Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Dienst voor het kadaster en de openbare registersStaatscourant 2019, 63402Interne regelingen

Regeling van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers tot wijziging van de Tarievenregeling Kadaster

Nr. 19.024369

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 108, eerste lid, en 109 van de Kadasterwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tarievenregeling Kadaster wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 137,50’ vervangen door ‘€ 144,50’;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 60,00’ vervangen door ‘€ 63,–‘;

3. In het derde lid wordt ‘€ 23,00’ vervangen door ‘€ 24,15’;

4. In het vierde lid wordt ‘€ 59,00’ vervangen door ‘€ 62,–‘, ‘€ 26,50’ door 28,–‘ en ‘€ 10,25’ door ‘€ 10,75’;

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 26,00’ vervangen door ‘€ 27,50’.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 574,–‘ vervangen door ‘€ 605,–‘ en ‘€ 460,–‘ door ‘€ 485,–‘;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 114,–‘ vervangen door ‘€ 120,–‘;

3. In het derde lid wordt ‘€ 370,–‘ vervangen door ‘€ 390,–‘ en ‘€ 256,–‘ door ‘€ 270,–‘;

4. In het vierde lid wordt ‘€ 114,–’ vervangen door ‘€ 120,–‘ en ‘€ 57,–‘ door ‘€ 60,–‘.

C

In artikel 5 wordt ‘€ 137,50’ vervangen door ‘€ 144,50’.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 95,–‘ vervangen door ‘€ 100,–‘, ‘€ 150,–‘ door ‘€ 157,50’, ‘€ 420,–‘ door ‘€ 440,–‘ en ‘€ 92,–‘ door ‘€ 96,50’;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 150,–‘ vervangen door ‘€ 157,50’ en ‘€ 344,–‘ door ‘€ 366,50’.

E

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 55,–‘ vervangen door ‘€ 57,50’ en ‘€ 630,–‘ door ‘€ 660,–‘;

2. In het derde lid wordt ‘€ 1.260,–‘ vervangen door ‘€ 1.325,–‘.

F

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 238,–‘ vervangen door ‘€ 250,–‘;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 36,–‘ vervangen door ‘€ 38,–‘ en ‘€ 0,10’ door ‘€ 0,11’;

3. In de leden drie tot en met vijf wordt ‘€ 36,–‘ vervangen door ‘€ 38,–‘;

4. In het zesde lid wordt ‘€ 48,–‘ vervangen door ‘€ 49,–‘.

G

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Voor de afgifte van een verklaring inhoudende de complexaanduiding ter zake van appartementsrechten is verschuldigd per verklaring: € 190,– vermeerderd met het aanbieden voor indepotname van een appartementstekening:

  • a. in elektronische vorm: € 60,–;

  • b. in papieren vorm: € 450,–.

2. In het tweede lid vervalt ‘tekeningen en’, wordt na ‘andere stukken’ ingevoegd ‘dan bedoeld in het eerste lid’ en wordt ‘€ 120,–‘ vervangen door ‘€ 125,–‘;

3. Het derde lid vervalt.

H

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 460,–‘ vervangen door ‘€ 485,–‘ en ‘€ 102,–‘ door ‘€ 240,–‘ en wordt ‘per hoek- of knikpunt en: € 51 per tussenpunt op een rechte grenslijn.’ vervangen door ‘per hoekpunt.’

2. In het tweede lid wordt ‘€ 42,–‘ vervangen door ‘€ 44,–‘.

I

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 2,60’ vervangen door ‘€ 2,95’, ‘€ 15,90’ door ‘€ 16,95’, ‘€ 17,90’ door ‘€ 18,95’ en ‘€ 32,20’ door ‘€ 33,95’;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 480,–‘ vervangen door ‘€ 490,–‘ en ‘€ 12,50’ door ‘€ 13,–‘.

J

Artikel 12 komt te luiden:

Voor het verrichten van onderzoeken in de openbare registers en een rechtszekerheidsregistratie is per object verschuldigd:

 • a. indien het een onderzoek betreft naar een specifiek ingeschreven notariële akte of ander specifiek ingeschreven stuk, een filiatie of eigendomsinformatie van een specifieke datum: € 49,–;

 • b. indien het een periode-onderzoek betreft:

  • 1. teruggaand tot maximaal het jaar 1989: € 73,50;

  • 2. teruggaand tot maximaal het jaar 1950: € 147,–;

  • 3. teruggaand tot maximaal het jaar 1838: € 269,50;

  • 4. over een andere aangevraagde periode die ten hoogste vijftig jaar beslaat: € 147,–;

 • c. indien het een onderzoek naar erfdienstbaarheden betreft, teruggaand tot maximaal:

  • 1. het jaar 1950: € 147,–;

  • 2. het jaar 1838: € 269,50;

 • d. indien het andere onderzoeken betreft, het tarief als bedoeld in artikel 27, onderdeel b per kwartier te besteden tijd.

K

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 61,20’ vervangen door ‘€ 64,80’ en ‘€ 30,60’ door ‘€ 32,40’;

2. In het tweede lid wordt ‘voor een hypothecair of een kadastraal bericht verschuldigd: € 2,60.’ vervangen door ‘verschuldigd:

 • a. voor een hypothecair of een kadastraal bericht: € 2,95;

 • b. voor een checkservice, per raadpleging: € 0,30.’

3. In het derde lid wordt ‘€ 32,20’ vervangen door ‘€ 33,95’;

4. In het vierde lid wordt ‘€ 15,90’ vervangen door ‘€ 16,95’ en ‘€ 17,90’ door ‘€ 18,95’;

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 1,10’ vervangen door ‘€ 1,25’, ‘€ 14,40’ door ‘€ 15,25’, ‘€ 16,40’ door ‘€ 17,25’ en ‘€ 30,70’ door ‘€ 32,25’.

L

In artikel 14 wordt ‘€ 10,40’ vervangen door ‘€ 1,–‘.

M

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 1,18’ vervangen door ‘€ 1,25’, ‘€ 1,–‘ door ‘€ 1,05’, ‘€ 0,75’ door ‘€ 0,80’ en ‘€ 1.734.000,–‘ door ‘€ 1.820.000,–‘;

2. In het derde lid wordt ‘€ 212,–‘ vervangen door ‘€ 222,–‘;

3. In het vierde lid vervalt de laatste volzin en na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Voor een tweede mutatie-abonnement is eenmalig verschuldigd: zestien maal het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b.

N

In artikel 16 wordt ‘€ 171,–‘ vervangen door ‘€ 180,–‘, ‘€ 114,–‘ door ‘€ 120,–‘, ‘€ 11,40’ door ‘€ 12,–‘ en ‘€ 86,–‘ door ‘€ 90,–‘.

O

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 31,20’ vervangen door ‘€ 32,80’;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1,60’ vervangen door ‘€ 1,80’;

3. In het derde lid wordt ‘€ 14,90’ vervangen door ‘€ 15,80’, ‘€ 56,70’ door ‘€ 59,75’, ‘€ 16,90’ door ‘€ 17,80’ en ‘€ 58,70’ door ‘€ 61,75’;

4. In het vierde lid wordt ‘€ 12.240,–‘ vervangen door ‘€ 12.850,–‘.

P

In het tweede lid van artikel 19 wordt ‘€ 325,–‘ vervangen door ‘€ 340,–‘, ‘€ 260,–‘ door ‘€ 272,–‘, ‘€ 195,–‘ door ‘€ 204,–‘, ‘€ 130,–‘ door ‘€ 136,–‘ en ‘€ 65,–‘ door ‘€ 68,–‘.

Q

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1,18’ vervangen door ‘€ 1,25’, ‘€ 1,46’ door ‘€ 1,53’, ‘€ 1,52’ door ‘€ 1,60’ en ‘€ 2,17’ door ‘€ 2,28’;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 7.650,–‘ vervangen door ‘€ 8.000,–‘, ‘€ 15.300,–‘ door ‘€ 16.000,–‘, ‘€ 22.950,–‘ door ‘€ 24.000,–‘ en ‘€ 30.600,–‘ door ‘€ 32.000,–‘;

3. In het vierde lid wordt ‘€ 1,52’ vervangen door ‘€ 1,60’, ‘€ 1,14’ door ‘€ 1,20’, ‘€ 0,76’ door ‘€ 0,80’ en ‘€ 0,51’ door ‘€ 0,54’ en na ‘aan derden’ vervalt ‘ongeacht het aantal doorgeleverde transactiegegevens,’;

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, zijn voor de verstrekking van gegevens van hypotheekinschrijvingen aan de betreffende schuldeiser, met als oogmerk om diens administratie op te schonen en niet-actuele gegevens in de hypotheekregistratie door te halen, de bedragen genoemd in het tweede lid, onderdelen a, b, c of d, van overeenkomstige toepassing.

R

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 0,68’ vervangen door ‘€ 0,71’, ‘€ 2.300,–‘ door ‘€ 2.400,–‘ en ‘€ 230,–‘ door ‘€ 240,–‘;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 7.900,–‘ vervangen door ‘€ 8.300,–‘, ‘€ 13.000,–‘ door ‘€ 13.750,–‘, ‘€ 21.900,–‘ door ‘€ 23.000,–‘, ‘€ 31.000,–‘ door ‘€ 32.500,–‘ en ‘€ 39.000,–‘ door ‘€ 41.000,–‘;

3. In het derde lid wordt ‘€ 17,85’ vervangen door ‘€ 18,75’, ‘€ 14,30’ door ‘€ 15,–‘ en ‘€ 10,70’ door ‘€ 11,25’;

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Voor een agrarisch rapport is verschuldigd:

  • a. tot 15 percelen: € 57,25;

  • b. tot 30 percelen: € 76,–;

  • c. tot 45 percelen: € 94,75.

S

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 607,–‘ vervangen door ‘€ 640,–‘;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 55.000,–‘ vervangen door ‘€ 58.000,–‘;

3. In het derde lid wordt ‘€ 1,02’ vervangen door ‘€ 1,07’ en ‘€ 230,–‘ door ‘€ 240,–‘;

4. In het vierde lid wordt ‘€ 0,10’ vervangen door ‘€ 0,11’;

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 1,29’ vervangen door ‘€ 1,36’, ‘€ 257,–‘ door ‘€ 270,–‘, ‘€ 16,90’ door ‘€ 17,80’ en ‘€ 58,70’ door ‘€ 61,75’.

T

In artikel 23 wordt ‘€ 0,77’ vervangen door ‘€ 0,81’, ‘€ 2,40’ door ‘€ 2,52’ en ‘€ 1,55’ door ‘€ 1,63’.

U

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a. komt te luiden:

 • a. voor een standaardopgave inzake gegevens uit de bestanden TOP10NL, TOP25raster, TOP50NL, TOP50raster, TOP100NL, TOP100raster, TOP250NL, TOP250raster, TOP500NL, TOP500raster, TOP1000NL, TOP1000raster, TOP25namen, TOP50namen, TOP100namen, TOP250namen, TOP500namen, TOP1000namen: € 0,–;

b. In onderdeel b. wordt ‘€ 0,57’ vervangen door ‘€ 0,60’ en ‘€ 8.500,–‘ door ‘€ 8.900,–‘;

c. Onderdeel c. komt te luiden:

 • c. voor analoge topografische kaarten:

  • 1°. per kaartblad op schaal 1:10.000: € 10,95;

  • 2°. per kaartblad op schaal 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 en 1:250.000: € 5,90;

  • 3°. per gemeentekaart of wandkaart 1:250.000: € 10,95;

  • 4°. indien het lamineren of op fotopapier afdrukken van een kaartblad betreft, per stuk: € 4,40;

  • 5°. indien kaarten per post worden geleverd, per verstrekking: € 3,80;

d. Onder vernummering van onderdeel d. tot en met f. tot onderdeel e. tot en met g. wordt een nieuw onderdeel d. ingevoegd, luidende:

 • d. voor analoge historische kaarten:

  • 1°. per Bonneblad: € 5,90;

  • 2°. per topografische kaart op schaal 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 of 1:200.000: € 8,40;

  • 3°. per andere historische kaart: € 10,95;

  • 4°. indien kaarten per post worden geleverd, per verstrekking: € 3,80;

e. In onderdelen e. tot en met g. (nieuw) wordt ‘€ 40,30’ vervangen door ‘€ 42,30’, ‘€ 11,40’ door ‘€ 12,–‘, ‘€ 53,–‘ door ‘€ 55,65’, ‘€ 136,70’ door ‘€ 143,50’ en ‘€ 411,–‘ door ‘€ 431,50’;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 12.240,–‘ vervangen door ‘€ 12.850,–‘.

V

In artikel 25 wordt ‘€ 16,50’ vervangen door ‘€ 15,–‘.

W

In artikel 26 wordt na ‘artikel 13, eerste, tweede lid en vijfde lid, onderdeel a,’ ingevoegd ‘artikel 14,’, na ‘artikel 17, tweede’ vervalt ‘en vierde’, en na ‘betreft’ vervalt ‘en artikel 24, tweede lid’.

X

In artikel 27 wordt ‘€ 19,50’ vervangen door ‘€ 20,–‘, ‘€ 24,–‘ door ‘€ 24,50’, ‘€ 26,–‘ door ‘€ 27,–‘, ‘€ 29,–‘ door ‘€ 30,–‘, ‘€ 32,–‘ door ‘€ 33,– ‘ en ‘€ 34,50’ door ‘€ 35,50’.

Y

In artikel 28 wordt ‘€ 42,–‘ vervangen door ‘€ 43,–‘.

Z

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na '15,’ ingevoegd ‘16, 17, vierde lid,’ en na ‘onderdelen a en b’ wordt ingevoegd ‘of tweede lid’;

2. In het tweede lid wordt na ‘bedoeld in de artikelen’ ingevoegd ‘13, tweede lid, onderdeel a,’, na ‘15’ ingevoegd ‘16, 17, vierde lid,’, na ‘21’ wordt een komma ingevoegd en vervalt ‘of’ en na ‘22’ wordt ingevoegd ‘of 24, tweede lid‘.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 12 november 2019

Raad van Bestuur, Namens deze F.L.V.P.L. Tierolff

TOELICHTING

Algemeen

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (hierna: het Kadaster) bepaalt jaarlijks op basis van Meerjarenbeleidsplan en -begroting en op basis van inhoudelijke redenen of tariefwijzigingen noodzakelijk zijn. Het Kadaster hanteert daarbij een beleid dat is gericht op gematigde tariefontwikkeling, waarbij zo veel mogelijk wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de conjunctuur. In de komende periode wordt een lichte daling van het aantal transacties in de vastgoedmarkt verwacht en daarmee een daling van de omzet. De bedrijfskosten dalen ook, maar liggen door autonome kostenstijgingen op een hoger niveau dan in het vorige Meerjarenbeleidsplan. Om een voldoende buffer te houden voor conjunctuurschommelingen worden de tarieven verhoogd met 2%, plus 3% aanpassing aan loon- en prijsstijgingen (in totaal dus 5%).

Uitzonderingen op deze algemene tariefaanpassing zijn de tarieven voor KLIC-meldingen en de kwartiertarieven. De tarieven voor KLIC-meldingen worden verlaagd in verband met de voortgaande groei van het aantal meldingen en het beheerste kostenniveau. De kwartiertarieven worden alleen verhoogd met de aanpassing aan loonontwikkelingen van 3%.

Aanvullend aan de algemene tariefaanpassing worden de tarieven voor inzagen in de basisregistratie kadaster (BRK) en de openbare registers verhoogd met 8%. Deze verhoging is een onderdeel van de afspraken die met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn gemaakt over beheer, doorontwikkeling en financiering van de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Met deze financiering via het inzagetarief draagt de vastgoedsector bij aan de instandhouding en ontwikkeling van de NGII. Deze sector heeft veel baat bij de goede toegankelijkheid van topografie, ruimtelijke plannen, adres- en gebouwinformatie en andere onderdelen van de NGII.

De tarieven voor het in depot geven van appartementstekeningen worden aangepast om te bevorderen dat tekeningen digitaal en volgens de vereisten worden aangeleverd. Voor het leveren van gegevens over ingeschreven hypotheken aan de betreffende hypotheekverstrekker gaat een lager tarief gelden wanneer dit leidt tot opschoning van hun bestanden, en dientengevolge ook van de hypothekenregistratie van het Kadaster.

Tariefstructuren worden vereenvoudigd voor grensreconstructies, onderzoeken in de openbare registers en tweede abonnementen op BRK-levering. De tarieven voor papieren topografische kaarten worden aangepast, waarmee de tarieven voor historische kaarten op hetzelfde niveau komen als de tarieven voor actuele kaarten.

Nieuwe tariefelementen worden ingevoerd in verband met ontwikkeling van de dienstverlening. Daarbij gaat het om nieuwe diensten voor toegang tot gegevens uit de BRK en enkele wijzigingen om de ontwikkeling van nieuwe getarifeerde informatiediensten op de basisregistratie topografie en de basisregistraties adressen en gebouwen mogelijk te maken. Ook het agrarisch rapport wordt als nieuw tariefonderdeel ingevoerd.

Omtrent de wijzigingen is de Gebruikersraad, bedoeld in artikel 16 van de Organisatiewet Kadaster, gehoord. De Gebruikersraad heeft hierover positief geadviseerd. Deze wijziging is goedgekeurd door de Minister van BZK.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A, B, C, D, E, F, P, S, T, W, X, Y en Z

Wijziging van deze onderdelen van de tarievenregeling ziet op de algemene tariefsaanpassing zoals toegelicht onder het algemene deel.

Onderdeel G

Het komt vaak voor dat een appartementstekening niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten en moet worden afgekeurd. Door een tarief te stellen per aanbieding voor indepotname wordt het vooraf controleren op inschrijvingsvereisten door de notaris en de leverancier van de tekening gestimuleerd. In sporadische gevallen worden nog papieren tekeningen aangeleverd, de indepotname daarvan is tijdrovend. Met het hogere tarief wordt beoogd digitale aanlevering verder te stimuleren. Dit bevordert de efficiënte bijhouding en de kwaliteit van de openbare registers.

Het tarief voor de afgifte van een verklaring complexaanduiding wordt gesplitst in twee delen: een tarief van € 190,– per verklaring, en een tarief per aanbieding voor indepotname van een appartementstekening ter hoogte van € 60,– voor een digitale tekening, en € 450,– voor het aanbieden van een papieren tekening.

Onderdeel H

Artikel 10 kent een tarief voor grensreconstructies per grens, vermeerderd met een tarief per hoek- of knikpunt en per tussenpunt. Voor opdrachtgevers is de systematiek met hoek-, knik- en tussenpunten niet altijd duidelijk. Met de voorgestelde vereenvoudiging is dit eenduidiger en hangt het tarief vooral samen met de eigen keuze van de opdrachtgever en niet van de situatie in het terrein. Het voorgestelde tarief voor hoekpunten staat in betere verhouding tot de kosten omdat in zo’n geval een andere grens mee gereconstrueerd moet worden. Het tarief per hoekpunt wordt daardoor verhoogd en de tarieven per knik- en tussenpunt vervallen.

Onderdelen I, K en O

De artikelen 11, 13 en 17 bevatten standaardtarieven voor de inzage en verstrekking van gegevens uit de BRK. De standaardtarieven worden verhoogd als onderdeel van de afspraken met het Ministerie van BZK over de financiering van de NGII zoals in het algemene deel is toegelicht.

Onderdeel J

Voor het verrichten van onderzoeken in de openbare registers kent artikel 12 vaste afzonderlijke tarieven voor een onderzoek naar de laatste akte waarbij een object is verkregen en voor een onderzoek naar erfdienstbaarheden. Voor overige onderzoeken kent artikel 12 een kwartiertarief. Uit oogpunt van transparantie en voorspelbaarheid wordt dit artikel aangevuld met een aantal vaste tarieven voor verschillende soorten onderzoeken. Dit zijn:

Een onderzoek naar een specifiek ingeschreven akte. Dit is een onderzoek naar een ingeschreven notariële akte zoals een overdrachtsakte (aankomsttitel), akte splitsing in appartementsrechten, een schenkingsakte, akte uitgifte erfpacht of opstal, hypotheekakte of doorhaling hypotheekakte.

Een onderzoek naar een ander specifiek stuk. Dit is een onderzoek naar niet notariële stukken zoals stukken die zijn aangeboden door overheidsinstanties en rechtbanken of advocaten. Voorbeelden zijn besluiten in kader van de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen of besluiten van de rechtbank met betrekking tot onder bewindstelling en onder curatelestelling.

Een onderzoek filiatie. Dit is een onderzoek naar vroegere kadastrale nummers of naar latere kadastrale nummers.

Een onderzoek naar eigendomsinformatie van een specifieke datum. Dit is een onderzoek naar de voorgaande eigenaar waarbij een handmatig vervaardigd uittreksel wordt verstrekt per een bepaalde datum in het verleden.

