Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 64464Ruimtelijke plannenVoorbereiding bestemmingsplan Cruquius Wickevoort 1e herziening

Logo Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden: “Cruquius Wickevoort 1e herziening” (artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit twee kleine deelgebieden binnen de gronden van het bestemmingsplan “Cruquius Wickevoort” zoals de gemeenteraad dat heeft vastgesteld op 22 maart 2018. Dat bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuw woongebied.

De twee deelgebieden bevinden zich in het midden van het te ontwikkelen gebied net ten noorden en ten zuiden van de nog aan te leggen ecologische waterzone.

Het doel van het bestemmingsplan is om ervoor te zorgen dat er binnen het plangebied van de herziening een berging is toegestaan in de voortuin. Voor de achtererven van de woningen binnen het plangebied zorgt het bestemmingsplan ervoor dat die vrij blijven van bebouwing.

Het bestemmingsplan “Cruquius Wickevoort 1e herziening” sluit aan bij de uitgangspunten van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan “Landgoed Wickevoort”.

 

Van de voorgenomen voorbereiding liggen geen stukken ter inzage. Ook is het nu niet mogelijk om zienswijzen in te dienen. Een onafhankelijke instantie krijgt ook niet de gelegenheid om nu advies uit te brengen over het voornemen.

Op www.officielebekendmakingen.nl wordt op een later moment bekendgemaakt wanneer u op dit plan inhoudelijk kunt reageren en wanneer u stukken kunt inzien.