

4. ongehuwd

1,95000

16,55391

14,99942

31,55333

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95000

20,18769

14,99942

35,18711

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,18270

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,18270

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88570

2,63882

8,00583

10,64465

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88570

2,63882

8,00583

10,64465

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88570

2,63882

4,00291

6,64173

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88570

2,63882

4,00291

6,64173

€ 179,10

4. ongehuwd

0,88570

2,16383

4,00291

6,16674

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88570

2,63882

4,00291

6,64173

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

24,85065

7,79068

32,64133

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

24,85065

7,79068

32,64133

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

24,85065

3,89534

28,74599

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

24,85065

3,89534

28,74599

€ 294,98

4. ongehuwd

1,09340

20,37753

3,89534

24,27287

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

24,85065

3,89534

28,74599

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,38520

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,38520

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,66200

8,34187

9,29573

17,63760

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,66200

8,34187

9,29573

17,63760

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,66200

8,34187

4,64787

12,98974

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,66200

8,34187

4,64787

12,98974

€ 179,10

4. ongehuwd

10,66200

6,84033

4,64787

11,48820

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,66200

8,34187

4,64787

12,98974

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

okt-19

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95000

26,26923

26,59230

52,86153

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95000

26,26923

26,59230

52,86153

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95000

26,26923

13,29615

39,56538

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95000

26,26923

13,29615

39,56538

€ 463,54

4. ongehuwd

1,95000

21,54077

13,29615

34,83692

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95000

26,26923

13,29615

39,56538

€ 663,71

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61670

20,61217

13,17085

33,78302

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61670

20,61217

13,17085

33,78302

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61670

20,61217

6,58542

27,19759

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61670

20,61217

6,58542

27,19759

€ 463,54

4. ongehuwd

1,61670

16,90198

6,58542

23,48740

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61670

20,61217

6,58542

27,19759

€ 663,71

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 516,22

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

35,09109

35,82616

70,91725

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

35,09109

35,82616

70,91725

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

35,09109

17,91308

53,00417

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

35,09109

17,91308

53,00417

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09340

28,77470

17,91308

46,68778

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

35,09109

17,91308

53,00417

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50950

42,29646

52,16588

94,46234

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50950

42,29646

52,16588

94,46234

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50950

42,29646

26,08294

68,37940

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50950

42,29646

26,08294

68,37940

€ 463,54

4. ongehuwd

1,50950

34,68309

26,08294

60,76603

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50950

42,29646

26,08294

68,37940

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44850

19,61974

4,66517

24,28491

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44850

19,61974

4,66517

24,28491

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44850

19,61974

2,33259

21,95233

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

2,33259

21,95233

€ 463,54

4. ongehuwd

1,44850

16,08819

2,33259

18,42078

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

2,33259

21,95233

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44850

19,61974

22,39282

42,01256

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44850

19,61974

22,39282

42,01256

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44850

19,61974

11,19641

30,81615

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

11,19641

30,81615

€ 463,54

4. ongehuwd

1,44850

16,08819

11,19641

27,28460

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44850

19,61974

11,19641

30,81615

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

793,59000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

793,59000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

793,59000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,78810

50,18028

39,82781

90,00809

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,78810

50,18028

39,82781

90,00809

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,78810

50,18028

19,91390

70,09418

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,78810

50,18028

19,91390

70,09418

€ 463,54

4. ongehuwd

7,78810

41,14783

19,91390

61,06173

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,78810

50,18028

19,91390

70,09418

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95000

23,07385

28,79928

51,87313

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95000

23,07385

28,79928

51,87313

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95000

23,07385

14,39964

37,47349

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95000

23,07385

14,39964

37,47349

€ 463,54

4. ongehuwd

1,95000

18,92055

14,39964

33,32019

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95000

23,07385

14,39964

37,47349

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

334,64500

5,28769

18,06737

23,35506

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

334,64500

5,28769

18,06737

23,35506

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

334,64500

5,28769

9,03368

14,32137

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

334,64500

5,28769

9,03368

14,32137

€ 284,45

4. ongehuwd

334,64500

4,33591

9,03368

13,36959

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

334,64500

5,28769

9,03368

14,32137

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,84300

47,57221

51,79785

99,37006

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,84300

