Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 61655Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2019, nr. 17678422, houdende de benoeming van de voorzitter en een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

BESLUIT:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 23 december 2019 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren:

  • De heer dr. A. Hammerstein, tevens voorzitter

  • De heer mr. J.H.W. Koster.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbende.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven