Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2019, 61938Overig

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 3 oktober 2019 tot en met 7 november 2019. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

AgroFood & Consument

 

NEN-EN 1176-5:2019 en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen

NEN-EN 13708:2019 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Het aantonen van doorstraalde voedingsmiddelen die kristallijne suiker bevatten met ESR spectroscopie

Commentaar voor: 2019-12-16

NEN-EN 14960-2:2019 en

Opblaasbare vrijetijdsartikelen – Deel 2: Aanvullende veiligheidseisen voor opblaasbare springkussens bedoeld voor permanente installatie

NEN-EN 15493:2019 en

Kaarsen – Specificatie voor brandveiligheid

NEN-EN 15633-1:2019 en

Voedingsmiddelen – Detectie van allergenen in voeding met behulp van immunologische methoden – Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN 15634-1:2019 en

Voedingsmiddelen – Detectie van allergenen in voeding met behulp van moleculair-biologische methoden – Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN 15634-2:2019 en

Voedingsmiddelen – Detectie van allergenen in voeding met behulp van moleculair-biologische methoden – Deel 2: Selderij (Apium graveolens) – Detectie van een specifieke DNA sequentie in gekookte worst met real-time PCR

NEN-EN 15842:2019 en

Voedingsmiddelen – Detectie van allergenen in voeding – Algemene overwegingen en validatie van methoden

NEN-ISO 16820:2019 en

Sensory analysis – Methodology – Sequential analysis

NEN-EN 17203:2019 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Bepaling van citrinine in voedingsmiddelen door HPLC-MS/MS Commentaar voor: 2019-11-26

NEN-EN 17254:2019 en

Voedingsmiddelen – Minimum prestatiekenmerken voor bepaling van gluten met ELISA

NEN-EN 17256:2019 en

Diervoeders: Methoden voor monsterneming en analyse – Bepaling van moederkorenalkaloïden en tropaanalkaloïden in voedermiddelen en mengvoeders met LC-MS/MS

NEN-EN 17270:2019 en

Diervoeders: bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van theobromine in voedermiddelen en mengvoeders, met inbegrip van ingredienten afkomstig uit cacao, door middel van vloeibare chromatografie – Aanvullend element

NEN-EN 17279:2019 en

Voedingsmiddelen – Multimethode voor de screening van aflatoxine B1, deoxynivalenol, fumonisine B1 en B2, ochratoxine A, T-2 toxine, HT-2 toxine en zearalenone in voedingsmiddelen, met uitzondering van voedingsmiddelen voor peuters en jonge kinderen, met LC-MS/MS

NEN-EN 17280:2019 en

Voedingsmiddelen – Bepaling van zearalenone en trichothecenen, waaronder deoxynivalenol (DON) en de geacetyleerde derivaten ervan (3-acetyl-DON en 15-acetyl-DON), nivalenol (NIV) en T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten met LC-MS/MS

NEN-EN 1787:2019 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Het aantonen van doorstraalde cellulose-bevattende voedingsmiddelen met ESR-spectroscopie

Commentaar voor: 2019-12-16

NEN-EN-ISO 1833-13:2019 en

Textiel – Kwantitatieve chemische analyse – Deel 13: Mengsels van bepaalde chloorvezels en bepaalde andere vezels (gebruiksmethode met koolstofdisulfide/aceton)

NEN-EN-ISO 1833-14:2019 en

Textiel – Kwantitatieve chemische analyses – Deel 14: Mengsels van acetaat en bepaalde chloridevezels (gebruiksmethode van azijnzuur)

NEN-EN-ISO 1833-9:2019 en

Textiel – Kwantitatieve chemische analyses – Deel 9: Mengsels van acetaten en bepaalde andere vezels (gebruiksmethode benzylalcohol)

NEN-ISO 20588:2019 en

Diervoeders – Terminologie

NEN-EN-ISO 21416:2019 en

Dienstverlening voor recreatief duiken – Vereisten en richtlijnen voor duurzame praktijken bij recreatief duiken

NEN-EN-ISO 21417:2019 en

Dienstverlening voor recreatief duiken – Vereisten voor de training van recreatieve duikers over milieubewustzijn

NEN-ISO 21803:2019 en

Dried dill – Specification

NEN-EN 266:2019 Ontw. en

Wandbekleding op rollen – Specificatie voor textiele wandbekleding Commentaar voor: 2019-11-19

NEN-EN-ISO 3175-5:2019 en

Textiel – Professionele verzorging, stomerij en wassen van textiel en kledingstukken – Deel 5: Procedures voor prestatiebeproeving tijdens reiniging en nabehandeling met gebruik van dibutoxymethaan

NEN-EN-ISO 3175-6:2019 en

Textiel – Professionele verzorging, stomerij en wassen van textiel en kledingstukken – Deel 6: Procedures voor prestatiebeproeving tijdens reiniging en nabehandeling met gebruik van decamethylcyclopentasiloxaan

NEN-ISO 3631:2019 en

Citrus fruits – Guidelines for storage

NEN-EN 71-13:2019 Ontw. en

Veiligheid van speelgoed – Deel 13: Reuk- en smaakspellen, speelgoed make-up sets en speelgoed smaak sets Commentaar voor: 2019-11-26

NEN-ISO 8090:2019 en

Fietsen – Terminologie

   

Bouw & Installatie

 

NEN-EN 12225:2019 Ontw. en

Geokunststoffen – Methode voor de bepaling van de microbiologische bestandheid door begraven in de grond Commentaar voor: 2019-11-19

NEN-EN-ISO 13437:2019 en

Geosynthetics – Installing and retrieving samples in the field for durability assessment

NEN-EN 15332:2019 en

Centrale verwarmingsketels – Energetische beoordeling van opslagsystemen voor warm water

NEN-EN 1555-1:2019 Ontw. en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel1: Algemeen Commentaar voor: 2019-12-02

NEN-EN 1555-2:2019 Ontw. en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 2: Buizen Commentaar voor: 2019-12-02

NEN-EN 1555-3:2019 Ontw. en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 3: Hulpstukken Commentaar voor: 2019-12-02

NEN-EN 1555-4:2019 Ontw. en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 4: Afsluiters Commentaar voor: 2019-12-02

NEN-EN 1555-5:2019 Ontw. en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem Commentaar voor: 2019-12-02

NEN-EN 15882-5:2019 Ontw. en

Extended application of results from fire resistance tests for service installations – Part 5: Combined penetration seals Commentaar voor: 2019-11-19

NEN-EN 16436-1:2014+A2:2018/Ontw. A3:2019 en

Rubber- en kunststofslangen, buizen en verbindingstukken gebruikt voor propaan, butaan en hun mengsels in de dampfase – Deel 1: Slangen en buizen Commentaar voor: 2019-12-16

NEN-EN 17082:2019 en

Huishoudelijke en niet-huishoudelijke gasgestookte luchtverwarmers met geforceerde luchtstroming voor ruimteverwarming met een vermogen niet hoger dan 300 kW

NEN-EN 17175:2019 en

Met gas gestookte stripstralers en lineaire donkerstralersystemen met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik – veiligheid en energie-efficiency

NEN-EN 17176-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering en irrigatie onder druk – Georiënteerde ongeplasticeerde poly(vinylchloride) (PVC-O) – Deel 1: Algemeen

CEN/TR 17426:2019 en

Sanitary appliances – Drainage systems for the application of sanitary appliances

NEN-EN 17435:2019 Ontw. en

Surfaces for sports areas – Test method for the determination of Head Injury Criterion (HIC) and Critical Fall Height (CFH) Commentaar voor: 2019-11-19

NEN-EN-ISO 29464:2019 en

Reinigingsapparatuur voor lucht en andere gassen – Woordenlijst

NEN-EN 416:2019 en

Met gas gestookte donkerstralers en donkerstralersystemen voor niet-huishoudelijk gebruik – Veiligheid en energie-efficiency

NEN-EN 419:2019 en

Met gas gestookte hoge-temperatuurstralers voor niet-huishoudelijk gebruik – Veiligheid en energiezuinigheid

   

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN 50160:2010/A2:2019 en

Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten

NEN-EN 50160:2010/A3:2019 en

Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten

NEN-EN 50342-2:2019 en

Lood-zwavelzuur batterijen – Deel 2: Afmetingen van batterijen en symbolen voor polen

NEN-EN 50708-1-1:2019 Ontw. en

Vermogens transformatoren – Aanvullende Europese eisen: Deel 1 Algemeen deel Commentaar voor: 2019-12-03

NEN-EN 50708-2-1:2019 Ontw. en

Vermogenstransformatoren – Aanvullende Europese eisen: Deel 2-1 Middenspanning transformatoren Commentaar voor: 2019-12-03

NEN-EN-IEC 60034-18-41:2014/A1:2019 en;fr

Roterende elektrische machines – Deel 18-41: Elektrische isolatiesystemen waarin geen partiële ontladingen aanwezig mogen zijn (Type I) voor gebruik in roterende elektrische machines die worden gevoed door spanningsomzetters – Bepalen van de geschiktheid voor de beoogde toepassing en uitvoeren van beproevingen in het kader van de kwaliteitsbeheersing.

NPR-IEC/TR 60146-1-2:2019 en

Halfgeleideromzetters – Algemene eisen en omzetters met netcommutatie – Deel 1-2: Toepassingsrichtlijn

NEN-EN-IEC 60276:2019 en;fr

Koolborstels, borstelhouders, commutatoren en sleepringen – Termen en definities

NEN-EN-IEC 61238-1-3:2019 en

Persklemmen en andere mechanische verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-3: Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en mechanische verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels met een toegekende spanning boven 1 kV (Um=1,2 kV) tot en met 30kV (Um=36kV), voor beproevingen op niet-geïsoleerde geleiders.

NEN-EN-IEC 61238-1-3:2019/A11:2019 en

Persklemmen en andere mechanische verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-3: Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en mechanische verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels met een toegekende spanning boven 1 kV (Um=1,2 kV) tot en met 30kV (Um=36kV), voor beproevingen op niet-geïsoleerde geleiders.

NEN-EN-IEC 62138:2019 en;fr

Nuclear power plants – Instrumentation and control systems important to safety – Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions

NEN-EN-IEC 62327:2019 en

Radiation protection instrumentation – Hand-held instruments for the detection and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation

NEN-EN-IEC 62401:2019 en

Radiation protection instrumentation – Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material

   

Elektrische Installaties

 

NEN-EN 50186-2:1998/A1:2019 en

Systemen voor het onder spanning schoonmaken van sterkstroominstallaties met een nominale spanning van meer dan 1 kV – Deel 2: Specifieke nationale eisen (nationale bijlagen bij EN 50186-1:1998)

NEN-EN 50270:2019 Ontw. en

Elektromagnetische compatibiliteit – Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof

Commentaar voor: 2019-11-20

 

NEN-EN-IEC 60071-1:2019 en;fr

Isolatie coördinatie – Deel 1: Definities, principes en regels

NEN-EN-IEC 62443-3-3:2019/C1:2019 en

Industriële communicatie netwerken – Netwerk- en systeembeveiliging – Deel 3-3: Eisen voor systeembeveiliging en beveiligingsniveau

NEN-EN-IEC 62734:2015/A1:2019 en;fr

Industriële netwerken – Draadloos communicatienetwerk en communicatieprofielen – ISA 100.11a

NEN 9140:2019 en

Veilig werken aan e-voertuigen

   

Elektrische Producten

 

NEN-EN 50413:2019 en

Basisnorm voor meting- en berekeningprocedures voor menselijke blootstelling aan elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (0 Hz – 300 GHz)

NEN-EN 50499:2019 en

Procedure voor de beoordeling van de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden

NEN-EN 50554:2019 Ontw. en

Basisstandaard voor de in-situ beoordeling van een zendstation met betrekking tot algemene blootstelling van het publiek aan radio frequentie elektromagnetische velden Commentaar voor: 2019-12-03

NEN-IEC 60050-103:2009/A2:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 103: Wiskunde – Functies

NEN-IEC 60050-113:2011/A2:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 113: Fysica voor elektrotechnologie

NEN-IEC 60050-121:1998/A3:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 121: Elektromagnetisme

NEN-IEC 60050-131:2002/A3:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 131: Theorie van schakelingen

NEN-IEC 60050-151:2001/A3:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Hoofdstuk 151: Elektrische en magnetische toestellen

NEN-IEC 60050-161:1991/A9:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 161: Elektromagnetische compatibiliteit

NEN-IEC 60050-523:2019 en;fr

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 523: Micro-electromechanical devices

NEN-IEC 60050-523:2019/A1:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 523: Micro-elektromechanische systemen (MEMS)

NEN-IEC 60050-701:1995/A2:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 701: Telecommunicatie, kanalen en netwerken

NEN-IEC 60050-702:1995/A5:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 702: Oscillaties, signalen en verwante elementen

NEN-IEC 60050-704:1995/A4:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 704: Transmissie

NEN-IEC 60050-705:1995/A4:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 705: Voortplanting van radiogolven

NEN-IEC 60050-713:1998/A4:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 713: Radiocommunicatie: zenders, ontvangers, netwerken en bediening

NEN-IEC 60050-714:1995/A4:2019 en

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 714: Schakeling en signalering in telecommunicatie

NEN-IEC 60050-715:1997/A2:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 715: Telecommunicatienetwerken, berichtenverkeer en bedrijf

NEN-IEC 60050-721:1995/A4:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 721: Telegrafie, facsimile en datacommunicatie

NEN-IEC 60050-723:1997/A5:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 723: Omroepuitzendingen: Geluid, televisie, gegevens

NEN-IEC 60050-725:1995/A2:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 725: Ruimteradiocommunicatie

NEN-IEC 60050-726:1985/A4:2019 en

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 726: Transmissielijnen en golfgeleiders

NEN-IEC 60050-731:1992/A4:2019 en;fr

Internationale Elektrotechnische Woordenlijst – Deel 731: Glasvezelcommunicatie

NEN-IEC 60050-845:1988/A2:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 845: Verlichting

NEN-IEC 60050-881:1985/A2:2019 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 881: Radiologie en radiologische fysica

NEN-EN-IEC 60062:2016/A1:2019 en

Marking codes for resistors and capacitors

NPR-IEC/TR 60286-7:2019 en;fr

Packaging of components for automatic handling – Part 7: Introduction of a bulk blister pack for miniaturized components

NEN-EN-IEC 60311:2019 en

Elektrische strijkijzers voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Methoden voor het meten van de gebruikseigenschappen

NEN-EN-IEC 60384-11:2019 en;fr

Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur – Deel 11: Groepsspecificatie: Vaste condensatoren met een diëlektricum van polyetheen-terephthalaatfolie voor gelijkspanningstoepassing

NEN-EN-IEC 60539-2:2019 en;fr

Directly heated negative temperature coefficient thermistors – Part 2: Sectional specification – Surface mount negative temperature coefficient thermistors

NEN-EN-IEC 60684-3-214:2019 en;fr

Flexible insulating sleeving – Part 3: Specifications for individual types of sleeving – Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall

NEN-EN-IEC 60684-3-216:2019 en;fr

Flexible insulating sleeving – Part 3: Specifications for individual types of sleeving – Sheet 216: Heat-shrinkable, flame- retarded, limited-fire-hazard sleeving

NEN-EN-IEC 60684-3-247:2019 en;fr

Flexible insulating sleeving – Part 3: Specifications for individual types of sleeving – Sheet 247: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, dual wall, not flame retarded, thick and medium wall

NEN-EN-IEC 60684-3-280:2019 en;fr

Flexible insulating sleeving – Part 3: Specifications for individual types of sleeving – Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking

NEN-EN-IEC 60684-3-283:2019 en;fr

Flexible insulating sleeving – Part 3: Specifications for individual types of sleeving – Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation

NEN-IEC 60747-7:2011/A1:2019 en;fr

Halfgeleiderelementen – Discrete halfgeleiders – Deel 7: Bipolaire transistoren

NEN-EN-IEC 60904-7:2019 en;fr

Fotovoltaïsche toestellen – Deel 7: Berekening van de spectrale mismatch correctie voor metingen aan fotovoltaïsche toestellen

NEN-EN-IEC 61000-4-18:2019/C1:2019 en;fr

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-18: Test- en meettechnieken – Immuniteitstest met gedempte oscillerende golven

NEN-EN-IEC 61191-2:2018/C1:2019 en

Printed board assemblies – Part 2: Sectional specification – Requirements for surface mount soldered assemblies

NPR-IEC/TR 61244-4:2019 en

Bepaling van langdurige stralingsveroudering in polymeren – Deel 4: Effecten van verschillende temperaturen en doseringen onder stralingsomstandigheden

NEN-EN-IEC 61333:2019 en

Merken van ferrietkernen

NEN-EN-IEC 62885-8:2019 en;fr

Surface cleaning appliances – Part 8: Dry vacuum cleaners for commercial use – Methods for measuring the performance

NEN-IEC 62908-12-20:2019 en

Touch and interactive displays – Part 12-20: Measuring methods of touch displays – Multi-touch performance

   

Energie

 

NEN-ISO 1018:2019 en

Steenkool – Bepaling van het maximale adsorptiewatergehalte

NEN-EN-ISO 10426-3:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Cement en materialen voor het cementeren van putten – Deel 3: Beproeving van cementformules voor putten in diep water

NEN-EN 13423:2019 Ontw. en

Aardgasvoertuigen – Eisen voor werkplaatsen voor aardgasvoertuigen en het beheer van voertuigen op gecomprimeerd aardgas (CNG) Commentaar voor: 2019-11-19

NEN-EN 14419:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen – Gecombineerde enkel- en dubbelbuissystemen voor stadsverwarming – Bewakingssystemen

NEN-EN-ISO 14780:2017/A1:2019 en

Vaste biobrandstoffen – Methode voor het voorbereiden van monsters

NEN-EN 15199-3:2019 Ontw. en

Aardolieproducten – Bepaling van de kooktrajectverdeling door gaschromatografische methode – Deel 3: Ruwe olie Commentaar voor: 2019-12-16

NEN-ISO 15590-4:2019 en

Petroleum and natural gas industries – Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems – Part 4: Factory cold bends

NEN-EN 15698-1:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen – dubbelle verbonden buissystemen voor ondergrondse heet water leidingnetten – Deel 1: Fabrieksmatig geproduceerde verbonden dubbele buissystemen bestaande uit rechte buizen samengesteld uit twee stalen mediumvoerende buizen met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel

NEN-EN 15698-2:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen – dubbelle verbonden buissystemen voor ondergrondse heet water leidingnetten – Deel 2: Fabrieksmatig geproduceerde samenstellingen van fittingen (hulpstukken) en afsluiters samengesteld uit stalen mediumvoerende buizen met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel

NEN-EN 17248:2019 en

Buissystemen voor stadsverwarming en koeling – Termen en definities

NEN-EN-ISO 18647:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Modulaire boorinstallaties voor buitengaatse vaste platforms

NEN-ISO 18806:2019 en

Vaste minerale brandstoffen – Bepaling van het chloorgehalte

NEN-ISO 19880-8:2019 en

Gasvormig waterstof – Waterstoftankstations – Deel 8: Waterstofkwaliteitcontrole

NEN-EN-ISO 19903:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Betonconstructies in zee

NEN-EN-ISO 19905-3:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Locatiespecifieke beoordeling van verplaatsbare buitengaatse eenheden – Deel 3: Drijvende eenheid

NEN-EN-ISO 20074:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Transportleidingsystemen – Risicomanagement bij ondergrondse gevaren voor leidingen op land

NEN-EN-ISO 20088-3:2019 en

Bepaling van de weerstand van isolatiematerialen na cryogeen morsen – Deel 3: Vrijkomen in straalvorm

NEN-EN-ISO 20456:2019 en

Debietmeting van geleidende vloeistofstromen in gesloten systemen – Handleiding voor het gebruik van elektromagnetische debietmeters

NEN-EN-ISO 20846:2019 en

Aardolieproducten – Bepaling van het zwavelgehalte in brandstoffen voor wegvoertuigen – Ultraviolet fluorescentiemethode

NEN-EN-ISO 20884:2019 en

Aardolieproducten – Bepaling van het zwavelgehalte in brandstoffen voor wegvoertuigen – Golflengte-dispersieve röntgenstraalfluorescentiespectrometrie

NEN-ISO 21398:2019 en

Steenkool en cokes – Richtlijn voor de inspectie van mechanische monsternemingsystemen

NEN-ISO 22734:2019 en

Waterstofgeneratoren gebruikmakend van water elektrolyse – Industriële, commerciële en binnenshuis toepassingen

NEN-EN 253:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen – Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden buissystemen voor ondergrondse warm water leidingnetten – Rechte buizen samengesteld uit een stalen mediumvoerende buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel

NEN-EN-ISO 35101:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Bedrijfsvoering in Arctisch gebied – Werkomgeving

NEN-EN-ISO 35103:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Bedrijfsvoering in Arctisch gebied – Omgevingsmonitoring

NVN-CEN ISO/TS 35105:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Bedrijfsvoering in arctisch gebied – Eisen aan materialen voor toepassing in arctisch gebied

NEN-EN-ISO 35106:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Bedrijfsvoering in Arctisch gebied – Meteorologische, oceanografische, ijs- en zeebodemgegevens

NEN-EN-ISO 4259-1:2018/A1:2019 en

Aardolie en gerelateerde producten – Nauwkeurigheid van beproevingsmethoden en -resultaten – Deel 1: Bepaling van precisiegegevens in relatie tot de beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 4259-2:2018/A1:2019 en

Aardolie en gerelateerde producten – Nauwkeurigheid van beproevingsmethoden en -resultaten – Deel 2: Interpretatie en toepassing van precisiegegevens in relatie tot de beproevingsmethode

NEN-EN 448:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen – Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden buissystemen voor ondergrondse warmwaterleidingnetten – Hulpstukken samengesteld uit een stalen mediumvoerend hulpstuk met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel

NEN-EN 489-1:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen – Enkele en dubbelle verbonden buissystemen voor ondergrondse heet water leidingnetten – Deel 1: Verbindingsconstructies en thermische isolatie voor ondergrondse warm water leidingnetten volgens NEN-EN 13941-1

NEN-EN-ISO 5167-6:2019 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met gebruik van drukverschilmeters – Deel 6: Wig meters

NEN-EN-ISO 6246:2017/A1:2019 en

Aardolieproducten – Gehalte aan gom in brandstoffen – Methode met straalverdamping: Amendment 1: Zuiverheidseisen van n-heptaan

   

Gas & Water

 

NEN-EN 12449:2016+A1:2019 en

Koper en koperlegeringen – Naadloze, ronde buizen voor algemene toepassingen

   

Industrie

 

NEN-ISO 10110-1:2019 en

Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1: General

NEN-EN-ISO 10642:2019 en

Bevestigingsmiddelen – Verzonken schroeven met binnenzeskant

NEN-EN-ISO 11393-2:2019 en

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen – Deel 2: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor beenbeschermers

NEN-EN-ISO 11393-4:2019 en

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen – Deel 4: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor beschermende handschoenen

NEN-EN 12115:2019 Ontw. en

Rubber- en kunststofslangen en -assemblages voor vloeibare of gasvormige chemicaliën – Specificatie Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 12413:2019 en

Veiligheidseisen voor slijpstenen uit gebonden slijpmiddelen

NEN-EN 12493:2019 Ontw. en

LPG-uitrusting en toebehoren – Gelaste stalen tanks voor vloeibaar aardgas (LPG) – Ontwerp en vervaardiging Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 12516-2:2014/Ontw. A1:2019 en

Industriële afsluiters – Ontwerpsterkte van de behuizing – Deel 2: Berekeningsmethode voor de behuizing van stalen afsluiters Commentaar voor: 2019-11-26

NEN-EN-ISO 129-1:2019 en

Technische tekeningen – Inschrijving van maten en toleranties – Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 13071-3:2019 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l, aan de bovenkant gehesen, onderlossend – Deel 3: Aanbevolen hijsvoorzieningen

NPR-ISO/TR 13086-4:2019 en

Gasflessen – Leidraad voor ontwerp van gasflessen van composiet – Deel 4: Cyclische vermoeiing van vezels en bekleding

NEN-EN 13272-1:2019 en

Railtoepassingen – Elektrische verlichting in railvoertuigen voor het openbaar vervoer – Deel 1: Hoofdspoor

NEN-EN 13272-2:2019 en

Railtoepassingen – Elektrische verlichting in railvoertuigen voor het openbaar vervoer – Deel 2: Railgebonden vervoersystemen voor stad- en streekvervoer

NEN-EN-ISO 13385-1:2019 en

Geometrische productspecificaties (GPS) – Apparatuur voor geometrische metingen – Deel 1: Schuifmaten – Ontwerp en metrologische kenmerken

NEN-EN 13674-2:2019 en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Spoorstaven – Deel 2: Spoorstaven voor wissels en kruisingen die in combinatie met Vignole rails 46 kg/m en hoger worden gebruikt

NEN-EN-ISO 13715:2019 en

Technische tekeningen – Zijkanten met een niet-gedefinieerde vorm – Indicatie en dimensionering

NEN-EN 13732:2019 Ontw. en

Machines voor voedselverwerking – Melkkoeltanks voor de boerderij – Eisen voor prestatie, veiligheid en hygiëne Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 13766:2019/Ontw. A1:2019 en

Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulkaniseerde) slangen en slangassemblages voor het transport van vloeibaar petroleumgas en vloeibaar aardgas – Specificatie Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 13834:2019 Ontw. en

Kookgerei – Vuurvaste schotels voor gebruik in traditionele huishoudelijke ovens Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN-ISO 13854:2019 en

Veiligheid van machines – Minimumafstand ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

NEN-EN-ISO 14245:2019 en

Gasflessen – Specificaties en beproeving van LPG afsluiters – Zelfsluitend

NEN-EN 14458:2018/Ontw. A1:2019 en

Persoonlijke oogbescherming – Hoogwaardige vizieren uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen Commentaar voor: 2019-12-16

NEN-ISO 14490-9:2019 en

Optics and photonics – Test methods for telescopic systems – Part 9: Test methods for field curvature

NEN-EN 15093:2019 Ontw. en

Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor warme plaat walstuigen Commentaar voor: 2019-11-05

NEN-EN 15094:2019 Ontw. en

Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor koude plaat walstuigen Commentaar voor: 2019-11-05

NEN-EN-ISO 15609-1:2019 en

Specificatie en kwalificatie van lasprocedures voor metalen – Specificatie van lasprocedures – Deel 1: Booglassen

NEN-EN-ISO 15609-2:2019 en

Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving – Deel 2: Autogeenlassen

NEN-EN-ISO 15995:2019 en

Gasflessen – Specificaties en beproeving van LPG afsluiters – Zelfsluitend

NEN-ISO 16073-1:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en heidebrand – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Algemeen

NEN-ISO 16073-3:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en heidebrand – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 3: Kleding

NEN-ISO 16073-8:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en heidebrand – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 8: Gehoorbescherming

NEN-EN 1612:2019 en

Machines voor kunststoffen en rubber – Reactie-gietmachines – Veiligheidseisen voor meet- en doseereenheid

NEN-EN 16125:2019 en

LPG-apparatuur en toebehoren – Leidingsystemen en bevestigingen – Vloeibare fase en gasfase

NEN-EN 16842-5:2019 Ontw. en

Powered industrial trucks – Visibility – test methods and verification – Part 5: Industrial variable-reach trucks greater than 10.000 kg capacity Commentaar voor: 2019-11-19

NEN-EN 16842-8:2019 Ontw. en

Powered industrial trucks – Visibility-test methods and verification – Part 8: Stand-on counterbalance trucks up to and including 10.000 kg capacity Commentaar voor: 2019-11-19

NEN-EN 16890:2017/Ontw. A1:2019 en

Kindermeubilair – Matrassen voor kinderbedden en wiegen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2019-12-16

NEN-ISO 1711-1:2019 en

Montagegereedschappen voor schroeven en moeren – Technische specificaties – Deel 1: Met de hand bediende steeksleutels en -doppen

NEN-ISO 1711-2:2019 en

Gereedschappen voor schroeven en moeren – Technische specificaties – Deel 2: Doppen voor gebruik in machines (slagdoppen)

CEN/TR 17315:2019 en

Railtoepassingen – Remmen – Berekeningen van remafstanden voor beproeving van specifieke anti-blokkeer inrichtingen

NEN-EN 17432:2019 Ontw. en

Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms – Classification, performance and energy consumption testing Commentaar voor: 2019-11-26

NEN-ISO 17492:2019 en

Beschermende kleding tegen hitte en vlammen – Bepaling van de warmtegeleiding bij blootstelling aan zowel vlammen als warmtestraling

NEN-EN-ISO 18388:2019 en

Technische product documentatie (TPD) – Relief groeven – Typen en maatgeving

NEN-EN-ISO 18592:2019 en

Weerstandlassen – Destructief onderzoek van lassen – Methode voor de vermoeiingsbeproeving van meerpuntslassen

NEN-EN-ISO 18640-1:2018/A1:2019 en

Beschermende kleding voor brandweerlieden – Fysiologische impact – Deel 1: Meting van gekoppelde warmte en vochtoverdracht met de sweating torso

NEN-EN-ISO 18640-2:2018/A1:2019 en

Beschermende kleding voor brandweerlieden – Fysiologische impact – Deel 2: Bepaling van de fysiologische warmtebelasting veroorzaakt door de beschermende kleding die door brandweerlieden wordt gedragen

NVN-ISO/TS 19016:2019 en

Gasflessen – Cilinders en buizen van composietconstructie – Testen van Modal acoustic emission (MAE) voor periodieke inspectie en testen

NEN-ISO 20766-18:2019 en

Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor LPG – Deel 18: Slang

NEN-ISO 20766-20:2019 en

Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor LPG – Deel 20: Filtereenheid

NEN-ISO 20854:2019 en

Vrachtcontainers – Koelcontainers – Veiligheidseisen voor koelsystemen met brandbare koelmiddelen – Eisen voor ontwerp en gebruik

NEN-EN-ISO 21787:2006/A1:2019 en

Industriële afsluiters – Klepafsluiters van thermoplastische materialen

NEN-ISO 24347:2019 en

Agrarische voertuigen – Mechanische verbindingen voor trekkende en getrokken voertuigen – Afmetingen voor ball-type besturingskoppeling (80 mm)

NEN-EN 2816:2019 en

Aerospace series – Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) – Consumable electrode remelted – Solution treated and precipitation treated – Forgings – a or D = 200 mm – Rm = 965 MPa

NEN-EN 2957:2019 en

Aerospace series – Method of preparation of forged samples

NEN-EN 3155-003:2019 en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 003: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S – Product standard

NEN-EN-ISO 3269:2019 en

Bevestigingsartikelen – Aanvaardingskeuring

NEN-EN 3278:2019 en

Aerospace series – Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting steel, passivated (0,25 mm wall thickness)

NEN-EN 3660-033:2019 en

Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors – Part 033: Stainless steel banding band, style Z, for attachment of individual and/or overall screens to cable outlets – Product standard

NEN-EN 3685:2019 en

Aerospace series – Bolts in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) – Classification: 1.100 MPa/650 °C – Technical specification

NEN-EN 3740:2019 en

Aerospace series – Bolts, shouldered, thin hexagonal head, close tolerance shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 coated – Classification: 1.100 MPa (at ambient temperature) /315 °C

NEN-EN-ISO 374-2:2019 en

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 2: Bepaling van de weerstand tegen indringen

NEN-EN-ISO 3743-2:2019 en

Akoestiek – Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen gebaseerd op de meting van de geluiddruk – Praktijkmethoden voor kleine, verplaatsbare bronnen in galmvelden – Deel 2: Methoden voor speciale nagalmkamers

NEN-EN-ISO 374-4:2019 en

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 4: Bepaling van de weestand tegen afbraak door chemicaliën

NEN-EN 378-1:2016/Ontw. A1:2019 en

Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 378-2:2016/Ontw. A1:2019 en

Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 378-3:2016/Ontw. A1:2019 en

Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 3: Installatie-omgeving en persoonlijke beveiliging Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 378-4:2016+A1:2019 en

Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 4: Operatie, onderhoud, reparatie en terugwinning

NEN-EN-ISO 3821:2019 en

Apparatuur voor autogeenlassen – Rubberslangen voor gebruik bij lassen, snijden en verwante processen

NEN-EN 4161:2019 en

Aerospace series – Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated – Classification: 1.100 PMa (at ambient temperature)/235 °C

NEN-EN 4165-022:2019 en

Aerospace series – Connectors, electrical, rectangular, modular – Operating temperature 175 °C continuous – Part 022: Insertion/extraction tool for removal of modules – Product standard

NEN-EN 4476:2019 en

Aerospace series – Paints and varnishes – Cold curing intermediate coat

NEN-EN 4539-2:2019 en

Aerospace series – Bearing, spherical, plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner – Elevated load under low oscillations – Wide series – Dimensions and loads – Part 2: Inch series

NEN-EN 4604-003:2019 en

Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 003: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WZ – Product standard

NEN-EN 4604-006:2019 en

Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 006: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WM – Product standard

NEN-EN 4708-107:2019 en

Aerospace series – Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification – Part 107: Polytetrafluoroethylene (PTFE) – Operating temperatures – 65 °C to 260 °C – Product standard

NEN-EN 4708-108:2019 en

Aerospace series – Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification – Part 108: Limited fire hazard sleeving – Operating temperatures – 65 °C to 150 °C – Product standard

NEN-EN 474-1:2006+A6:2019 en

Grondverzetmachines – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 4827:2019 en

