Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2019, 64968Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard - Inzage ontwerp-bestemmingsplan "Koninginnehof"

Logo Nissewaard

Inhoud

In het ontwerp-bestemmingsplan Koninginnehof wordt de bouw van 49 woningen mogelijk gemaakt.

Plangebied

Het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan  Koninginnehof is gelegen in Zuidland.

Het plangebied grenst aan de Julianastraat (noordwestzijde), Emmastraat (noordoostzijde), Wilhelminastraat (zuidoostzijde) en de Welkomkerk aan de zuidoostzijde.

Planfase

Ontwerp

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPKoninginnehof-2001

 

 

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien vanaf 26 november 2019:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;

  • op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.  

Reacties

U kunt tot en met 6 januari 2020 een zienswijze indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse. 

U kunt ook binnen de termijn een zienswijze per email sturen naar gemeente@nissewaard.nl ter attentie van het team Stadsontwikkeling.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voorontwerp bestemmingsplan dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 14 0181.