Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2019, 61696Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Vriezenveenseweg 56”

Logo Wierden

 

Het perceel Vriezenveenseweg 56 te Wierden beschikt momenteel over een kleine woonbestemming. Vanuit de initiatiefnemer bestaat de behoefte om een mantelzorgwoning in een nieuw te bouwen bijgebouw nabij de huidige woning te realiseren. Tevens is het gewenst om nog een tweede bijgebouw bij de huidige woning te realiseren. De woning is echter voorzien van een woonbestemming met een beperkte omvang. Hierdoor is er binnen de woonbestemming nauwelijks tot geen ruimte om de bijgebouwen te realiseren. Initiatiefnemer verzoekt het college medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de woonbestemming. Met deze uitbreiding ontstaat de mogelijkheid om de bijgebouwen te realiseren binnen de woonbestemming, waarvan er één in gebruik kan worden genomen als mantelzorgwoning. Wanneer de zorgvraag komt te vervallen, is het gewenst dat de mantelzorgwoning als trekkershut wordt gebruikt.

 

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan FORMTEXT staat vanaf 13-11-2019 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2019000001-ON01 .

.Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 13-11-2019 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:

Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen.

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Driehoek en op de website van de gemeente.

 

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).