Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2019, nr. Min-Buza.2019.4417-41, houdende herbenoeming van enkele leden van enkele commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 3 van de Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 september 2019 worden voor een periode van vier jaar herbenoemd tot lid van de permanente Commissie Vrede en Veiligheid:

  • a. prof.dr. E. (Edwin) Bakker, wonende te Den Haag,

  • b. drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn, wonende te Doorn,

  • c. drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn, wonende te Leidschendam,

  • d. jhr. P.C. (Pieter) Feith, wonende te Horby in Zweden, en

  • e. LGen b.d. dr. D. (Dirk) Starink, wonende te Rijen.

Artikel 2

Met ingang van 1 september 2019 worden voor een periode van vier jaar herbenoemd tot lid van de permanente Commissie Mensenrechten:

  • a. mr. A.P. (Arjan) Hamburger, wonende te Den Haag,

  • b. prof.dr.mr. N.M.C.P (Nicola) Jägers, wonende te Utrecht,

  • c. mr.dr. B.W. (Bart) Schermer, wonende te Leiden, en

  • d. mr. N. (Naema) Tahir, wonende te Den Haag.

Artikel 3

Met ingang van 1 september 2019 wordt prof.dr. M.L.L. (Mathieu) Segers, wonende te Maastricht, voor een periode van vier jaar herbenoemd tot lid van de permanente Commissie Europese Integratie.

Artikel 4

Met ingang van 1 september 2019 wordt M. (Marieke) Schouten MSc, wonende te Nieuwegein, voor een periode van vier jaar herbenoemd tot lid van de permanente Commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en aan belanghebbenden worden toegezonden.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven