Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 63682VergunningenVoorgenomen verlening omgevingsvergunning Ringdijk 20 in Ter Aar - het verplaatsen van een monumentale schouw en het slopen van het omhullende gebouw

Logo Nieuwkoop

Ringdijk 20 in Ter Aar - voorgenomen verlening omgevingsvergunning voor het demonteren, restaureren en herplaatsen op een nieuwe locatie van een Rijksmonumentale schouwen het slopen van het omhullende gebouw met toepassing van:

artikel 2.1, lid 1, sub f en artikel 2.15van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor:

Ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien met ingang van 21 november 2019 gedurende zes weken. Dit kan, op afspraak, bij het Klant Contact CentrumTeylersplein 1 in Nieuwveen. U kunt online een afspraak maken via www.nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.

Zienswijze indienen

Gedurende bovenstaandetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze omtrent het verlenen van de voorgenomen vergunning kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Op deze procedure is de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing.