Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2019, 64006Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Huijgevoort 18a’

Logo Oirschot

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Huijgevoort 18a’ ter visie wordt gelegd. Vanaf 28 november 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0823.BPBGHUIJGEVOORT18a-ONTW) met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter visie. U kunt het plan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer: NL.IMRO.0823.BPBGHUIJGEVOORT18a-ONTW. Het plan ligt ook ter inzage bij het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien kunt u een afspraak inplannen.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt de vorm van het bouwvlak gewijzigd om de buitenverkoop en het parkeerterrein bij het bestaande hoveniersbedrijf en tuincentrum mogelijk te maken. Het gaat om de percelen kadastraal bekend als gemeente Middelbeers, sectie H, nummers 920 (gedeeltelijk), 933 en 934.

Wilt u hierover een zienswijze kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot. Zienswijzen moeten worden geadresseerd aan Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de Centrale Balie.

Oirschot, 27 november 2019