Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 65354VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning De Plassen Zuid 310 Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 29 november 2019 tot en met donderdag 9 januari 2020 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning De Plassen Zuid 310 Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

De bestaande recreatieark met berging wordt vervangen door een kleine recreatiewoning met berging.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVPlassenZd310BRK-OW01) vanaf vrijdag 29 november 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 29 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).