Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 63770Vergunningen

Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert

Zaaknummer ACM/19/035880

In Staatscourant 34206 van 18 juni 2019 staat de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Het gaat om het volgende: Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert willen fuseren.

Op 7 november 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze fusie een vergunning is vereist. Dit besluit ACM/UIT/516085 heeft de ACM aan de meldende partijen op 7 november 2019 bekendgemaakt.

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt, Y. Peters Teammanager Directie Zorg