Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 66088Interne regelingen

Maandbrief VBD september 2019

10 september 2019,

nr. BS/2019016794

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

september

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,97680

24,55737

26,23178

50,78915

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,97680

24,55737

26,23178

50,78915

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,97680

24,55737

13,11589

37,67326

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,97680

24,55737

13,11589

37,67326

€ 294,98

4. ongehuwd

1,97680

20,13704

13,11589

33,25293

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,97680

24,55737

13,11589

37,67326

€ 400,33

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,64310

18,67427

12,95923

31,63350

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,64310

18,67427

12,95923

31,63350

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,64310

18,67427

6,47962

25,15389

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,64310

18,67427

6,47962

25,15389

€ 294,98

4. ongehuwd

1,64310

15,31290

6,47962

21,79252

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,64310

18,67427

6,47962

25,15389

€ 400,33

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 368,73

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

33,26290

35,34132

68,60422

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

33,26290

35,34132

68,60422

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

33,26290

17,67066

50,93356

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

33,26290

17,67066

50,93356

€ 294,98

4. ongehuwd

1,10840

27,27558

17,67066

44,94624

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

33,26290

17,67066

50,93356

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54050

39,43298

51,11613

90,54911

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54050

39,43298

51,11613

90,54911

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54050

39,43298

25,55806

64,99104

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54050

39,43298

25,55806

64,99104

€ 294,98

4. ongehuwd

1,54050

32,33504

25,55806

57,89310

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54050

39,43298

25,55806

64,99104

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,47570

17,41492

4,57918

21,99410

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,47570

17,41492

4,57918

21,99410

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,47570

17,41492

2,28959

19,70451

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

2,28959

19,70451

€ 294,98

4. ongehuwd

1,47570

14,28024

2,28959

16,56983

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

2,28959

19,70451

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,47570

17,41492

21,98007

39,39499

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,47570

17,41492

21,98007

39,39499

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,47570

17,41492

10,99004

28,40496

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

10,99004

28,40496

€ 294,98

4. ongehuwd

1,47570

14,28024

10,99004

25,27028

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

10,99004

28,40496

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

801,84000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

801,84000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,94340

47,24413

39,04914

86,29327

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,94340

47,24413

39,04914

86,29327

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,94340

47,24413

19,52457

66,76870

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,94340

47,24413

19,52457

66,76870

€ 294,98

4. ongehuwd

7,94340

38,74018

19,52457

58,26475

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,94340

47,24413

19,52457

66,76870

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,97680

21,40530

28,40884

49,81414

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,97680

21,40530

28,40884

49,81414

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,97680

21,40530

14,20442

35,60972

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,97680

21,40530

14,20442

35,60972

€ 294,98

4. ongehuwd

1,97680

17,55235

14,20442

31,75677

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,97680

21,40530

14,20442

35,60972

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

329,98000

6,77617

18,32279

25,09896

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

329,98000

6,77617

18,32279

25,09896

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

329,98000

6,77617

9,16140

15,93757

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

329,98000

6,77617

9,16140

15,93757

€ 179,10

4. ongehuwd

329,98000

5,55646

9,16140

14,71786

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

329,98000

6,77617

9,16140

15,93757

€ 368,73

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,91010

45,03977

50,90896

95,94873

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,91010

45,03977

50,90896

95,94873

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,91010

45,03977

25,45448

70,49425

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,91010

45,03977

25,45448

70,49425

€ 294,98

4. ongehuwd

3,91010

36,93261

25,45448

62,38709

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,91010

45,03977

25,45448

70,49425

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 368,73

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 179,10

4. ongehuwd

0,78570

39,10911

26,49631

65,60542

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,00490

31,87418

8,22895

40,10313

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,00490

31,87418

8,22895

40,10313

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,00490

31,87418

4,11447

35,98865

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

4,11447

35,98865

€ 179,10

4. ongehuwd

10,00490

26,13683

4,11447

30,25130

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

4,11447

35,98865

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,00490

31,87418

38,05889

69,93307

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,00490

31,87418

38,05889

69,93307

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,00490

31,87418

19,02944

50,90362

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

19,02944

50,90362

€ 179,10

4. ongehuwd

10,00490

26,13683

19,02944

45,16627

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

19,02944

50,90362

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,00490

31,87418

12,34342

44,21760

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,00490

31,87418

12,34342

44,21760

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,00490

31,87418

6,17171

38,04589

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

6,17171

38,04589

€ 179,10

4. ongehuwd

10,00490

26,13683

6,17171

32,30854

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

6,17171

38,04589

€ 368,73

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,38710

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,38710

0,00000

16,38000

16,38000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,72600

0,41727

35,24646

35,66373

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,72600

0,41727

35,24646

35,66373

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,72600

0,41727

17,62323

18,04050

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,72600

0,41727

17,62323

18,04050

€ 179,10

4. ongehuwd

4,72600

0,34216

17,62323

17,96539

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,72600

0,41727

17,62323

18,04050

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

28,43486

39,06988

67,50474

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

28,43486

39,06988

67,50474

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

28,43486

19,53494

47,96980

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

19,53494

47,96980

€ 294,98

4. ongehuwd

1,10840

23,31659

19,53494

42,85153

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

19,53494

47,96980

€ 400,33

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,15680

32,37274

55,75540

88,12814

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,15680

32,37274

55,75540

88,12814

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,15680

32,37274

27,87770

60,25044

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,15680

32,37274

27,87770

60,25044

€ 294,98

4. ongehuwd

4,15680

26,54565

27,87770

54,42335

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,15680

32,37274

27,87770

60,25044

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

199,89900

25,02454

59,48667

84,51121

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

199,89900

25,02454

59,48667

84,51121

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

199,89900

25,02454

29,74334

54,76788

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

199,89900

25,02454

29,74334

54,76788

€ 294,98

4. ongehuwd

199,89900

20,52012

29,74334

50,26346

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

199,89900

25,02454

29,74334

54,76788

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

28,43486

31,05555

59,49041

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

28,43486

31,05555

59,49041

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

28,43486

15,52777

43,96263

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

15,52777

43,96263

€ 294,98

4. ongehuwd

1,10840

23,31659

15,52777

38,84436

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

15,52777

43,96263

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,97680

18,55828

29,59215

48,15043

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,97680

18,55828

29,59215

48,15043

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,97680

18,55828

14,79607

33,35435

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,97680

18,55828

14,79607

33,35435

€ 294,98

4. ongehuwd

1,97680

15,21779

14,79607

30,01386

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,97680

18,55828

14,79607

33,35435

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,43230

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,43230

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90780

0,14012

7,81093

7,95105

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90780

0,14012

7,81093

7,95105

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90780

0,14012

3,90546

4,04558

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90780

0,14012

3,90546

4,04558

€ 179,10

4. ongehuwd

0,90780

0,11490

3,90546

4,02036

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90780

0,14012

3,90546

4,04558

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

23,16104

7,68525

30,84629

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

23,16104

7,68525

30,84629

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

23,16104

3,84262

27,00366

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

23,16104

3,84262

27,00366

€ 294,98

4. ongehuwd

1,10840

18,99206

3,84262

22,83468

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

23,16104

3,84262

27,00366

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

17,03750

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

17,03750

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,75480

7,40702

9,21552

16,62254

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,75480

7,40702

9,21552

16,62254

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,75480

7,40702

4,60776

12,01478

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,75480

7,40702

4,60776

12,01478

€ 179,10

4. ongehuwd

10,75480

6,07375

4,60776

10,68151

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,75480

7,40702

4,60776

12,01478

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

september

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,97680

24,55737

26,23178

50,78915

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,97680

24,55737

26,23178

50,78915

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,97680

24,55737

13,11589

37,67326

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,97680

24,55737

13,11589

37,67326

€ 463,54

4. ongehuwd

1,97680

20,13704

13,11589

33,25293

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,97680

24,55737

13,11589

37,67326

€ 663,71

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,64310

18,67427

12,95923

31,63350

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,64310

18,67427

12,95923

31,63350

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,64310

18,67427

6,47962

25,15389

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,64310

18,67427

6,47962

25,15389

€ 463,54

4. ongehuwd

1,64310

15,31290

6,47962

21,79252

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,64310

18,67427

6,47962

25,15389

€ 663,71

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 516,22

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

33,26290

35,34132

68,60422

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

33,26290

35,34132

68,60422

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

33,26290

17,67066

50,93356

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

33,26290

17,67066

50,93356

€ 463,54

4. ongehuwd

1,10840

27,27558

17,67066

44,94624

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

33,26290

17,67066

50,93356

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54050

39,43298

51,11613

90,54911

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54050

39,43298

51,11613

90,54911

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54050

39,43298

25,55806

64,99104

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54050

39,43298

25,55806

64,99104

€ 463,54

4. ongehuwd

1,54050

32,33504

25,55806

57,89310

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54050

39,43298

25,55806

64,99104

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,47570

17,41492

4,57918

21,99410

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,47570

17,41492

4,57918

21,99410

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,47570

17,41492

2,28959

19,70451

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

2,28959

19,70451

€ 463,54

4. ongehuwd

1,47570

14,28024

2,28959

16,56983

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

2,28959

19,70451

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,47570

17,41492

21,98007

39,39499

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,47570

17,41492

21,98007

39,39499

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,47570

17,41492

10,99004

28,40496

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

10,99004

28,40496

€ 463,54

4. ongehuwd

1,47570

14,28024

10,99004

25,27028

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,47570

17,41492

10,99004

28,40496

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

801,84000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

801,84000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

801,84000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,94340

47,24413

39,04914

86,29327

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,94340

47,24413

39,04914

86,29327

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,94340

47,24413

19,52457

66,76870

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,94340

47,24413

19,52457

66,76870

€ 463,54

4. ongehuwd

7,94340

38,74018

19,52457

58,26475

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,94340

47,24413

19,52457

66,76870

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,97680

21,40530

28,40884

49,81414

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,97680

21,40530

28,40884

49,81414

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,97680

21,40530

14,20442

35,60972

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,97680

21,40530

14,20442

35,60972

€ 463,54

4. ongehuwd

1,97680

17,55235

14,20442

31,75677

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,97680

21,40530

14,20442

35,60972

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

329,98000

6,77617

18,32279

25,09896

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

329,98000

6,77617

18,32279

25,09896

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

329,98000

6,77617

9,16140

15,93757

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

329,98000

6,77617

9,16140

15,93757

€ 284,45

4. ongehuwd

329,98000

5,55646

9,16140

14,71786

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

329,98000

6,77617

9,16140

15,93757

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,91010

45,03977

50,90896

95,94873

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,91010

45,03977

50,90896

95,94873

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,91010

45,03977

25,45448

70,49425

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,91010

45,03977

25,45448

70,49425

€ 463,54

4. ongehuwd

3,91010

36,93261

25,45448

62,38709

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,91010

45,03977

25,45448

70,49425

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 516,22

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78570

47,69403

52,99262

100,68665

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 284,45

4. ongehuwd

0,78570

39,10911

26,49631

65,60542

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78570

47,69403

26,49631

74,19034

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,00490

31,87418

8,22895

40,10313

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,00490

31,87418

8,22895

40,10313

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,00490

31,87418

4,11447

35,98865

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

4,11447

35,98865

€ 284,45

4. ongehuwd

10,00490

26,13683

4,11447

30,25130

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

4,11447

35,98865

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,00490

31,87418

38,05889

69,93307

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,00490

31,87418

38,05889

69,93307

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,00490

31,87418

19,02944

50,90362

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

19,02944

50,90362

€ 284,45

4. ongehuwd

10,00490

26,13683

19,02944

45,16627

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

19,02944

50,90362

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,00490

31,87418

12,34342

44,21760

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,00490

31,87418

12,34342

44,21760

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,00490

31,87418

6,17171

38,04589

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

6,17171

38,04589

€ 284,45

4. ongehuwd

10,00490

26,13683

6,17171

32,30854

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,00490

31,87418

6,17171

38,04589

€ 516,22

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,38710

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,38710

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,38710

0,00000

8,19000

8,19000

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,72600

0,41727

35,24646

35,66373

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,72600

0,41727

35,24646

35,66373

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,72600

0,41727

17,62323

18,04050

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,72600

0,41727

17,62323

18,04050

€ 284,45

4. ongehuwd

4,72600

0,34216

17,62323

17,96539

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,72600

0,41727

17,62323

18,04050

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

28,43486

39,06988

67,50474

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

28,43486

39,06988

67,50474

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

28,43486

19,53494

47,96980

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

19,53494

47,96980

€ 463,54

4. ongehuwd

1,10840

23,31659

19,53494

42,85153

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

19,53494

47,96980

€ 663,71

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,15680

32,37274

55,75540

88,12814

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,15680

32,37274

55,75540

88,12814

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,15680

32,37274

27,87770

60,25044

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,15680

32,37274

27,87770

60,25044

€ 463,54

4. ongehuwd

4,15680

26,54565

27,87770

54,42335

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,15680

32,37274

27,87770

60,25044

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

199,89900

25,02454

59,48667

84,51121

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

199,89900

25,02454

59,48667

84,51121

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

199,89900

25,02454

29,74334

54,76788

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

199,89900

25,02454

29,74334

54,76788

€ 463,54

4. ongehuwd

199,89900

20,52012

29,74334

50,26346

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

199,89900

25,02454

29,74334

54,76788

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

28,43486

31,05555

59,49041

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

28,43486

31,05555

59,49041

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

28,43486

15,52777

43,96263

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

15,52777

43,96263

€ 463,54

4. ongehuwd

1,10840

23,31659

15,52777

38,84436

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

28,43486

15,52777

43,96263

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,97680

18,55828

29,59215

48,15043

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,97680

18,55828

29,59215

48,15043

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,97680

18,55828

14,79607

33,35435

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,97680

18,55828

14,79607

33,35435

€ 463,54

4. ongehuwd

1,97680

15,21779

14,79607

30,01386

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,97680

18,55828

14,79607

33,35435

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,43230

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,43230

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,43230

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,90780

0,14012

7,81093

7,95105

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,90780

0,14012

7,81093

7,95105

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,90780

0,14012

3,90546

4,04558

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,90780

0,14012

3,90546

4,04558

€ 284,45

4. ongehuwd

0,90780

0,11490

3,90546

4,02036

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,90780

0,14012

3,90546

4,04558

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10840

23,16104

7,68525

30,84629

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10840

23,16104

7,68525

30,84629

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10840

23,16104

3,84262

27,00366

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10840

23,16104

3,84262

27,00366

€ 463,54

4. ongehuwd

1,10840

18,99206

3,84262

22,83468

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10840

23,16104

3,84262

27,00366

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

17,03750

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

17,03750

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

17,03750

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,75480

7,40702

9,21552

16,62254

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,75480

7,40702

9,21552

16,62254

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,75480

7,40702

4,60776

12,01478

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,75480

7,40702

4,60776

12,01478

€ 284,45

4. ongehuwd

10,75480

6,07375

4,60776

10,68151

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,75480

7,40702

4,60776

12,01478

€ 516,22