Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 61842Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 4 november 2019, kenmerk 1602277-197586-WJZ houdende de wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2020

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 84.416’ telkens vervangen door ‘€ 85.767’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt met ingang van 1 januari 2020 in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag (hierna: Wzt), het bedrag van € 84.416 in € 85.767.

Ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Wzt, wordt bij het begin van het kalenderjaar het bedrag genoemd in het eerste lid van dat artikel, gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting. Deze bedraagt 1,6% hetgeen resulteert in een indexatie van € 1351.

Verzekerden met een vermogen boven het heffingsvrije vermogen plus € 85.767 hebben geen recht op de zorgtoeslag.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) kan zich vinden in deze conclusie.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins