Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 61889Vergunningen

Aanvraag vergunning voorgenomen concentratie Koninklijke BAM Groep N.V. en Heijmans N.V., Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/19/036914

Op 5 november 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een vergunningsaanvraag ontvangen van:

Koninklijke BAM Groep N.V. en Heijmans N.V., die samen een onderneming willen oprichten op het gebied van de productie en levering van asfalt.

Het is een vergunningsaanvraag in de zin van artikel 42 van de Mededingingswet. In haar besluit van 4 november 2019 heeft de ACM geconcludeerd dat voor deze concentratie een vergunning nodig is.

Wilt u reageren? Dat kan als u belanghebbende bent. Stuur uw reactie binnen zeven dagen na de publicatiedatum van deze mededeling naar Autoriteit Consument en Markt, Postbus 16326, 2500 BH te Den Haag. Vergeet niet hierbij zaaknummer ACM/19/036914 te vermelden.

Autoriteit Consument en Markt, B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging