Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 65305VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 1 in Andijk (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de woning voor het huisvesten van acht buitenlandse werknemers aan de Nieuwe Dijk 1 in Andijk.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 29 november 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum).

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.