Een periode-onderzoek. Dit is een onderzoek in een vooraf bepaalde periode naar bijvoorbeeld bijzondere bepalingen in akten zoals kettingbedingen, ontbindende of opschortende voorwaarden of kwalitatieve verplichtingen, of naar eerdere eigenaren of onroerend goed van een specifieke eigenaar. Het tarief is afhankelijk van de lengte van de periode waarin teruggezocht moet worden in de registers: teruggaand tot 1989 kan gezocht worden in de AKR-archieven, tot 1950 in getypte stukken en nog verder in het verleden in handgeschreven stukken. Als niet vanaf het huidige moment teruggezocht hoeft te worden maar over een specifieke periode van ten hoogste vijftig jaar in het verleden, geldt het tarief voor onderzoeken tot 1950.

Onderdelen K en L

In de komende periode zal een aantal nieuwe informatiediensten op de BRK worden geïntroduceerd in de vorm van online raadplegingen via een webservice (API). Dientengevolge wordt in artikel 13 een tarief voor de zg. ‘BRK-checkservice’ opgenomen. Een checkservice is een dienst die een ‘ja/nee antwoord’ kan geven op vragen als: ‘is persoon X gerechtigde van object Y?’ of ‘is er voor object Z een koopsom beschikbaar?’. Per bevraging wordt een tarief van € 0,30 in rekening gebracht.

Artikel 14 kent al een tarief voor een vergelijkbare dienst en dit was bedoeld voor de zg. Watchdog-service, met een tarief van € 10,40 (4x inzagetarief). De nieuwe dienst BRK-meldingen biedt echter geen garantie op volledigheid zoals destijds met Watchdog wel was bedoeld en geeft ook niet de inhoud van de wijziging weer. Daarvoor is een inzage noodzakelijk. Het tarief voor een BRK-melding (inhoudende: een bericht dat er een wijziging is in de openbare registers) is dan ook aanzienlijk lager, te weten: € 1,00 per object, met een vastgestelde duur van de service.

Daarnaast zullen diensten worden ontwikkeld waarmee relevante delen van eigendoms- en hypotheek-informatie afzonderlijk toegankelijk worden gemaakt. Vooralsnog worden daarvoor geen vaste tarieven voorgesteld, maar creëren we een maatwerk-optie (in de context van artikel 29) om deze ‘bouwstenen’ lager te tariferen dan het standaardtarief.

De verwachting is dat met deze nieuwe informatiediensten gegevens uit de BRK beter kunnen worden geïntegreerd in de applicaties van gebruikers, zowel in de vastgoedmarkt als in de publieke sector. Voor gebruikers binnen de overheid vallen deze diensten binnen de budgetfinancieringsafspraken.

Onderdeel M

In artikel 15 vervalt de laatste volzin van het vierde lid en wordt een vijfde lid toegevoegd voor het tarief van een tweede mutatie-abonnement op de BRK-levering. Dit betreft een eenmalig tarief van zestien maal het kwartiertarief (genoemd in artikel 27, onderdeel b van de tarievenregeling) in plaats van het voorheen geldende tarief per kalenderjaar. De administratie van tweede abonnementen is relatief arbeidsintensief, juist door de jaarlijkse facturering. Een eenmalig bedrag is ook voor de afnemers eenvoudiger en voor de meeste van hen ook goedkoper.

Onderdelen N, O, W en Z

Voor verstrekking van de digitale kadastrale kaart (artikel 18) en de basisregistratie topografie (artikel 24) biedt artikel 29 de mogelijkheid om afgeleide producten met meer of minder inhoud afwijkend te tariferen. Die mogelijkheid bestaat nog niet voor de landelijke voorziening BAG (artikel 16) en voor digitale raadpleegdienst van de kadastrale kaart (artikel 17, vierde lid). Overheidsorganisaties zijn op grond van artikel 26 vrijgesteld van de tarieven voor de digitale raadpleegdiensten voor de kadastrale kaart en de basisregistratie topografie.

Een onderdeel van de afspraken met BZK over de financiering van de NGII is dat grootgebruikers van webservices (o.a. van PDOK en BAG) meebetalen aan de kosten daarvan. Dat geldt ook voor gebruikers binnen de overheid. Tariefstructuren hiervoor zijn op dit moment nog onvoldoende ontwikkeld om al concrete tarieven in de regeling vast te leggen omdat deze structuren zich eerst in de praktijk moeten bewijzen. Door wijziging van artikel 29 kunnen de eerste stappen in deze richting getarifeerd worden en daarmee ervaring worden opgedaan.

In artikel 29 wordt een verwijzing opgenomen naar artikel 16 zodat ook webservices op de BAG daarmee worden afgedekt. Tevens wordt in artikel 29 verwezen naar de digitale raadpleegdiensten voor de kadastrale kaart (artikel 17, vierde lid) om een maatwerk-optie te creëren.

In artikel 26 wordt de verwijzing naar de digitale raadpleegdiensten voor de kadastrale kaart en de basisregistratie topografie geschrapt, zodat overheidsorganisaties niet meer vrijgesteld zijn van tarifering voor het grootschalig gebruik hiervan.

Onderdeel Q

Zo nu en dan ontvangt het Kadaster informatieverzoeken waarbij een hypotheekverstrekker (of: bank) om de gegevens van de in de openbare registers van het kadaster ingeschreven hypotheekakten verzoekt waarin de betreffende hypotheekverstrekker als schuldeiser optreedt. Toezichthouders verplichten hypotheekverstrekkers en banken om een goede registratie te hebben van de uitstaande leningen, de hieraan gekoppelde hypotheekrechten en de verbonden onderpanden. Toetsing van de interne administratie met de bij het Kadaster vastgelegde gegevens is daarvoor wenselijk. Als dit vervolgens leidt tot opschoning van de hypotheekregistratie bij het Kadaster – omdat geregistreerde niet-actuele hypotheken worden doorgehaald – is deze toetsing ook van belang voor de rechtszekerheid.

Aan artikel 20 wordt een zesde lid toegevoegd zodat in de situatie dat een hypotheekverstrekker of bank zijn administratie wil schonen, een lager tarief kan worden gehanteerd conform de systematiek die geldt voor transactiegegevens (artikel 20, tweede lid). Zonder dit nieuwe lid zou het reguliere tarief, genoemd in het eerste lid van dit artikel, in rekening wordt gebracht, wat bij grote aantallen hypotheekinschrijvingen drempels kan opwerpen om tot opschoning over te gaan.

Tevens wordt in artikel 20, vierde lid, een tekstuele aanpassing doorgevoerd. De tussenzin ‘ongeacht het aantal doorgeleverde transactiegegevens’ wordt geschrapt omdat in deze tussenzin onbedoeld kan worden gelezen dat het doorleveren van gegevens kosteloos zou zijn, wat niet het geval is.

Onderdeel R

Aan artikel 21 wordt een vierde lid toegevoegd waarin tarieven voor een agrarisch rapport worden opgenomen. Dit product wordt nu enkele jaren geleverd als maatwerkproduct. Het tarief is gebaseerd op onderliggende datacomponenten en maatwerktarieven. Nu het product voldoende volwassen is, is het uit oogpunt van transparantie wenselijk dit in de tarievenregeling op te nemen.

Onderdeel U

Artikel 24, eerste lid, onderdeel c, kent tarieven voor analoge topografische kaarten, zowel actueel als historisch. Deze tarieven zijn gebaseerd op de kosten van levering van drukwerk uit voorraad. De historische kaarten hebben op dit moment een tarief dat niet meer in verhouding staat tot actuele kaarten. In het verleden werd een deel op voorraad gedrukt op speciaal papier, nu wordt alles geplot. Bij het bepalen van de nieuwe tarieven is rekening gehouden met de (papier-) grootte van de kaart en de hoeveelheid tijd om deze te plotten. De tarieven voor historische topografische kaarten worden geharmoniseerd met de tarieven voor actuele papieren topografische kaarten. Tevens wordt een aantal nieuwe topografische kaartproducten in de Tarieven regeling Kadaster opgenomen: de kaart 1:100.000 en de wandkaart 1:250.000.

Tevens wordt in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, een tekstuele aanpassing doorgevoerd. In genoemd artikel worden de verschillende onderdelen van de basisregistratie topografie benoemd. In de opsomming ontbreekt nog een aantal bestanden die door dit wijzigingsbesluit worden toegevoegd. Het betreft de bestanden TOP100raster, TOP500raster, TOP1000raster, TOP100namen, TOP500namen en TOP1000namen. Voor alle genoemde bestanden geldt het nultarief (open data).

Onderdeel V

In artikel 25 wordt het tarief voor een KLIC-melding aangepast. De reden hiervoor is dat door voortdurende stijging van het aantal KLIC-meldingen en de beheerste kostenontwikkeling een tariefdaling mogelijk is. Het tarief voor een KLIC-melding zal verlaagd worden naar € 15,– per melding.

Raad van Bestuur, Namens deze F.L.V.P.L. Tierolff