Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 61274Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19240026, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven plantenziektenwet en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met door de NVWA geheven retributies

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2014 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU 2004, L165) en de artikelen 94, 94a en 94b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 9.1 van de Wet dieren, artikel 6a van de Plantenziektenwet, de artikelen 28, 37 en 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 22 van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€161,46’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 6,98’ vervangen door ‘€ 7,13’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 589,45’ wordt vervangen door ‘€ 604,19’;

b. ‘€ 205,80’ wordt vervangen door ‘€ 210,95’;

c. ‘€ 94,33’ wordt vervangen door ‘€ 96,69.

B

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘€ 19,90’ vervangen door ‘€ 20,40’.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 104,48’ vervangen door ‘€ 107,09’;

b. in het onderdeel b wordt ‘€ 74,88’ vervangen door ‘€ 76,75’;

c. in het onderdeel c, aanhef, wordt ‘€ 45,72’ vervangen door ‘€ 46,86’;

d. in het onderdeel c, onder 1, wordt ‘€ 111,30’ vervangen door ‘€ 114,08’;

e. in het onderdeel c, onder 2, wordt ‘€ 6,98’ vervangen door ‘€ 7,13’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 589,45’ wordt vervangen door ‘€ 604,19’;

b. ‘€ 205,80’ wordt vervangen door ‘€ 210,95’;

c. ‘€ 94,33’ wordt vervangen door ‘€ 96,69’.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. in onderdeel a wordt ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

2. in onderdeel b wordt ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

E

Artikel 6a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt ‘ bijlage B, onderdelen k en q’ vervangen door ‘bijlage B, onderdelen k en p’.

2. De tabel in het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 32,39’ wordt vervangen door ‘€ 33,20’;

b. ‘€ 64,78’ wordt vervangen door ‘€ 66,40’;

c. ‘€ 129,56’ wordt vervangen door ‘€ 132,80’;

d. ‘€ 194,34’ wordt vervangen door ‘€ 199,20’;

e. ‘€ 259,12’ wordt vervangen door ‘€ 265,60’;

f. ‘€ 323,90’ wordt vervangen door ‘€ 332,00’;

g. ‘€ 388,68’ wordt vervangen door ‘€ 398,40’;

h. ‘€ 453,46’ wordt vervangen door ‘€ 464,80’;

i. ‘€ 518,24’ wordt vervangen door ‘€ 531,20’;

j. ‘€ 583,02’ wordt vervangen door ‘€ 597,60’;

k. ‘€ 647,80’ wordt vervangen door ‘€ 664,00’;

l. ‘€ 712,58’ wordt vervangen door ‘€ 730,40’;

m. ‘€ 777,36’ wordt vervangen door ‘€ 796,80’.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01188’ wordt vervangen door ‘€ 0,01211’;

b. ‘€ 71,28’ wordt vervangen door ‘€ 72,66’;

c. ‘€ 546,48’ wordt vervangen door ‘€ 557,06’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01545’ wordt vervangen door ‘€ 0,01574’;

b. ‘€ 92,70’ wordt vervangen door ‘€ 94,44’;

c. ‘€ 710,70’ wordt vervangen door ‘€ 724,04’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 1.013,03’ vervangen door ‘€ 1.032,28’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 2.026,09’ vervangen door ‘€ 2.064,59’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 4.052,21’ vervangen door ‘€ 4.129,20’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 6086,64’ vervangen door ‘€ 6202,29’.

G

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,00921’ wordt vervangen door ‘€ 0,00939’;

b. ‘€ 55,26’ wordt vervangen door ‘€ 56,31’;

d. ‘€ 423,66’ wordt vervangen door ‘€ 431,72’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01198’ wordt vervangen door ‘€ 0,01220’;

b. ‘€ 71,88’ wordt vervangen door ‘€ 73,19’;

c. ‘€ 551,08’ wordt vervangen door ‘€ 561,13’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 785,10’ vervangen door ‘€ 800,02’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 1.570,22’ vervangen door ‘€ 1.600,06’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 3.140,47’ vervangen door ‘€ 3200,13’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 4.717,14’ vervangen door ‘€ 4.806,77’.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 56,76’ vervangen door ‘€ 58,18’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 7,83’ vervangen door ‘€ 8,03’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 589,45’ wordt vervangen door ‘€ 604,19’;

b. ‘€ 205,80’ wordt vervangen door ‘€ 210,95’;

c. ‘€ 94,33’ wordt vervangen door ‘€ 96,69’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 289,98’ vervangen door ‘€ 297,23’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 161,20’ vervangen door ‘€ 165,23’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 42,65’ vervangen door ‘€ 43,72’.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 77,43’ vervangen door ‘€ 81,53’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 14,36’ vervangen door ‘€ 14,92’.

J

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘€ 1,62’ vervangen door ‘€ 1,66’.

K

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘€ 546,20’ vervangen door ‘€ 559,86’.