47,57221

51,79785

99,37006

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,84300

47,57221

25,89892

73,47113

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,84300

47,57221

25,89892

73,47113

€ 463,54

4. ongehuwd

3,84300

39,00921

25,89892

64,90813

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,84300

47,57221

25,89892

73,47113

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 516,22

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 284,45

4. ongehuwd

0,78570

39,10911

26,49631

65,60542

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,92280

32,96529

8,29703

41,26232

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,92280

32,96529

8,29703

41,26232

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,92280

32,96529

4,14852

37,11381

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

4,14852

37,11381

€ 284,45

4. ongehuwd

9,92280

27,03154

4,14852

31,18006

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

4,14852

37,11381

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,92280

32,96529

38,37378

71,33907

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,92280

32,96529

38,37378

71,33907

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,92280

32,96529

19,18689

52,15218

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

19,18689

52,15218

€ 284,45

4. ongehuwd

9,92280

27,03154

19,18689

46,21843

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

19,18689

52,15218

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,92280

32,96529

12,44555

45,41084

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,92280

32,96529

12,44555

45,41084

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,92280

32,96529

6,22278

39,18807

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

6,22278

39,18807

€ 284,45

4. ongehuwd

9,92280

27,03154

6,22278

33,25432

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,92280

32,96529

6,22278

39,18807

€ 516,22

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,38570

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,38570

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,38570

0,00000

8,19000

8,19000

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,74750

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,74750

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,74750

0,00000

17,55000

17,55000

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

30,19682

39,60587

69,80269

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

30,19682

39,60587

69,80269

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

30,19682

19,80294

49,99976

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

19,80294

49,99976

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09340

24,76139

19,80294

44,56433

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

19,80294

49,99976

€ 663,71

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,10150

34,15750

56,50714

90,66464

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,10150

34,15750

56,50714

90,66464

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,10150

34,15750

28,25357

62,41107

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,10150

34,15750

28,25357

62,41107

€ 463,54

4. ongehuwd

4,10150

28,00915

28,25357

56,26272

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,10150

34,15750

28,25357

62,41107

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

198,60200

25,84103

59,87516

85,71619

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

198,60200

25,84103

59,87516

85,71619

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

198,60200

25,84103

29,93758

55,77861

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

198,60200

25,84103

29,93758

55,77861

€ 463,54

4. ongehuwd

198,60200

21,18964

29,93758

51,12722

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

198,60200

25,84103

29,93758

55,77861

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

30,19682

31,48159

61,67841

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

30,19682

31,48159

61,67841

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

30,19682

15,74080

45,93762

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

15,74080

45,93762

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09340

24,76139

15,74080

40,50219

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

30,19682

15,74080

45,93762

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95000

20,18769

29,99885

50,18654

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95000

20,18769

29,99885

50,18654

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95000

20,18769

14,99942

35,18711

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95000

20,18769

14,99942

35,18711

€ 463,54

4. ongehuwd

1,95000

16,55391

14,99942

31,55333

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95000

20,18769

14,99942

35,18711

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,18270

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,18270

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,18270

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88570

2,63882

8,00583

10,64465

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88570

2,63882

8,00583

10,64465

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88570

2,63882

4,00291

6,64173

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88570

2,63882

4,00291

6,64173

€ 284,45

4. ongehuwd

0,88570

2,16383

4,00291

6,16674

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88570

2,63882

4,00291

6,64173

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09340

24,85065

7,79068

32,64133

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09340

24,85065

7,79068

32,64133

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09340

24,85065

3,89534

28,74599

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09340

24,85065

3,89534

28,74599

€ 463,54

4. ongehuwd

1,09340

20,37753

3,89534

24,27287

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09340

24,85065

3,89534

28,74599

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,38520

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,38520

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,38520

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,66200

8,34187

9,29573

17,63760

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,66200

8,34187

9,29573

17,63760

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,66200

8,34187

4,64787

12,98974

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,66200

8,34187

4,64787

12,98974

€ 284,45

4. ongehuwd

10,66200

6,84033

4,64787

11,48820

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,66200

8,34187

4,64787

12,98974

€ 516,22