Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 61775VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Vijfhuizen, Spieringweg 562, 2141 EC, planologisch mogelijk maken van het bouwen van een vrijstaande woning (t.v.v. de helft van twee-aaneen-woningen), verzenddatum 11-11-2019, zaaknummer 3095270, olonummer 4452283.

Logo Haarlemmermeer

Wilt u de stukken inzien?

Dat kan tot 6 weken na de verzenddatum. U kunt het besluit telefonisch opvragen via 0900 1852.

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

U kunt ons laten weten waarom u het niet met dit ontwerpbesluit eens bent. Wij noemen dit een zienswijze. U moet dit binnen zes weken na deze bekendmaking doen.

Wat doen wij met een zienswijze? Wij bekijken deze zienswijze voor wij een besluit nemen op de aanvraag. Het kan zijn dat wij het besluit dan veranderen.

 

Hoe kan u een zienswijze geven?

Wij hebben graag dat u uw zienswijze schriftelijk geeft. U kunt uw zienswijze sturen naar:

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Veiligheid

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 1852.

 

Bent u het straks niet eens met het definitieve besluit?

Dan kunt u beroep indienen. U kunt dit alleen doen als u ook een zienswijze heeft gegeven.