Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 63790VergunningenKennisgeving ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening Voorbereidingsbesluit City gemeente Nieuwegein

Logo Nieuwegein

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad op 14 november 2019 heeft besloten een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen voor City. De betreffende gronden zijn aangeduid op een bij het voorbereidingsbesluit behorende verbeelding met IMRO-nummer: NL.IMRO.0356.VBBI2019001-VA01.

 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de publicatie en ligt met ingang van 20 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Het voorbereidingsbesluit is vanaf die datum ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.VBBI2019001-VA01.

 

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

 

Burgemeester en wethouders

19 november 2019