Aerospace series – Hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys

NEN-EN 4854-1:2019 en

Aerospace series – Bearing, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, low starting torque and low friction coefficient, elevated duty cycles under low oscillations at different operating conditions, narrow series – Part 1: Dimensions and loads for narrow series

NEN-EN 4854-3:2019 en

Aerospace series – Bearing, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, low starting torque and low friction coefficient, elevated duty cycles under low oscillations at different operating conditions – Part 3: Technical specification

NEN-EN-ISO/ASTM 52902:2019 en

Additive manufacturing – Test artifacts – Geometric capability assessment of additive manufacturing systems

NEN-EN-ISO/ASTM 52910:2019 en

Additive manufacturing – Ontwerp – Eisen, richtlijnen en aanbevelingen

NEN-EN-ISO/ASTM 52911-1:2019 en

Additive manufacturing – Design – Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals

NEN-ISO 6070:2019 en

Hulptafels voor trillingsopwekkers – Methoden voor het beschrijven van de eigenschappen

NEN-EN-ISO 6218:2019 en

Schepen voor de binnenvaart – Met de hand en gemotoriseerd aangedreven koppelingen voor duweenheden – Veiligheidseisen en afmetingen

NEN-ISO 6358-2:2019 en

Pneumatiek – Bepaling van de doorstromingseigenschappen van onderdelen bij gebruik van samendrukbare vloeistoffen- Deel 2: Alternatieve beproevingsmethoden

NEN-ISO 6750-1:2019 en

Grondverzetmachines – Gebruikershandleiding – Deel 1: Inhoud en formaat

NEN-ISO 7086-1:2019 en

Glasservies in contact met voedingsmiddelen – Afgifte van lood en cadmium – Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 764-7:2019 2e Ontw. en

Drukapparatuur – Deel 7: Veiligheidssystemen voor niet aan vlambelasting blootgestelde drukapparatuur Commentaar voor: 2019-11-26

NEN-EN-ISO 80000-10:2019 en

Grootheden en eenheden – Deel 10: Atomaire en nucleaire natuurkunde

NEN-EN-ISO 80000-12:2019 en

Hoeveelheden en eenheden – Deel 12: gecondenseerde materie natuurkunde

NEN-EN-ISO 80000-2:2019 en

Grootheden en eenheden – Deel 2: Wiskundig

NEN-EN-ISO 80000-4:2019 en

Grootheden en eenheden – Deel 4: Mechanica

NEN-EN-ISO 80000-5:2019 en

Grootheden en eenheden – Deel 5: Thermodynamica

NEN-EN-ISO 80000-9:2019 en

Grootheden en eenheden – Deel 9: Fysische chemie en moleculaire fysica

NEN-EN-ISO 8384:2019 en

Schepen en maritieme techniek – Baggervaartuigen – Woordenlijst

NEN-ISO 9628:2019 en

Rolling bearings – Insert bearings and eccentric locking collars – Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values

NEN-EN-ISO 9809-1:2019 en

Gasflessen – Ontwerp, constructie en beproeving van hervulbare naadloze stalen gasflessen en buizen – Deel 1: Veredelde stalen cylinders met een treksterkte kleiner dan of gelijk aan 1.100 MPa

NEN-EN-ISO 9809-2:2019 en

Gasflessen – Ontwerp, constructie en beproeving van hervulbare naadloze stalen gasflessen en buizen – Deel 2: Veredelde stalen cylinders met een treksterkte groter dan of gelijk aan 1.100 MPa

NEN-EN-ISO 9809-3:2019 en

Gasflessen -Ontwerp, constructie en beproeving hervulbare naadloze stalen gasflessen en buizen – Deel 3: Gegloeide stalen flessen

   

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO 10962:2019 en

Securities and related financial instruments – Classification of financial instruments (CFI) code

NEN-ISO/IEC 14496-15:2019 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format

NEN-ISO/IEC 15444-1:2019 en

Information technology – JPEG 2000 image coding system – Part 1: Core coding system

NEN-ISO/IEC 15444-15:2019 en

Information technology – JPEG 2000 image coding system – Part 15: High-Throughput JPEG 2000

NVN-ISO/TS 15926-4:2019 en

Industrial automation systems and integration – Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities – Part 4: Initial reference data

NEN-EN 16157-5:2019 Ontw. en

Intelligent transport systems – DATEX II data exchange specifications for traffic management and information – Part 5: Measured and elaborated data publications Commentaar voor: 2019-11-05

NVN-CEN/TS 17378:2019 en

Intelligent transport systems – Urban ITS – Air quality management in urban areas

NPR-CEN/TS 17380:2019 en

Intelligent transport systems – Urban-ITS – 'Controlled Zone' management for UVARs using C-ITS

NEN-ISO 20415:2019 en

Trusted mobile e-document framework – Requirements, functionality and criteria for ensuring reliable and safe mobile e-business

NVN-CEN ISO/TS 21177:2019 en

Intelligent transport systems – ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices

NEN-ISO/IEC 22243:2019 en

Information technology – Radio frequency identification for item management – Methods for localization of RFID tags

NEN-ISO/IEC 22602:2019 en

Information technology – Learning, education and training – Competency models expressed in MLR

NEN-ISO/IEC 23008-8:2018/A1:2019 en

Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 8: Conformance specification for HEVC – Amendment 1: Conformance testing for HEVC screen content coding (SCC) extensions and non-intra high throughput profiles

NEN-ISO/IEC 23092-2:2019 en

Information technology – Genomic information representation – Part 2: Coding of genomic information

NEN-ISO/IEC 24761:2019 en

Information technology – Security techniques – Authentication context for biometrics

NEN-EN-ISO/IEC 25066:2019 en

Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Common Industry Format (CIF) for Usability – Evaluation Report

NPR-ISO/IEC/TR 29110-5-6-3:2019 en

Systems and software engineering – Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) – Part 5-6-3: Systems engineering: Management and engineering guide: Generic profile group: Intermediate profile

NEN-ISO/IEC 30106-4:2019 en

Information technology – Object oriented BioAPI – Part 4: C++ implementation

NEN-ISO/IEC 30111:2019 en

Information technology – Security techniques – Vulnerability handling processes

NPR 5326:2019 nl

Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware

NEN-EN-IEC 61169-24:2019 en;fr

Radiofrequency connectors – Part 24: Sectional specification – Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 O cable networks (type F)

NEN-IEC 61935-1-1:2019 en;fr

Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling – Part 1-1: Additional requirements for the measurement of transverse conversion loss and equal level transverse conversion transfer loss

NEN-EN-IEC 63137-1:2019 en;fr

Standard test radiofrequency connectors – Part 1: Generic specification – General requirements and test methods

   

Materialen & Bouwproducten

 

NEN-EN 12209:2019 Ontw. en

Mechanisch bediende sloten en sluitplaten – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 12390-1:2019 Ontw. en

Beproeving van verhard beton – Deel 1: Vorm, afmetingen en verdere eisen voor proefstukken en mallen Commentaar voor: 2019-11-05

NEN-EN 12390-13:2019 Ontw. en

Beproeving van verhard beton – Deel 13: Bepaling van de secans-elasticiteitsmodulus onder druk Commentaar voor: 2019-11-05

NEN-EN 12390-16:2019 en

Beproeving van verhard beton – Deel 16: Bepaling van de krimp van beton

NEN-EN 12390-17:2019 en

Beproeving van verhard beton – Deel 17: Bepaling van de kruip van beton onder drukspanning

NEN-EN 12390-4:2019 en

Beproeving van verhard beton – Deel 4: Druksterkte – Specificatie voor drukbanken

NEN-EN 12504-2:2019 Ontw. en

Beproeving van beton in constructies – Deel 2: Niet-destructief onderzoek – Bepaling van de terugslagwaarde Commentaar voor: 2019-11-05

NEN-EN 12504-4:2019 Ontw. en

Beproeving van beton – Deel 4: Bepaling van de ultrasone-pulssnelheid Commentaar voor: 2019-11-05

NEN-EN-ISO 12944-5:2019 en

Verven en vernissen – Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen – Deel 5: Beschermende verfsystemen

NEN-EN 14257:2019 en

Lijmen – Houtlijmen – Bepaling van treksterkte van langsverlijmingen bij verhoogde temperatuur (WATT '91)

NEN-EN 15685:2019 3e Ontw. en

Hang- en sluitwerk – Eisen en beproevingsmethoden – Meerpuntssluitingen, grendels en sluitplaten – Eigenschappen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2019-11-12

NEN-EN 16612:2019 en

Glas voor gebouwen – Bepaling van de weerstand van vlakglas tegen laterale belasting, door middel van berekening

NEN-EN 16613:2019 en

Glas voor gebouwen – Gelamineerd glas en gelamineerd veiligheidsglas – Bepaling van visco-elastische eigenschappen van de tussenlaag

NEN-EN 16759:2019 4e Ontw. en

Bonded Glazing for doors, windows and curtain walling – Verification of mechanical performance of bonding on aluminium and steel surfaces Commentaar voor: 2019-11-15

NEN-ISO 16938-1:2019 en

Bouwconstructies – Bepaling van de verkleuring van poreuze ondergronden door kitvoegen gebruikt in voegen – Deel 1: Beproeving onder druk

NEN-ISO 16938-2:2019 en

Bouwconstructies – Bepaling van de verkleuring van poreuze ondergronden door kitvoegen gebruikt in voegen – Deel 2: Beproeving zonder druk

NEN-EN 17074:2019 en

Glas voor gebouwen – Milieuverklaringen van producten – Regels voor de productgroep vlakglas producten

NEN-EN 17121:2019 en

Het conserveren van cultureel erfgoed – Historische houtconstructies – Handleiding voor beoordeling op locatie

NEN-EN 1753:2019 en

Magnesium en magnesiumlegeringen – Blokken en gietstukken van magnesiumlegeringen

NEN-EN-ISO 17872:2019 en

Verven en vernissen – Richtlijnen voor de introductie van krassen door deklagen op metalen panelen voor corrosiebeproeving

NEN-EN 1793-6:2018/Ontw. A1:2019 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen- Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische prestatie – Deel 6: Intrinsieke eigenschappen – In-situ waarden van luchtgeluidisolatie onder directe geluidsveldcondities Commentaar voor: 2019-11-26

NEN-ISO 1920-6:2019 en

Beproeving van beton – Deel 6: Monsterneming, voorbereiding en beproeving van boorkernen

NEN-EN 1996-1-1:2019 Ontw. en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk Commentaar voor: 2019-12-16

NEN-EN-ISO 20337:2019 en

Met vezel versterkte kunststofcomposieten – Afschuiftestmethode gebruikmakend van een afschuifraam voor de bepaling van de reactie op afschuifspanning/afschuifrek en afschuifmodulus in het vlak

NEN-EN-ISO 20504:2019 en

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Mechanical properties of ceramic composites at room temperature – Determination of compressive properties

NEN-ISO 20927:2019 en

Rubber compounding ingredients – Precipitated silica – Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge

NEN-EN-ISO 21968:2019 en

Niet-magnetische metallieke deklagen op metallieke en niet-metallieke basismaterialen – Meting van deklaagdikte – "Fase gevoelige" wervelstroombeproevingsmethode

NEN-ISO 22553-1:2019 en

Verven en vernissen – Elektrolytisch aangebrachte deklagen – Deel 1: Terminologie

NEN-ISO 22553-2:2019 en

Verven en vernissen – Elektrolytisch aangebrachte deklagen – Deel 2: Depositiekracht

NEN-ISO 22553-3:2019 en

Verven en vernissen – Elektrolytisch aangebrachte deklagen – Deel 3: Compatibiliteit van een referentie-olie met materialen voor elektrolytisch aan te brengen deklagen

NEN-ISO 22553-4:2019 en

Verven en vernissen – Elektrolytisch aangebrachte deklagen – Deel 4: Compatibiliteit van vloeibare, pasta-achtige en vaste vreemde materialen met elektrolytisch aan te brengen materialen

NEN-ISO 22553-5:2019 en

Verven en vernissen – Elektrolytisch aangebrachte deklagen – Deel 5: Bepaling van zeefresidue

NEN-ISO 22553-6:2019 en

Verven en vernissen – Elektrolytisch aangebrachte deklagen – Deel 6:

NEN-EN-ISO 22633:2019 en

Lijmen – Beproevingsmethoden voor lijmen voor vloerbedekkingen en wandbekledingen – Bepaling van maatveranderingen van linoleumvloerbedekking in contact met een lijm

CEN ISO/TS 25107:2019 en

Niet-destructief onderzoek – Richtlijnen voor NDT opleidingssyllabi

NEN-EN-ISO 2808:2019 en

Verven en vernissen – Bepaling van de laagdikte

NEN-EN-ISO 28721-1:2019 en

Email – Geëmailleerde apparatuur voor procestechniek – Deel 1: Kwaliteitseisen voor materieel, onderdelen, toepassingen en toebehoren

NEN-EN-ISO 28763:2019 en

Email – Regeneratief, opeengepakte geëmailleerde panelen voor gas/lucht en gas/gas warmtewisselaars – Specificaties

NEN-ISO 2921:2019 en

Rubber, vulcanized – Determination of low-temperature characteristics – Temperature-retraction procedure (TR test)

NEN-EN-ISO 3233-2:2019 en

Verven en vernissen – Bepaling van het volumepercentage van niet-vluchtige bestanddelen – Deel 2: Methode voor de bepaling van niet-vluchtige bestanddelen in overeenstemming met ISO 3251 en bepaling van het massaverschil van gecoate testpanelen met behulp van het principe van Archimedes

