Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2019, 61748VergunningenVervanging van vermiste geboorteakten met latere vermelding van de gemeente Weert

Logo Weert

22 oktober 2019

 

Algemeen

 

De Rijksarchivaris in Limburg in deze als beheerder van de overgebrachte dubbele akten van de burgerlijke stand,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Welzijn,

Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek,

Besluit

 

  • 1.

    Dat ter vervanging van bij de gemeente Weert vermiste geboorteakten met latere vermelding van de aktenummers 481 tot en met 596 van het registerjaar 1965 van de dubbelen van deze akten, berustende in de Rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Limburg, afschriften worden gemaakt.

  • 2.

    Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van deze akten is vermeld.

  

Maastricht, 22 oktober 2019

 

De Rijksarchivaris in de Provincie Limburg,

  

Mr. dr. Th. J. Van Rensch