Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 62014Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk Loosbroek

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Schaapsdijk, Loosbroek’  te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.Schaapsdijk-ow01.

Inhoud

Het plangebied ligt ingeklemd tussen Schaapsdijk, Krommedelseweg en Pastoor de Grootstraat in Loosbroek. Tevens is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor twee bouwkavels aan Schaapsdijk, Loosbroek. Het plan maakt de bouw van ca. 30 woningen mogelijk.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 14 november 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

Heesch, 13 november 2019