Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 61425VergunningenM.e.r. beoordelingsbesluit, Gaast, Boerestreek 41 ME2019005 m.e.r. –beoordelingsbesluit voor het veranderen van de inrichting

Logo Súdwest-Fryslân

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op basis van de volgende aanmeldnotitie hebben beoordeeld dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden aangeleverd:

 

Gaast, Boerestreek 41 ME2019005 m.e.r. –beoordelingsbesluit voor het veranderen van de inrichting (datum verzending brief / besluit: 30-10-2019)

 

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.