Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 65959Overig

Openbare consultatie besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met de bestemming van het nummer 113

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hoort, met toepassing van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, graag uw mening over een voorgenomen wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten. De wijziging betreft de bestemming van het nummer 113 als nationaal toegangsnummer voor hulpverlening in het kader van suïcidepreventie. Achtergrond hierbij vormt het toegenomen maatschappelijk belang van deze dienstverlening in de afgelopen jaren.

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie nodigt belanghebbenden uit hun reactie op de ontwerpnummerplanwijziging te geven. De wijziging wordt tevens voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de toets op de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid.

U kunt de documenten voor deze openbare consultatie raadplegen via de website:

https://www.internetconsultatie.nl/113_suicidepreventie

Daarnaast liggen de documenten ter inzage bij de receptie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Correspondentieadres:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DGB&I

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

T.a.v. drs. M.E.J. Prinsen

E-mail: nummers@minezk.nl

Tel: 070-3798159