L

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 259,12’ vervangen door ‘€ 265,60’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 52,24’ vervangen door ‘€ 53,55’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 52,24’ vervangen door ‘€ 53,55’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 78,37’ vervangen door ‘€ 80,33’.

M

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 91,44’ vervangen door ‘€ 93,73’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 45,72’ vervangen door ‘€ 46,86’.

N

In artikel 15, aanhef, wordt ‘€ 45,72’ vervangen door ‘€ 46,86’.

O

In artikel 16 wordt ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

P

In artikel 18a wordt ‘€ 1.985,21’ vervangen door ‘€ 2.034,84’.

Q

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. de werkzaamheden vinden, op verzoek van de aanbieder, buiten openingstijd plaats;

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 9,71’ vervangen door ‘€ 9,95’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 13,72’ vervangen door ‘€ 14,06’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 45,72’ vervangen door ‘€ 46,86’.

4. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in de aanhef wordt ‘bijlage A, onderdeel d onder 1’ vervangen door ‘bijlage A, onderdeel d,’;

b. in onderdeel a wordt ‘€ 19,90’ vervangen door ‘€ 20,40’;

c. onderdeel b komt te luiden:

b. € 43,15 per kwartier, indien de werkzaamheden, op verzoek van de aanbieder, buiten openingstijd plaatsvinden.

R

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. de werkzaamheden vinden, op verzoek van de aanbieder, buiten openingstijd plaats;

2. In het tweede lid wordt ‘€ 14,36’ vervangen door ‘€ 14,92’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 1,56’ vervangen door ‘€ 1,64’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 3,13’ vervangen door ‘€ 3,30’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 3,13’ vervangen door ‘€ 3,30’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 5,49’ vervangen door ‘€ 5,78’;

e. in onderdeel e wordt ‘€ 7,84’ vervangen door ‘€ 8,25’.

S

In artikel 26, eerste lid, wordt ‘07.00’ vervangen door: ‘08:00’.

T

In artikel 27, derde lid, onderdeel a, wordt ‘07:00’ vervangen door: ‘08:00’.

ARTIKEL II

De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 333,59’ wordt vervangen door ‘€ 341,93’;

b. ‘€ 1,75’ wordt vervangen door ‘€ 1,79’.

2. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

a. in de aanhef wordt ‘€ 509,43’ vervangen door ‘€ 537,30’;

b. in onderdeel 1˚ wordt ‘€ 408,60’ vervangen door ‘€ 418,82’;

c. in onderdeel 2˚ wordt ‘€ 408,60’ vervangen door ‘€ 418,82’ en wordt ‘€ 2,27’ vervangen door ‘€ 2,33’.

B

In artikel 2a wordt ‘€ 217,93’ vervangen door ‘€ 223,38’.

C

Artikel 2c vervalt.

D

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 604,86’ vervangen door ‘€ 619,98’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 806,47’ vervangen door ‘€ 826,63’.

E

In artikel 3a wordt ‘€ 27,52’ vervangen door ‘€ 28,21’.

F

In artikel 4 wordt ‘€ 185,66’ vervangen door ‘€ 190,30’.

G

In artikel 5 wordt ‘€ 56,76’ vervangen door ‘€ 58,18’.

H

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 420,77’ wordt vervangen door ‘€ 431,29’;

b. ‘€ 841,54’ wordt vervangen door ‘€ 862,58’;

c. ‘€ 757,37’ wordt vervangen door ‘€ 776,30’;

d. ‘€ 2,10’ wordt vervangen door ‘€ 2,15’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 333,59’ wordt vervangen door ‘€ 341,93’;

b. ‘€ 1,75’ wordt vervangen door ‘€ 1,79’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 262,98’ vervangen door ‘€ 269,55’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 185,66’ vervangen door ‘€ 190,30’.

5. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 757,37’ wordt vervangen door ‘€ 776,30’;

b. ‘€ 2,10’ wordt vervangen door ‘€ 2,15’.

6. In het zesde lid wordt ‘€120,81’ vervangen door ‘€ 123,83’.

7. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 120,81’ wordt vervangen door ‘€ 123,83’;

b. ‘€ 59,35’ wordt vervangen door ‘€ 60,83’.

I

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 51,45’ vervangen door ‘€ 52,74’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 249,29’ vervangen door ‘€ 255,52’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 226,54’ vervangen door ‘€ 232,20’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 226,54’ vervangen door ‘€ 232,20’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 223,56’ vervangen door ‘€ 229,15’.

J

In artikel 7b wordt ‘€ 1.262,29’ vervangen door ‘€ 1.293,85’.

ARTIKEL III

Artikel 4.5 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 5.469,97’ vervangen door ‘€ 5.606,72’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.262,29’ vervangen door ‘€ 1.293,85’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 november 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze wijzigingsregeling strekt tot aanpassing van de tarieven voor keurings- en controlewerkzaamheden die ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) en medewerkers van B.V. Kwaliteitsdienst Dierlijke Sector (hierna: KDS) verrichten in het kader van veterinaire en hygiëneregelgeving. Daartoe zijn de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden gewijzigd. Het betreft werkzaamheden die de NVWA uitvoert op grond van de Europese wetgeving of op verzoek van het bedrijfsleven.

De wijzigingen van de tarieven voor de keurings- en controlewerkzaamheden van de NVWA worden in de onderdelen 2.1 tot en met 2.3 toegelicht.

Verordening (EU) nr. 2017/625 (verordening officiële controles, hierna: OCR) is vanaf 14 december 2019 van toepassing. De OCR is de opvolger van de controleverordening 882/2004. De OCR stelt onder andere regels over het in rekening brengen van retributies.

Met de invoering van de OCR kunnen op basis van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/1081, de initiële opleidingskosten van niet-dierenartsen bij import veterinair niet langer in de tarieven worden opgenomen. Naar aanleiding van deze gedelegeerde verordening zijn de kilogramtarieven bij import veterinair met 0,6% verlaagd. Vervolgens is dat tarief geïndexeerd met het generieke indexatie percentage van 2,5%.

2. Wijziging tarieven keurings- en controlewerkzaamheden

2.1 Generieke indexatie NVWA-tarieven met 2,5%

De indexering van de NVWA-tarieven bedraagt voor 2020 2,5% en is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)’ uit de Macro Economische Verkenning 2020 van het Centraal Planbureau.

2.2 Indexatie tarief e-CertNL met 2,1%

Dit tarief wordt gebruikt door de NVWA, de NAK, NAK Tuinbouw, KCB en BKD plantkeurdiensten en COKZ en door e-CertNL voorgesteld.

2.3 Tarieven voor werkzaamheden KDS

Een deel van de controles in de vleeskeuring wordt door officiële assistenten van KDS verricht onder verantwoordelijkheid van een officiële dierenarts van de NVWA. De tarieven hiervoor zijn opgenomen in artikel 10 van de regeling NVWA-tarieven. In de voorcalculatie is per 1 januari 2020 een stijging van de kosten berekend voor werkzaamheden die KDS verricht. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de verwachtte CAO-stijging. Om die reden stijgt het starttarief met 5,3% naar € 81,53 en het kwartiertarief met 3,9% naar € 14,92. De totale kostenverzwaring is circa € 0,7 mln.

3. Maat houden

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en in overeenstemming met de OCR. Gezien de relatief beperkte wijzigingen in de tarieven zijn geen negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie te verwachten.

4. Regeldrukeffecten

De regeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft hier een wijziging van tarieven en retributies. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk.

5. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per 1 januari 2020. Na 1 november 2019 is deze regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee is niet voldaan aan de publicatietermijn van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Het wordt van belang geacht dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden. Vanwege de aard van de wijziging, indexering en aanpassingen ten gunste van de aanbieders van werkzaamheden, wordt daarom afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden. Het georganiseerde bedrijfsleven is vóór 1 november over de voorgenomen wijzigingen geconsulteerd.

6. Consultatie

Het bedrijfsleven is over de voorgenomen wijzigingen geconsulteerd. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (hierna: COV) heeft een reactie gegeven die betrekking heeft op deze wijzigingsregeling. De reactie ziet op het tarief dat in rekening wordt gebracht als KDS onder verantwoordelijkheid van de NVWA werkzaamheden verricht.

De COV stelt dat het weerstandsvermogen van KDS, dat een onderdeel vormt van de tariefopbouw voor werkzaamheden die KDS verricht, al lang op niveau moet zijn. De kostenpost in de opbouw van de tarieven die betrekking heeft op het weerstandsvermogen moet dan ook uit het tarief worden gehaald. Er kan, wat de COV betreft, dus geen sprake zijn van een indexatie van de tarieven zonder dat er ook een verlaging optreedt.

Het onderdeel weerstandsvermogen zit op dit moment niet in de opbouw van de tarieven die betrekking hebben op de werkzaamheden die KDS uitvoert. Het weerstandsvermogen is nu niet hoger dan het afgesproken niveau. Om die reden treedt er dus geen verlaging van de tarieven op en worden de tarieven geïndexeerd.

7. Artikelen

Artikel I, onder E, eerste lid

Met de wijziging is een onjuiste verwijzing naar bijlage B, onderdeel q, in artikel 6a, eerste lid, onder d, hersteld.

Artikel I, onder Q, eerste lid, en R, eerste lid

Voorheen werd op basis van de Regeling NVWA-tarieven een extra retributie in rekening gebracht als werkzaamheden door de NVWA buiten openingstijden werden verricht. Er werd daarbij geen onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die op verzoek van de aanbieden buiten openingstijd werden aangevraagd, of werkzaamheden die door toedoen van de NVWA buiten openingstijd plaatsvonden.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat alleen een extra retributie in rekening wordt gebracht indien de aanbieder bij de aanvraag verzoekt om de werkzaamheden buiten openingstijd te laten plaatsvinden.

Artikel I, onder S en T

Door het verruimen van de tijden waarop uiterlijk werkzaamheden bij de NVWA gemeld moeten worden, wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten