Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenStaatscourant 2019, 66008VergunningenGemeente Heusden - Evenementenvergunning

Logo Heusden

De burgemeester van Heusden heeft op 27 november 2019 vergunning verleend voor de DAK Drunense Duinenloop op 15 maart 2020. De start en finish van het evenement is op het Raadhuisplein in Drunen.

Voor dit evenement heeft het college op 20 november 2019 een verkeersbesluit genomen. De navolgende straten zijn op 15 maart 2020 afgesloten voor het doorgaande verkeer:

Van 8.30 uur tot 17.00 uur

 

 • 1.

  Grotestraat, van de Hugo de Grootstraat tot de Jac. v/d Meijdenstraat

 • 2.

  Hugo de Grootstraat

 • 3.

  Torenstraat, van het Raadhuisplein tot de Aalbersestraat en de Kanaalweg tot de Heidijk

 • 4.

  Stationsstraat, van de Grotestraat tot Ter Hunen. Met hierbij een vooraankondiging van de afsluiting t.h.v. de Wilhelminastraat.

 • 5.

  Raadhuisplein

 

Van 11.00 uur tot 14.00 uur

 • 1.

  Grotestraat, van de rotonde Eindstraat tot en met Jac. v.d. Meijdenstraat

 • 2.

  Joost van den Vondellaan

 • 3.

  Statenlaan, van de rotonde Eindstraat tot de Overlaatweg

 • 4.

  Overlaatweg, van de Overstortweg tot de rotonde Statenlaan

 • 5.

  Sportlaan, van de Heidijk tot de Duinweg

 

Van 14.00 uur tot 17.00 uur

 • 1.

  Duinweg (tussen Hoge Schijf en het parkeerterrein bij Giersbergen)

 

De vergunning en het verkeersbesluit is verzonden op 27 november 2019 en bij de gemeente bekend onder nummer 00608788.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. De termijn gaat in één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager.

 

U kunt alleen op deze 2 manieren bezwaar maken:

 • 1.

  Online via de website www.heusden.nl (u kunt inloggen met uw DigiD)

 • 2.

  U kunt ook uw bezwaar per post sturen naar Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  uw naam en adresgegevens;

 • 2.

  datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • 3.

  een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • 4.

  de redenen van het bezwaar;

 • 5.

  uw handtekening.

Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

Voorlopige voorziening

Gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift.

 

U kunt Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Digitaal aanvragen kan ook ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffiekosten betalen.

 

Meer informatie

Graag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Veiligheid en Handhaving van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789.