NEN-EN-ISO 3252:2019 en

Poedermetallurgie – Woordenlijst

NEN-EN-ISO 4489:2019 en

Gesinterde hardmetalen – Monsterneming en beproeving

NEN-EN-ISO 4884:2019 en

Hardmetalen – Monsterneming en beproeving van poeders bij het gebruik van gesinterde proefstaven

NEN-EN-ISO 527-1:2019 en

Kunststoffen – Bepaling van de trekeigenschappen – Deel 1: Algemene beginselen

NEN-EN-ISO 6504-1:2019 en

Verven en vernissen – Bepaling van de dekkracht – Deel 1: Methode volgens Kubelka-Munk voor witte en licht gekleurde verven

NEN-ISO 6721-9:2019 en

Kunststoffen – Bepaling van de dynamische mechanische eigenschappen – Deel 9: Trillingen in trekrichting. Methode met schokgolfvoortplanting

NEN-EN-ISO 787-13:2019 en

Algemene beproevingsmethoden voor pigmenten en vulstoffen – Deel 13: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbare sulfaten, chloriden en nitraten

NEN-EN-ISO 787-15:2019 en

Algemene beproevingsmethoden voor pigmenten en vulstoffen – Deel 15: Bepaling van de lichtvastheid van gekleurde pigmenten van dezelfde soort

   

Milieu & Maatschappij

 

NEN-EN-ISO 11665-1:2019 en

Radioactiviteitsmetingen – Lucht: Radon 222 – Deel 1: Oorsprong van radon en de kortstondige verval producten en aanverwante meetmethoden

NEN-EN-ISO 11665-11:2019 en

Radioactiviteitsmetingen – Lucht: Radon-222 – Deel 11: Beproevingsmethode voor bodemgas, met diepe monsterneming

NEN-ISO 14007:2019 en

Milieumanagement – Richtlijnen voor het bepalen van milieukosten en -baten

NEN-EN 15154-5:2019 en

Nooddouches – Deel 5: Lichaamsdouches met wateraansluiting voor andere locaties dan laboratoria

NEN-EN 15216:2019 Ontw. en

Karakterisering van afval – Bepaling van het gehalte aan totaal opgeloste stof (TDS) in water en eluaten – Aanvullende elementen Commentaar voor: 2019-12-09

NVN-CEN/TS 17091:2018 nl

Crisismanagement – Handreiking voor het ontwikkelen van strategisch vermogen

NEN-EN 17436:2019 Ontw. en

Cabin air quality on civil aircraft – Chemical compounds Commentaar voor: 2019-11-05

NEN-EN-ISO 21253-1:2019 en

Water – Multi-component-groepen methoden – Deel 1: Criteria voor de identificatie van doelstoffen door gas- en vloeistofchromatografie en massaspectrometrie

NEN-EN-ISO 21253-2:2019 en

Waterkwaliteit – Multi-component-groepen methoden – Deel 2: Criteria voor de kwantitatieve bepaling van organische stoffen met behulp van een analytische multi-component-groepen methoden

NEN-EN-ISO 21268-1:2019 en

Bodem – Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen – Deel 1: Batchproef met gebruik van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 l/kg droge stof

NEN-EN-ISO 21268-2:2019 en

Bodem – Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen – Deel 2: Batchproef met gebruik van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg droge stof

NEN-EN-ISO 21268-3:2019 en

Bodem – Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen – Deel 3: Opwaartse kolomproef

NEN-ISO 21675:2019 en

Water – Bepaling van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in water – Methode met vaste fase-extractie en vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS)

NEN-EN-ISO 21877:2019 en

Emissies van stationaire bronnen – Handmatige methode om de massaconcentratie van ammoniak te bepalen

NEN-EN-ISO 23611-3:2019 en

Bodem – Monsterneming van invertebraten in de bodem – Deel 3: Monsterneming en bodemextractie van enchytraeën

NEN-ISO 31000+C11:2019 nl

Risicomanagement – Richtlijnen

NVN-ISO/TS 55010:2019 en

Assetmanagement – Richtlijnen voor de afstemming van financiële en niet-financiële functies in assetmanagement

NEN 5639:2019 nl

Radioactiviteitsmetingen – Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur

   

Zorg & Welzijn

 

NEN-EN 16437:2014+A1:2019 en

Chemische desinfectantia en antiseptica – Kwantitatieve oppervlaktetest voor het bepalen van de bactericidewerking van chemische desinfectantia en antiseptica gebruikt in een veterinaire omgeving op poreuze oppervlakken zonder mechanische inwerking – Testmethode en eisen (fase 2, stap 2)

NEN-EN-ISO 20896-1:2019 en

Dentistry – Digital impression devices – Part 1: Methods for assessing accuracy

NEN-EN-ISO 3630-1:2019 en

Tandheelkunde – Wortelkanaal-instrumenten – Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 3964:2016/A1:2019 en

Tandheelkunde – Handstukken – Afmetingen van de koppeling – Amendment 1: Interfaceafmetingen

NEN-EN-ISO 5356-2:2012/A1:2019 en

Anesthesie- en beademingsapparaten – Conische aansluitingen – Deel 2: Gewichtdragende conische aansluitingen met schroefdraad

NEN-EN-ISO 5832-1:2019 en

Chirurgische implantaten – Metaalhoudende materialen – Deel 1: Gesmeed roestvrij staal

NEN-EN-ISO 5832-6:2019 en

Implants for surgery – Metallic materials – Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy

NEN-EN-ISO 5832-7:2019 en

Implants for surgery – Metallic materials – Part 7: Forgeable and cold-formed cobalt-chromium-nickel-molybdenum-iron alloy

NEN-EN-IEC 60601-2-28:2019 en;fr

Medische elektrische toestellen – Deel 2-28: Bijzondere eisen voor de veiligheid van röntgenbron- en röntgenbuissamenstellingen voor medische diagnostiek

NEN-EN-IEC 60601-2-4:2011/A1:2019 en;fr

Medische elektrische toestellen – Deel 2-4: Speciale eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties van hartdefibrilatoren

NEN-EN-IEC 60601-2-63:2015/A1:2019 en;fr

Medisch-elektrische toestellen – Deel 2-63: Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële prestaties voor tandheelkundige röntgen-apparatuur

NEN-EN-IEC 60601-2-75:2019 en

Medical Electrical Equipment – Part 2-75: Particular requirements for the basic safety and essential performance of photodynamic therapy and photodynamic diagnosis equipment

NEN-EN-IEC 63009:2019 en;fr

Ultrasonics – Physiotherapy systems – Field specifications and methods of measurement in the frequency range 20 kHz to 500 kHz

NEN-EN-IEC 80601-2-49:2019 en;fr

Medische elektrische toestellen – Deel 2-49: Bijzondere eisen voor de veiligheid van multifunctionele patientbewakingsapparatuur

NEN-EN-IEC 80601-2-59:2019 en

Medische elektrische toestellen – Deel 2-59: Speciale eisen voor algemene veiligheid en essentiële prestatie van opnamethermograven voor temperatuursopname bij de mens